Return to News and announcements

Aktiekapital og stemmer pr. 30. April 2017

1 May, 2017 Copenhagen
I henhold til bekendtgørelsen om udstederes oplysningsforpligtelser, § 6, skal den samlede kapital og det samlede antal stemmerettigheder offentliggøres ved udgan-gen af måneder, hvor der er sket ændringer.

Kapitalnedsættelsen vedtaget på DFDS A/S’ generalforsamling den 21. marts 2017 blev gennemført den 21. april 2017 og den samlede kapital og det samlede antal stemmerettigheder i DFDS A/S pr. 30. april 2017 er herefter som angivet i tabellen nedenfor.

No. of shares
Share capital nominal value, DKK
No. of voting rights
57, 000, 000​
1,140,000,000​
57,000,000 ​

Press Contact

Vice President, Communications
Gert Jakobsen

Tel: + 45 33 42 32 97
Mob: + 45 24 40 00 43

E-mail: gert.jakobsen@dfds.com

close