Case-studie: Skogbruksindustrien

Road in the forest

Utfordring

En aktør innen skogbruksindustrien trengte en pålitelig transportleverandør med lokalkunnskap og kapasitet til å hente deres skogbruksprodukter fra flere fabrikker som lå rundt i Norge. De trengte noen som kunne håndtere de store eksportvolumene i utfordrende terreng, som tidligere hadde forårsaket forsinkelser i leveransene. De trengte også en transportpartner med hyppighet og transportruter som passet deres utgående volumer.

Den ideelle leverandøren måtte være presis og følge hente- og leveringstider på en profesjonell måte. Speditøren skulle også ha lokalkunnskap og erfaring med de utfordrende norske veiene.

DFDS trucks and vessel - unloading

Løsning

DFDS utviklet en tilpasset løsning med mulighet til å håndtere kundens behov for å transportere store volumer. Løsningen kombinerer punktlig veitransport basert på West Gateway Brevik og East Gateway Gøteborg, med en hyppighet som oppfylte deres krav for når skogbruksproduktene skulle nå kontinental-Europa og Storbritannia.

All transport er basert på speditører av høy kvalitet, som har utstyr som er egnet for norske veier, lokalkunnskap og som snakker det lokale språket. Speditørene bruker standard treakslet CS tautlinere med treakslede trekkenheter 6 x 2 som oppfyller kundens krav til både lasting- og veisikkerhet.

DFDS truck Magnolia Seaways ripped smaller

Resultater

Kunden er veldig fornøyd med løsningen og tjenesten vi leverer. Løsningen sikrer at varer leveres til kundene slik de ønsker, uten forsinkelser eller skader. Fleksible åpningstider på fabrikkene er nyttig for begge parter, og DFDS' ro-ro dør-dør-løsning gir agentene i Europa tid til å sluttføre salg under transporttiden.

DFDS employee

Pristilbud og kontakt

Be om et pristilbud eller ta kontakt med en av våre eksperter for å få mer informasjon om våre logistikkløsninger.