DFDS vessel in the Channel

Brexit – business as usual eller disruption

Såvel almindelige borgere som virksomheder spørger sig selv, hvad Brexit kan komme til at betyde for dem.

Som færge- og logistikoperatør med mange britiske aktiviteter og 2200 medarbejdere i Storbritannien er DFDS i centrum af Brexit-processen og en "tidlig indikator" for ændringer i handels- og passagerstrømme. Først og fremmest er det vigtigt at notere sig, at der ikke kommer til at ske ændringer i f.eks. handelstariffer inden for de næste to år og måske endda længere. Det gælder også for udlændinge, der arbejder i Storbritannien eller EU.

Derfor har kunderne også en stor fælles interesse i Brexit-udviklingen.

“Vi har en tæt dialog med kunder om vores erfaringer med og forventninger til Brexit-situationen. Generelt kan man sige, at vi har en fælles opfattelse af, at vi indtil videre ikke har set nogen eller kun meget begrænset effekt af Brexit. Vi forudser heller ingen væsentlig nedgang i handelen i den nærmeste fremtid. For nylig har Bank of England justeret deres vækstforventninger opad til 2% i 2017, og vores erfaring er, at når økonomien vokser, så vokser fragtmængderne også,” siger Eddie Green, Executive Vice President og chef for DFDS' logistikdivision.

"Der er også stadig usikkerhed om, hvornår en Brexit rent faktisk vil ske. Selv om den britiske premierminister har sat den 31. marts 2017 som deadline for at iværksætte artikel 50 og dermed påbegynde Brexit-forhandlingerne, forventes det ikke, at Storbritannien kommer til at forlade EU før om tidligst to år, og forhandlingerne om de finere detaljer kan meget vel vare endnu længere. Derudover har også vi den holdning, at alle nyder godt af handel, og at alle politiske grupper og nationer vil have en fælles interesse i at beskytte og stimulere handel," siger han.

Den hidtil største effekt af Brexit-beslutningen har været en nedskrivning af det britiske pund. Det har flyttet lidt rundt på enkelte handelsstrømme, men har ikke påvirket de overordnede mængder. Det har dog haft en effekt på passager-flows, idet det er blevet dyrere for britiske statsborgere at rejse til udlandet, mens London har oplevet en stigning i turister på shoppetur.

close