Kjølelagerfasiliteter

Enorme kjølelager for bedervelige næringsmidler.

Cold chain warehouse, drone photo, 2022

Kjølelager i Storbritannia og Europa

DFDS har 11 kjølelagerfasiliteter spredt over hele Europa og Storbritannia, og med over 15 000 m2 temperaturkontrollert lagerplass har vi kapasitet til å håndtere bedervelige varer i stor skala. Våre kjølerom er utstyrt med en ideell temperatur, og kan ta imot temperaturfølsomme produkter på kort og lang sikt. Vi tar kjølelagring til et helt nytt nivå, ved å tilby fleksibel og smidig drift som matcher din virksomhets behov.

Fleksibel kjølelagertjenester

Det foregår mye i våre kjølelagerfasiliteter. Alle bedervelige næringsmiddelprodukter går gjennom forskjellige stadier, før de kan fortsette reisen i forsyningskjeden. Noen av tjenestene DFDS tilbyr er:

  • Eksporttjenester i nærheten av kildelageret - henting av fersk frukt, forhåndskjøling og pakking, lagring og containerhåndtering, rask kjøling

  • Eksporttjenester i nærheten av fabrikken eller havnelageret - henting av frossen mat, lasting, fylling av containere, hurtigfrysing, pallefylling, kvalitetskontroll

  • Importtjenester - containerutpakking, omlasting, lagring, tolltjenester, henting og pakking, kvalitetskontrollinspeksjon, ompakking og merking, omlasting av lastebil/container

cold chain warehouse stacks working, 2022

Innovativ infrastruktur for kjølelagerfasiliteter

Vi investerer kontinuerlig i de nyeste kjølelagringsteknologiene for å tilby et bredt spekter av alternativer samt opprettholde den høyeste kvaliteten for kundene våre. Flertemperaturlager, temperaturoversikter i sanntid og en rekke automatiserte løsninger gir både fleksibilitet og sikkerhet ved lagring av kalde produkter. I tillegg til å være EC-godkjent oppfyller alle våre kjølelager de høyeste kvalitetsstandardene for næringsmiddelsikkerhet – inkludert B-anerkjennelse for ompakking av varer.

Cold chain workers in warehouse, 2022

Næringsmiddellogistikk

Når det gjelder næringsmiddellogistikk når det gjelder ferskhet, tikker klokken alltid. Vår mangfoldige flåte av kjøletransportalternativer håndterer kjøtt, sjømat, meieriprodukter, jordbruksprodukter og andre temperaturkontrollerte næringsmiddelprodukter.

Kjøletransport

Med moderne utstyr og erfarne førere, kan vi tilby pålitelig kjøletransport i hele vårt europeiske nettverk Vi har infrastrukturen og logistikken slik at dine kjølevarer blir levert på en god måte.

Kjøleemballasje

Vi forstår hvor viktig kjøleemballasje er innen logistikk, og derfor begrenser vi transportkostnadene dine, reduserer rengjøringsutgifter og fjerner bryet du har med emballasjen slik at du kan fokusere på andre områder av virksomheten din.

Ofte stilte spørsmål om kjølelagerfasiliteter

Et kjølelager er fasiliteter som i hovedsak lagrer næringsmidler som frukt, grønnsaker, kjøtt og fisk. Disse næringsmidlene er tidssensitive og kan lett bli bedervet hvis de oppbevares under normale forhold.

Lagerlogistikk er alle de komplekse faktorene som er involvert i et lager, som bevegelse, organisering og håndtering av produkter.

Det anbefales å kontrollere temperaturen hver 4. time, men hvis du kontrollerer den annenhver time, får du tid til å iverksette korrigerende tiltak hvis temperaturen har steget.

Vi bruker kjølelager for å oppbevare de bedervelige næringsmidlene ved en ideell temperatur, for å unngå at de går til spille.