Kylförvaringsanläggningar

Enorma kyllager för ömtåliga livsmedel.

Cold chain warehouse, drone photo, 2022

Kyllager i Storbritannien och EU

DFDS har 11 kylanläggningar spridda över hela EU och Storbritannien och över 15 000 m2 temperaturkontrollerat lagerutrymme, vilket ger oss möjlighet att hantera ömtåliga varor i stor skala. Våra kylrum är utrustade med den perfekta temperaturen och kan ta emot temperaturkänsliga produkter på kort och lång sikt. Vi tar kyl- och fryslagring till nästa nivå genom att erbjuda en flexibel och smidig verksamhet som matchar dina affärsbehov.

Flexibla kyllagringstjänster

Det händer mycket i våra kyllager. Alla ömtåliga produkter går igenom olika stadier innan de kan fortsätta sin resa i leveranskedjan. Här är några av de tjänster DFDS erbjuder:

  • Exporttjänster nära källförvaringen - hämtning av färsk frukt, förhandskylning och förpackning, lagring och containerhantering, blastkylning

  • Exporttjänster nära fabriken eller hamnlagret - upphämtning av frysta livsmedel, lastning, containerfyllning, snabbfrysning, pallfyllning, kvalitetskontroll

  • Importtjänster - containeruppackning, omlastning, lagring, tulltjänster, upphämtning och paketering, kvalitetskontroll, ompackning och märkning, omlastning av lastbilar/containrar

cold chain warehouse stacks working, 2022

Innovativ infrastruktur för kylförvaring

Vi investerar hela tiden i den senaste kylförvaringstekniken och erbjuder ett stort antal alternativ med högsta möjliga kvalitet för våra kunder. Lager med olika temperaturzoner, kontinuerlig temperaturövervakning samt en mängd olika automatiserade lösningar ger både flexibilitet och säkerhet vid lagring av kalla produkter. Och våra kylförvaringsanläggningar är inte bara EC-godkända, de uppfyller även de högsta standarderna för livsmedelssäkerhet - vilket omfattar B-intyg för ompackning av varor.

Cold chain workers in warehouse, 2022

Livsmedelslogistik

När det gäller livsmedelslogistik tickar klockan hela tiden när det gäller färskhet. Vår multifunktionella flotta av kyltransportalternativ hanterar säkert kött, skaldjur, mejeriprodukter, grönsaker och andra temperaturkontrollerade livsmedelsprodukter.

Kyltransport

Med modern utrustning och erfarna förare erbjuder vi pålitliga kyltransporter i hela vårt omfattande europeiska nätverk. Vi har infrastrukturen och logistiken för att leverera dina kylvaror på rätt sätt.

Kylda förpackningar

Vi förstår den centrala roll som kylda förpackningar spelar för logistiken och därför begränsar vi dina transportkostnader, minskar utgifterna för rengöring och tar hand om inpackningen så att du kan fokusera på andra saker.

Vanliga frågor om kylanläggningar

Ett kyllager är en anläggning som huvudsakligen lagrar livsmedelsprodukter som frukt, grönsaker, kött och fisk, som är tidskänsliga och lätt kan bli förstörda om de förvaras under normala förhållanden.

Lagerlogistik avser alla de komplexa faktorer som ingår i lagerhållning, t.ex. förflyttning, organisering och hantering av produkter.

Rekommendationen är att kontrollera temperaturen var fjärde timme, men om du kontrollerar den varannan timme kan du hinna vidta korrigerande åtgärder om temperaturen skulle stiga.

Kylanläggningar används för att hålla ömtåliga livsmedelsprodukter vid en optimal temperatur för att undvika att de förstörs.