Byggnation

Logistik att förlita sig på. Lösningar att bygga på.

DFDS truck construction equipment

När Norden går in i en ny era av utveckling behöver byggbranschen en logistikpartner som har en naturlig koppling till regionen. Med ett omfattande transportnät, lösningar som omfattar hela leveranskedjan och en djupt rotad förståelse för den nordiska byggbranschen är DFDS den logistikpartner som hjälper ditt företag att bygga bättre.

Icon, Expansive network

Mångsidiga transporter

ICON Careers Main page - 03 Customer Question (Rosie Edit)

Lokala experter

Logistic Special Cargo icon

Specialgods

icon rail sustainable

Hållbara lösningar

Garda Anleggsikring: Den idealiska partnern för leveranskedjan

Garda Anleggsikring är Norges ledande leverantör av mobila säkerhetssystem. Garda Anleggsikring grundades 2012 och importerar material från hela världen för att leverera en mängd olika stängsel- och säkerhetslösningar till den norska byggbranschen. Genom att samarbeta för att lösa en utmaning i leveranskedjan hjälpte vi Garda Anleggsikring att minimera de resurser som används för frakt, spara kostnader och minska utsläppen genom att minska antalet lastbilar som behövs för transporten.

DFDS horizontal - Garda logistics

Utmaning

Garda Anleggsikring samarbetade med en tillverkare av tillfälliga stängsel i Rotherham, England, och hade svårt att leverera dessa produkter till sina byggkunder. Leveranser direkt till byggarbetsplatser har historiskt sett varit en utmaning, och tillverkarens strikta tidsschema gjorde problemet ännu värre, eftersom det innebar att alla Garda Anleggsikrings exportleveranser behövde hämtas på kvällen eller natten. Eftersom vi utförde 190 hämtningar av semitrailers per år från denna leverantör var det svårt att hantera det pressade schemat för hämtningar.

Lösning

Vi började med att ta över all kommunikation med stängselleverantören och inrättade ett system för daglig planering för att effektivisera hämtningarna. Vi anpassade systemet så att det passade in i leverantörens strikta schema och tog även på oss uppgiften att rapportera och lösa fel direkt med leverantören. Vi standardiserade försändelserna för att förenkla hämtningsprocessen, rekommenderade Garda Anleggsikring att använda megatrailers för transporten och visade slutligen vår erfarenhet och tillförlitlighet när det gäller att leverera till svåråtkomliga byggarbetsplatser utan några problem.

Resultat

Vårt partnerskap minimerade resurserna för frakt, sparade kostnader och minskade utsläppen genom att minska antalet lastbilar som behövs för transport. Garda Anleggsikring använder nu megatrailers för alla sina transporter från Storbritannien. Efter detta samarbete tog Garda Anleggsikring in oss som strategisk partner på heltid. Vi ger dem nu årliga översyner av logistiken, ger råd om hur de kan sänka sina kostnader och ger rekommendationer om frakttjänster som baseras på Garda Anleggssikrings unika behov.

Vårt nätverk

Vårt unika nät med 24 färjerutter med fasta tidtabeller, 55 färjor, 8 hamnterminaler, 9 000 trailer- och containerenheter och mer än 8 000 lokala färje- och logistikexperter över hela Europa och Turkiet säkerställer leverans i tid, varje gång.

Full size route map, Light, with legend