Ordinær generalforsamling

Read in English Back to investors

​​​

DFDS A/S ordinær generalforsamling 2017

DFDS A/S' ordinære generalforsamling blev afholdt tirsdag den 21. marts 2017 kl. 14:00 på Radisson Blu Scandinavia Hotel, Amager Boulevard 70, 2300 København.

Forløb af ordinær generalforsamling 21. marts 2017

Aktier og stemmerettigheder

Vedtagelse af forslagene under pkt. 6.c-6.g krævede, at beslutningen blev tiltrådt af mindst 2/3 af såvel de afgivne stemmer som den på generalforsamlingen repræsenterede stemmekapital. Alle øvrige punkter på dagsordenen kunne vedtages med simpelt stemmeflertal.

På datoen for indkaldelsen til generalforsamlingen udgjorde DFDS’ samlede aktiekapital DKK 1.200.000.000, fordelt på 60.000.000 aktier a DKK 20.

Hvert aktiebeløb på DKK 20 giver én stemme svarende til 60.000.000 stemmer.

På indkaldelsesdatoen udgjorde DFDS’ egne aktier 2.710.540.

Dokumenter og link

​​

  ​t​idligere møder

Searching for DFDS' financial calendar

Finanskalender

Hold dig opdateret på de nyeste rapporter, præsentationer og investor relaterede begivenheder fra DFDS.

Vis kalender
​​​​​​​​​​​​​​​​​
​​
Søren Brøndholt

Din investor kontakt

Søren Brøndholt Nielsen
VP, IR & Corporate Planning
Tel: +45 3342 3359
soeren.broendholt@dfds.com

Flere investor kontakter
​​
close