Kylda förpackningar

Temperaturkontrollerade förpackningar för ditt kylgods

cold chain, warehouse, worker, blue boxes

Kylda förpackningar för effektiv transport

Att kunna transportera varor från A till B effektivt och pålitligt beror helt på bruket av effektiva och pålitliga förpackningar. Vi förstår den centrala roll som kylda förpackningar spelar för logistiken och erbjuder därför skräddarsydda förpackningslösningar för dina transportbehov. Vår omfattande tjänst för återanvändbara förpackningar ger enkla och hållbara förpackningar för en mängd olika produkter. Genom att hantera alla aspekter av förpackningsflödet, begränsar vi dina transportkostnader, minskar kostnaderna för rengöring och tar hand om inpackningen så att du kan fokusera på andra saker.

Återanvändningsbara förpackningar

På DFDS arbetar vi ständigt med innovation och investerar i de mest avancerade metoderna för återanvändbara plastförpackningar för att ge dig de bästa alternativen för dina produkter. Vårt stora utbud av återvinningsbara förpackningar gör att vi kan skräddarsy förpackningslösningar efter dina specifika transportbehov. Vi erbjuder Dolav-lårar, E1- och E2-backar, H1- och DFDS-pallar och backar som passar i varandra. Med miljontals enheter tillgängliga kan vi alltid hitta en lösning på hanteringen av dina produkter. Utöver hjälp med implementeringen effektiviserar vi alla distributions- och administrationsprocesser - och erbjuder enkla beställnings-, fakturerings- och upphämtningsprocesser för en friktionsfri transport.

cold chain, dolab

Förpackningstjänster på kontrakt

Vårt mål är att hela tiden återanvända dina återvunna förpackningar tack vare våra hygien och reparationstjänster för alla enheter du använder. Sanering och desinfektion utförs enligt IFS- och BRC-standarder i våra helautomatiska rengöringsanläggningar. Livsmedelsförpackningar testas bakteriologiskt av ett oberoende laboratorium. Rengöringsprocessen omfattar förtvätt, huvudtvätt och torkning, samt flera kontroller för att se om enheterna skadats. Rengjorda förpackningar slås in i folie och placeras i vår klimatkontrollerade förvaringsanläggning där det dessutom finns extra plastskydd vid behov. Dessutom står vår kontraktsförpackningstjänst för alla risker och eventuella kostnader, vilket omfattar ränta och avskrivningar.

cold chain, worker, smiling, carrying

Hållbara förpackningar i hela Storbritannien och Europa

Med både våra återanvändningsbara förpacknings- och kontraktsförpackningstjänster är det vårt mål att erbjuda lösningar som hjälper ditt företag att minska sitt totala koldioxidavtryck. Hela vår förpackningsarsenal består av återanvändingsbart plastmaterial vilket innebär noll kartongavfall och inga pallar att returnera. Om det skulle inträffa att våra förpackningar skadas så att de inte går att laga omvandlas de trasiga enheterna till andra förpackningstyper och tas i bruk igen så vi inte behöver använda nytt material. Transportera dina kylvaror med förtroende med hjälp av DFDS team för kylkedjelogistik.

Full size route map, Light, with legend

Kylanläggningar

Våra kylanläggningar är optimerade för att bevara varor under både korta och långa tidsperioder. Få snabba överflyttningar mellan trailers med våra anläggningar för omlastning och håll dina färskvaror i perfekt skick.

Kyltransport

Med modern utrustning och erfarna förare erbjuder vi pålitliga kyltransporter i hela vårt omfattande europeiska nätverk. Vi har infrastrukturen och logistiken för att leverera dina kylvaror på rätt sätt.

Livsmedelslogistik

När det gäller livsmedelslogistik tickar klockan hela tiden när det gäller färskhet. Vår multifunktionella flotta av kyltransportalternativ hanterar säkert kött, skaldjur, mejeriprodukter, grönsaker och andra temperaturkontrollerade livsmedelsprodukter.

Vanliga frågor om kylda förpackningar

Enligt principerna för hållbara förpackningar måste råvaror som används i förpackningar "återföras till det biologiska eller tekniska kretsloppet". Detta innebär att miljövänliga förpackningar ska vara återvinningsbara eller biologiskt nedbrytbara.

Förpackningar med kontrollerad atmosfär är en metod för att kontrollera och reglera nivåerna av syre, koldioxid och kväve. Temperaturen och luftfuktigheten i lagerlokalen måste också kontrolleras.

Ja. DFDS använder temperaturkontrollerade förpackningar för färskvaror. Vi använder också miljövänliga förpackningslösningar som hjälper företag att minska sitt totala koldioxidavtryck.