Kjøleemballasje

Temperaturstyrt emballasje for kjølevarene dine

cold chain, warehouse, worker, blue boxes

Kjøleemballasje for effektiv transport

Transport av varer fra A til B på en effektiv og pålitelig måte er avhengig av bruk av effektiv og pålitelig emballasje. Vi forstår nøkkelrollen kjøleemballasje spiller innen logistikk og vi tilbyr derfor skreddersydde emballasjeløsninger som dekker alle transportbehov. Vår omfattende tjeneste for gjenbruksemballasje leverer enkel og bærekraftig emballasje til et bredt spekter av produkter. siden vi styrer alle delene av pakke/emballasje-flowen begrenser vi transportkostnadene, reduserer rengjøringsutgiftene og fjerner emballasjeproblemet, slik at du kan fokusere på andre deler av virksomheten.

Gjenbrukbar emballasje

Vi fornyer og investerer kontinuerlig i de mest avanserte gjenbrukbare plastemballasjemetodene for å gi deg de best mulige alternativene for produktene dine. Vårt brede spekter av gjenbrukbare emballasjecontainere gjør at vi kan skreddersy emballasjeløsninger til dine spesifikke transportbehov. Vi tilbyr Dolav-kasser, E1- og E2-kasser, H1- og DFDS-paller og kasser som kan stables. Med millioner av enheter i tjenesten vår har vi alltid en løsninge som dekker behovene til dine produkter. I tillegg til å hjelpe deg med implementeringen, strømlinjeformer DFDS alle distribusjons- og administrasjonsprosesser – slik at prossene rundt bestillinger, fakturering og henting er enkle som igjen sørger for at transporten av dine varer er sømløs.

cold chain, dolab

Kontraktpakking

Vi har forpliktet oss til å fortsatt gjøre den gjenbrukbare emballasjen gjenbrukbar ved å tilby sanitær- og reparasjonstjenester for hver enhet du har i bruk. Våre sanitær- og desinfeksjonsoperasjoner utføres i henhold til IFS- og BRC-standarder ved våre helautomatiserte rengjøringsanlegg. Matemballasjen er bakteriologisk testet av et uavhengig laboratorium. Vår rengjøringsprosess omfatter forvask, hovedvask og tørking, i tillegg at vi sjekker for skader. Den rengjorte emballasjen folieres og legges i egen, klimakontrollert lagring, der ekstra beskyttelsesdeksler i plast også er tilgjengelige ved behov. I tillegg har vår kontraktspakkingstjeneste oversikt over alle risikoer og mulige kostnader, inkludert renter og avskrivninger.

cold chain, worker, smiling, carrying

Bærekraftig emballasje i hele Storbritannia og Europa

Med vår gjenbrukbare emballasje og kontraktpakkingstjenester har vi fullstendig forpliktet oss til å levere løsninger som hjelper virksomheten din med å redusere dets totale karbonavtrykk. Hele emballasjekatalogen vår består av gjenbrukbart plastmateriale, det vil si at vi ikke har noe pappavfall og ingen paller vi må returnere. Hvis våre emballasjeenheter er skadet uten at de kan repareres, blir de ødelagte enhetene omgjort til andre former for emballasje og returnert til tjenesten vår, uten at det krever nytt materiale. Flytt kjølevarene dine trygt ved hjelp av DFDS. Logistikk for kjølekjeden team.

Full size route map, Light, with legend

kjølelagerfasiliteter

Vår kjølelagerfasiliteter er optimert for å bevare varer både i korte og lange tidsperioder. Få rask overføring mellom trailere med våre anlegg på flere kaier og sørg for at dine bedervelige varer er i topp tilstand.

Kjøletransport

Med moderne utstyr og erfarne førere, kan vi tilby pålitelig kjøletransport i hele vårt europeiske nettverk Vi har infrastrukturen og logistikken slik at dine kjølevarer blir levert på en god måte.

Næringsmiddellogistikk

Når det gjelder næringsmiddellogistikk når det gjelder ferskhet, tikker klokken alltid. Vår mangfoldige flåte av kjøletransportalternativer håndterer kjøtt, sjømat, meieriprodukter, jordbruksprodukter og andre temperaturkontrollerte næringsmiddelprodukter.

Fakta om kjøleemballasje

I henhold til prinsippene for bærekraftig emballasje skal råvarene som brukes i emballasjen, "føres tilbake til det biologiske eller tekniske kretsløpet". Dette betyr at miljøvennlig emballasje skal være resirkulerbar eller biologisk nedbrytbar.

Styrt atmosfære emballasje er en metode for å kontrollere og regulere nivåene av oksygen, CO2 og nitrogen. Temperaturen og luftfuktigheten i oppbevaringsrommet skal også styres.

Ja. Bruker DFDS temperaturstyrt emballasje for bedervelige varer? De bruker også miljøvennlige emballasjeløsninger som hjelper bedrifter med å redusere sitt totale karbonavtrykk.