Chevron pointing rightFacebookLinkedInTwitterEmailFacebooklinkedInBlogYouTubeInstagramArrow downExternal link (before text)Toggle menu and search iconLoginTriangle pointing upSearch (magnifying glass)Cross (close)Passenger ferriesBoatTruckAbout usDownloadCustomer center iconFerry crossingBusiness cruiseCruises and packagesGroupsAutomotiveHazardous cargoIndustrial cargoISO containerMobile machineReefer containerReefer trailerSelf-driveTrailerBulk liquidPdfSwitch-arrowsCheckmarkThree dotsCross with circleFlag nl-BEFlag fr-BEFlag sv-SEFlag da-DKFlag nlFlag etFlag fiFlag deFlag itFlag lvFlag ltFlag nnFlag ruFlag esFlag plFlag frFlag en (UK)Flag en (US)Flag pt (BR)Flag en (CA)Flag zh (CN)Flag cs (CZ)Flag ee (EE)Flag ja (JP)Flag ko (KR)Flag ro (RO)Flag sk (SK)Alert
DFDS uses cookies to give you the best experience on our website.

ANSVARSFRASKRIVELSE – VIGTIG INFORMATION

ELEKTRONISKE VERSIONER AF DET MATERIALE, DU SØGER ADGANG TIL, ER GJORT TIL-GÆNGELIGT PÅ DETTE WEBSITE AF DFDS A/S (”SELSKABET”) I GOD TRO OG ER ALENE TIL ORIENTERING.

I nogle jurisdiktioner kan det være i strid med lovgivningen at få adgang til de oplysninger og dokumenter, der ligger på de efterfølgende websites, og kun visse grupper af personer må få adgang til oplysningerne og dokumenterne. Alle personer, der ønsker at få adgang til dokumenterne på dette website, bør først sikre sig, at de ikke er omfattet af lokale love og regler, der forbyder eller begrænser deres ret til adgang til websitet, eller som kræver registrering eller godkendelse, før de kan købe værdipapirer. Selskabet påtager sig intet ansvar, hvis en person overtræder gældende love og regler.

Materialet på denne del af websitet er ikke tiltænkt og må ikke tilgås af, distribueres eller udleveres, direkte eller indirekte, helt eller delvist til personer, der er bosiddende eller fysisk befinder sig i USA (inklusive USA’s territorier og besiddelser, enhver stat i USA og The District of Columbia) (”USA”), Australien, Canada, Japan og Sydafrika eller nogen anden jurisdiktion, hvor dette kan udgøre en overtrædelse af lokal værdipapirlovgivning eller -regler (”Adgangsbegrænsede Territorier”).

Materialet udgør ikke et tilbud om at sælge eller en opfordring til at tilbyde at tegne eller købe de Nye Aktier (som defineret nedenfor) eller en del deraf i nogen jurisdiktion til nogen person, til hvem det er ulovligt at fremsætte et sådant tilbud i den pågældende jurisdiktion.

De Nye Aktier som nævnt på dette website (”Nye Aktier”) er ikke blevet og vil ikke blive registreret i henhold til U.S. Securities Act of 1933 med senere ændringer (”U.S. Securities Act”) eller værdipapirlovgivning i enkeltstater i USA og må ikke udbydes, sælges, gensælges eller leveres, direkte eller indirekte, i eller ind i USA uden registrering, medmindre dette sker i henhold en undtagelse fra, eller i transaktioner, der er undtaget fra eller ikke omfattet af, registreringskravene under U.S. Securities Act. Der vil ikke være et offentligt udbud af de Nye Aktier i USA.

De Nye Aktier er ikke og vil ikke blive registreret i henhold til gældende værdipapirlovgivning i nogen delstat, provins, territorium, region eller jurisdiktion i de Adgangsbegrænsede Territorier. Ingen Nye Aktier må således udbydes, sælges, gensælges, benyttes, udnyttes, afstås, overdrages, leveres eller videregives, hverken direkte eller indirekte, i et Adgangsbegrænset Territorium eller nogen anden jurisdiktion, hvor dette vil udgøre en overtrædelse af relevant lovgivning eller kræve registrering af de Nye Aktier i den pågældende jurisdiktion. Der vil ikke være et offentligt udbud af de Nye Aktier i et Adgangsbegrænset Territorium.

Denne meddelelse er ikke et prospekt og er udarbejdet under den forudsætning, at eventuelle udbud af de i meddelelsen omtalte Nye Aktier i enhver EØS-medlemsstat sker i henhold til undtagelse i artikel 1, stk. 5 i prospektforordningen (forordning nr. 2017/1129/EU). Oplysningerne i denne meddelelse udleveres og henvender sig alene til personer i EØS-medlemsstater, som har implementeret prospektdirektivet (direktiv nr. 2003/71/EF med senere ændringer, herunder direktiv nr. 2010/73/EU, i det omfang de er implementeret i den Relevante Medlemsstat), som er kvalificerede investorer ("Kvalificerede investorer") i den betydning, der er angivet i artikel 2, stk. 1, litra e, i prospektdirektivet.

Derudover udleveres og henvender disse oplysninger sig i Storbritannien alene til (x) kvalificerede investorer, der er ”investment professionals” som defineret i Article 19(5) i Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 med senere ændringer (”Bekendtgørel-sen”), (y) ”high net worth entities”, som falder inden for rammerne af Bekendtgørelsens Article 49(2)(a)-(d), eller (z) personer, til hvem de i øvrigt lovligt kan videreformidles.

Såfremt du ikke er berettiget til at se materialet på dette website, eller er i tvivl om, hvorvidt du har tilladelse til at se dette materiale, forlad da venligst dette website.

Anerkendelse af indhold og accept af ansvarsfraskrivelse:

  1. Jeg garanterer, at jeg hverken er bosiddende eller fysisk befinder mig i USA, Australien, Canada, Japan, Sydafrika eller nogen anden jurisdiktion, hvor adgang til dette materiale er ulovlig, og at jeg ikke handler på vegne af nogen, der er bosiddende eller befinder sig i nogen jurisdiktion, hvor adgang til dette materiale er ulovlig;

  2. Jeg bekræfter, at jeg ikke vil offentliggøre eller på anden måde sende materialet på dette website (helt eller delvist) til personer, der er bosiddende eller fysisk befinder sig i USA, Australien, Canada, Japan, Sydafrika eller noget andet territorium, hvor dette vil udgøre en overtrædelse af gældende nationale love og regler;

  3. Jeg er bosiddende og befinder mig fysisk uden for hver af de Adgangsbegrænsede Territorier og er således berettiget til at få adgang til oplysninger og dokumenter på dette website uden at være underlagt nogen form for lovgivningsmæssig begrænsning og uden yderligere foranstaltninger fra selskabets side;

  4. Jeg har læst og forstår ansvarsfraskrivelsen angivet ovenfor. Jeg forstår, at det kan få indflydelse på mine rettigheder, og jeg accepterer at overholde de deri anførte vilkår. Jeg bekræfter, at jeg har tilladelse til at få adgang til elektroniske versioner af materialet.