DFDS VOLVO ELECTRIC TRUCK
Elektromobilitet

Vi er på vej mod CO2-fri transport

Elektromobilitet

Vi sætter farten på overgangen til elektrisk transport på vejene op

Vi forstår, hvor vigtigt det er at reducere CO2-udslip så hurtigt som muligt, og vi er godt på vej i overgangen til elektrisk vejtransport. Vi kan dog ikke klare overgangen alene. Vi har brug for den rette infrastruktur og samarbejde på tværs af samfundet. Derfor arbejder vi med partnere, såsom Volvo Trucks for at forbedre samarbejdet mellem regeringer, virksomheder, leverand'rer og kunder for at sætte farten på overgangen til elektrisk vejtransport op.

Volvo electric trucks agreement

Volvo Truck: Den grønne æras begyndelse på vejene

Takket være samarbejdet med vores partner igennem mange år, har vi officielt budt velkommen til de føste fuldt elektriske lastbiler i vores vejflåde. Volvo Trucks levering af elektriske lastbiler er en milepæl i vores indsats for at udfase fossilbaserede køretøjer fra vores service. Med det igangværende samarbejde forventer vi at få flere elektriske lastbiler i service i den nærmeste fremtid som led i vores arbejde mod en CO2-fri vejflåde.

shore power

Kystkraft i København

Takket være vores samarbejde med Copenhagen Malmö Port og Actemium, har vi etableret en kystkraftfacilitet ved vores færgeterminal i København. Denne facilitet gør det muligt for vores passagerfærger at slukke for motorerne, når de er i havn, hvilket vil reduvere CO2-udslip betragteligt, mindske lydforurening og skabe et generekt bedre havnemiljø. Projektet i København omfatter fælles kraftfaciliteter i vores Gøteborg- og Oslo-terminaler som det sidste nye i et igangværende initiativ til at skifte til elektricitet i vores terminaler og dermed skabe mere bæredygtige trafikknudepunkter.

Elektriske lastbiler

Elektriske lastbiler

Kystkraft

Kystkraft

Ladestationer

Ladestationer

Partnerskaber

Partnerskaber

Forest

På vej mod en bæredygtig fremtid

Vores engagement indenfor elektromobilitet er en del af en større forpligtelse til at skabe en CO2-fri fremtid. Vi arbejder på at reducere vores CO2-udslip med 45% i 2030 og blive CO2-neutrale i 2050 igennem innovation og partnerskaber. Vores indsats for at udvikle flere og flere løsninger indenfor elektromobilitet i forening med andre initiativer spiller en vigtig rolle for den øjeblikkelige reduktion af CO2-udslip og hjælper os med at tage yderligere skridt imod en bæredygtig fremtid.

DFDS colleagues at a computer screen

Partnerskaber er alfa og omega

Vi udvikler partnerskaber med entreprenører, universiteter, videnskabsfolk, virksomheder, den akademiske verden, NGOer og offentlige institutioner for at skabe radikale, innoverende og bæredygtig business og finansieringsmodeller samt tiltrække nye talentfulde medarbejdere.

aerial shot of ship horizontal

Sammenligning af energieffektivitet

DFDS Volvo truck, cropped

Partnerksab med Volvo Trucks

DFDS freight vessel

DFDS installerer smart gates til autonome køretøjer