Kravu nosūtīšana

DSCF3242 copy.tif

Europe’s top freight forwarding company

As a leading freight forwarding company, DFDS offers comprehensive freight forwarding services that are essential to businesses of all sizes. From meticulously planning transportation routes to managing complex customs procedures,  

DFDS ensures that your goods are being transported seamlessly across various transportation modes. By leveraging our industry knowledge and negotiating power, we secure the best rates and terms, providing cost-effective solutions for all our clients.  

Intermodal, rail, rail transport, rail solution, freight shipping and rail transport, container

Izmantojiet DFDS kā kravu pārvadātāju

Mēs jums varam palīdzēt visos pārvadāšanas posmos, sākot no pakošanas un noliktavu pakalpojumiem līdz muitas procedūrām, tā samazinot jūsu darba slodzi. Kā kravu pārvadātājs varam jums palīdzēt šādos jautājumos:

  • muitas formalitātes;

  • starptautiskā eksporta un importa dokumentācija;

  • apdrošināšana;

  • iepakošana;

  • uzglabāšana;

  • krājumu pārvaldība.

DJI 0067, cropped for square

Sadarbojieties tikai ar vienu uzņēmumu

Kā kravu pārvadātājs mēs koordinējam un uzņemamies atbildību par jūsu preču transportēšanu no viena galamērķa uz citu pa zemes, jūras un dzelzceļiem, izmantojot kuģus un noliktavas. Mēs darbojamies kā starpnieki, kas jūsu vārdā veic darbības ar kravu, padarot saziņu efektīvāku — jums ir jāsadarbojas tikai ar vienu uzņēmumu.

Multimodal prova a

Get a solid inbound and outbound logistics solution

Inbound logistics involves managing the entry of various products, such as raw materials and tools, into your warehouse, factory, or retail store. On the other hand, outbound logistics focuses on efficiently transporting finished products from your facilities for immediate use.  

For smooth cargo forwarding that focuses on cost-effectiveness, it is crucial to establish a well-defined process for both inbound and outbound logistics. Leveraging our extensive multimodal route network, we provide you with a versatile and reliable solution for your inbound and outbound logistics needs.

KranHavn