Ehitus

Logistika, mida usaldada. Lahendused, millele ehitada.

DFDS truck construction equipment

Põhjamaad on jõudmas uude arenguetappi, mis eeldab ehitustööstuselt logistikapartnerit, kel on selle piirkonnaga sügavam side. Laiaulatuslik transpordivõrgustik, kogu tarneahelat hõlmavad lahendused ja sügav arusaam Põhjamaise ehitustööstusest teeb DFDSist logistikapartneri, kes aitab teie ettevõttel paremini ehitada.

Icon, Expansive network

Mitmeliigiline transport

ICON Careers Main page - 03 Customer Question (Rosie Edit)

Kohalikud teadmised

Logistic Special Cargo icon

Eriveosed

icon rail sustainable

Jätkusuutlikud lahendused

Garda Anleggsikring: ideaalne tarneahelapartner

Garda Anleggsikring on Norra juhtiv mobiilsete turvalahenduste pakkuja. 2012. aastal loodud Garda Anleggsikring impordid materjale üle kogu maailma, et pakkuda Norra ehitustööstusele erinevaid tarastamis- ja turvalahendusi. Tehes koostööd tarneahelaga seotud väljakutse lahendamisel, aitasime Garda Anleggsikringil minimeerida kaubaveole kuluvad ressursid, säästa kuludelt ja kahandada enda emissioone vähendades transpordiks vajalike veokite hulka.

DFDS horizontal - Garda logistics

Väljakutse

Töötades Inglismaal Rotherhamis paikneva ajutiste piirete tootjaga, tekkis Garda Anleggsikring raskusi nende toodete edastamiseks oma ehitusklientidele. Otse ehitusplatsile tehtavad veod on olnud ajalooliselt väljakutseks, mida tootja range kellaajavahemikele orienteeritud graafik on ainult võimendanud, sest see on tähendanud Garda Anleggsikringi ekspordisaadetiste pealekorjet õhtuti või öösel. Kuna ettevõte korjas tarnijalt aastas kaupa 190 poolhaagisega, siis osutus kitsa ajaaknaga arvestamine väga keeruliseks.

Lahendus

Me alustasime sellest, et võtsime üle kogu suhtluse piirdeaedade tarnijaga ja seadsime sisse päevapõhise planeerimissüsteemi pealekorjete optimeerimiseks. Kohandades süsteemi tarnija jäiga graafikuga, võtsime enda kanda ka tarnija teavitamise vigadest ja nende lahendamise. Me standardiseerimise saadetised, et lihtsustada pealekorjet, soovitasime Garda Anleggsikringul kasutada transpordiks megatreilereid ning viimaks tõestasime enda kogemust ja usaldusväärsust probleemideta raskesti ligipääsetavate ehitusplatsideni jõudmisel.

Tulemused

Meie partnerlus minimeeris kaubaveole kuluvad ressursid, säästis kulusid ja kahandas emissioone tänu väiksemale transpordiks vajalikule veokite arvule. Garda Anleggsikring kasutab nüüd kõigiks Ühendkuningriigist pärit tarneteks megatreilereid. Selle koostöö järel võttis Garda Anleggsikring meid oma püsivaks starteegiliseks partneriks. Nüüd pakume neile iga-aastast logistikaauditit, nõu kulude kahandamise alal ning soovitusi transporditeenuste optimeerimiseks vastavalt Garda Anleggssikringi spetsiifilistele vajadustele.

Meie võrgustik

Meie unikaalne 24 graafikupõhise liini, 55 laeva, 8 sadamaterminali, 9000 haagise ja konteineri ning üle 8000 kohaliku laeva- ja logistikaeksperdiga võrgustik, mis katab kogu Euroopa ja Türgi, tagab teile alati õigeaegse tarne.

Full size route map, Light, with legend