Metallindustrin

DJI 0054 dfds​
Icon, Dedicated steel terminal and cross-docking facilities

Dedikerad stålterminal och anläggningar för omlastning

Icon, Special equipment handling coil, plate, billets, and much more

Specialutrustning för hantering av rullar, plåt, göt och mycket mer

Icon, Added value services such as freight management

Mervärdestjänster som t.ex. frakthantering

Icon, Innovative mega cassette and equipment solutions

Innovativa lösningar för megakassetter och utrustning

Smidig försörjningskedja för metallindustrin

När du transporterar metaller som aluminium, bly, koppar, zink och nickel behöver du flexibla system med en enorm kapacitet för gods med extrem vikt och udda storlek. På DFDS använder vi mobila lastplattformar som kassetter och rulltrailers tillverkade för att hantera mycket tung last. DFDS var en av de första färjeoperatörerna att utveckla och använda dessa öppna typer av lastplattformar.

Förlastning på mobila plattformar innebär att du kan flytta flera spolar på en gång, utan att fartyget befinner sig i närheten av hamnen. Detta påskyndar lastnings- och expedieringsprocedurerna kraftigt: du behöver inte chartra fartyg, utan kan flytta din metalllast i ett jämnt flöde.

Detta begränsar i sin tur behovet av lagerutrymme och gör det i slutändan enklare att transportera metall i udda storlek när och i den mängd som passar din försörjningskedja, istället för att begränsas av den gamla manuella lastningssystemet där en-spole-av en-spole-på gällde. 

Steel.tif

Vårt logistiknätverk för metallindustrin

Vårt unika nätverk med 24 färjerutter på ett fast schema, 55 färjor, 8 hamnterminaler, 9 000 trailers och containers och över 8 000 lokala färje- och logistikexperter över hela Europa och i Turkiet säkerställer leverans i tid, varje gång. Det är därför så många metall- och stållogistikkunder förlitar sig på oss för att flytta sin verksamhet och personal.

Full size route map, Light, with legend

Metallhanteringsutrustning utformad för dina behov

Metals equipment

När du investerar i och delar metallhanteringsutrustning med en pool av andra fartyg såsom vi gör delas den totala ägandekostnaden och utrustningen används mer aktivt. 

Vårt globala utrustningsbestånd består av 11 000 godstransporter och säkerhetsutrustning. Vi har tusentals rulltrailers och kassetter som gör det snabbt och enkelt att hantera och flytta gods.

Vi kan göra tillfälliga ändringar om det behövs och erbjuder alltid flexibla lösningar för alla branscher eller kunder på våra utbredda rutter. 

Resultatet är snabba, kostnadseffektiva och pålitliga leveranser av stora stålvolymer över hela Europa och Turkiet.

Self-driving trucks article
 • Tillgångsbaserade 3PL-lösningar inklusive egna fartyg, tåg, trailers, terminaler, containers och växelflak.

 • En modern flotta med fartyg bestånde av RoRo-, sidoport- och containerfartyg.

 • Innovativa megakassett- och utrustningslösningar optimerar omsorgen för nyttolast och gods.

 • Dedikerade stålterminaler, omlastning och lagerhållning

 • Specialutrustning för att hantera spolplattor, billets, plattor, rör, sliprar och stänger

 • Järnvägs- och vägdistributionstjänster och multimodala lösningar

Digitala verktyg som gör det hela smidigare 

 • Ett dedikerat DFDS Control Tower kan hantera hela logistikprocessen för metallindustrin från början till slut

 • Din metallast kommer att vara 100 % spårbar i realtid

 • Vi erbjuder EDI-lösningar (Electronic Data Interchange) för effektivare datahantering av din metallogistik

 • Våra användarvänliga bokningssystem hjälper dig att skapa, redigera och spåra dina bokningar

 • Använd onlinesystemet för lagerhantering (WMS) Empirika för att hålla koll på lagernivåer och rörelser.

 • Modern spårning gör att både enheten och trailern kan spåras oberoende

book-and-track-shipments