Livsmedelslogistik

Frakt av livsmedel över hela Europa, Storbritannien och Nordirland

Food safety

Livsmedelslogistik för livsmedelsgrossister

Få logistikoperationer är lika krävande som livsmedelslogistiken Klockan tickar alltid för färskvaror och den stannar inte även om leveranskedjan stöter på problem. Vi förstår att färskvaror är tids- och temperaturkänsliga produkter som måste hanteras och transporteras varsamt för att bevara sin färskhet. Vår multifunktionella flotta av kyltransportalternativ hanterar kött, skaldjur, mejeriprodukter, grönsaker och andra temperaturkontrollerade livsmedelsprodukter på ett säkert sätt. Med ett omfattande logistiksystem kan vi hantera livsmedelsleveranser för stora eller små distributörer i hela Europa, Storbritannien och Nordirland.

DFDS Volvo Truck FH Dec 2020 001

Logistik för fisk och skaldjur

På DFDS är säkerheten för din fisk och dina skaldjursprodukter under lastning, lossning, lagring och transport av stor betydelse. Om du vill transportera fryst fisk och skaldjur, kontakta oss så ser vi till att kvaliteten på dina produkter förblir intakt, samtidigt som vi följer de strängaste säkerhetsstandarderna. Vi erbjuder fisk- och skaldjurslogistik anpassad för en mängd olika produkter som lax, torsk, räkor, tonfisk och makrill.

Cold chain seafood

Effektiv transport av kött i hela Europa

DFDS köttlogistiktjänster har hjälpt tusentals kunder att frakta sina produkter över hela Storbritannien och Europa. Vårt utbredda nätverk av rutter och lagerlokaler gör att vi kan erbjuda täckning av leveranskedjan från början till slut samt snabba transporttider. Med hjälp av speciella transportcontainrar för livsmedel kan vi hantera färskt och fryst kött för både hel- och dellaster. Vi håller den optimala temperaturen för att se till att dina produkter levereras färska - oavsett vart de ska.

DFDS cold chain employee

Transport av frukt och grönsaker

Oavsett om det kommer från norr, söder eller någonstans mitt emellan är vårt stora logistikavtryck ett snabbt och effektivt sätt att transportera färsk frukt och grönsaker. Vi har de bästa transportcontainrarna och lagringsutrymmena för livsmedel som hjälper till att eliminera avfall, hålla hyllorna fyllda och göra frukt och grönsaker av hög kvalitet tillgängliga för människor i hela Europa. På DFDS följer vi transportstandarder för livsmedelssäkerhet och håller en schemalagd tidslinje när vi levererar dina ömtåliga varor för att förhindra livsmedelskontaminering.

Hero new cold chain ABM page

Transport av ägg och mejeriprodukter

Vi transporterar dagligen mejeriprodukter som ost, smör, äggulor, äggvitor och glass till stora detaljhandelsbutiker i hela Europa. Vi använder kombinerade transporter för ökad flexibilitet vid transport av mejeriprodukter. Genom att använda två eller tre transportsätt levererar vi färska produkter till slutkunden. När det gäller äggtransporter är det lite annorlunda. Under transporten är äggförpackningen avgörande. På DFDS är vi mycket uppmärksamma när vi transporterar ägg, för att undvika oönskade skador.

Loading a refrigerated truck with cold goods

Innovativ infrastruktur för livsmedelslogistik

Vår effektiva och tillförlitliga logistiktjänst för livsmedel bygger på en mångsidig och innovativ logistikinfrastruktur av skicklig personal med stor erfarenhet inom logistik inom kylkedjebranschen. Våra automatiserade lagerlokaler med olika temperaturzoner är specialutformade till att hantera alla typer av färska och frusna livsmedel. Vi erbjuder både stöt- och blastfrysning, avfrostning, lastning och lossning från containrar, paketering av frysta livsmedel, ompackning, märkning och förpackning i kartonger. Precis som våra förvaringsutrymmen har vi transportalternativ för frysta livsmedel som passar en rad olika livsmedelsprodukter. Från traditionella staplade pallar till släp för hängande kött.- Vi har transportlösningarna för att säkert få dina produkter till sin destination.

Full size route map, Light, with legend

Kylanläggningar

Våra kylanläggningar är optimerade för att bevara varor under både korta och långa tidsperioder. Få snabba överflyttningar mellan trailers med våra anläggningar för omlastning och håll dina färskvaror i perfekt skick.

Kylda förpackningar

Vi förstår den centrala roll som kylda förpackningar spelar för logistiken och därför begränsar vi dina transportkostnader, minskar utgifterna för rengöring och tar hand om inpackningen så att du kan fokusera på andra saker.

Kyltransport

Med modern utrustning och erfarna förare erbjuder vi pålitliga kyltransporter i hela vårt omfattande europeiska nätverk. Vi har infrastrukturen och logistiken för att leverera dina kylvaror på rätt sätt.

Vanliga frågor om livsmedelslogistik

DFDS hanterar köttprodukter, fisk och skaldjur, frukt och grönsaker, mejeriprodukter, färskvaror och andra temperaturkontrollerade livsmedelsprodukter.

Med DFDS får du snabbare upphämtning och leverans. Vi erbjuder större flexibilitet när det gäller vart produkterna kan skickas. Våra lastbilar är specialdesignade för att hålla dina färskvaror vid rätt temperatur för att undvika risken för kontaminering av livsmedel.

Rätt temperatur för frysta livsmedel är -18°C. Förutom att hålla utkik efter varningssignalerna bör du också överväga att ta temperaturen på de frysta livsmedlen innan du tar emot leveransen.