Transporttjänster

Din pålitliga partner inom godstransporter

DFDS truck in front of warehouse

Transporttjänster för hela leveranskedjan

Vi är proaktiva och engagerade specialister på lösningar för leveranskedjan och betjänar en rad olika branscher och företag. När efterfrågan och marknader fluktuerar tillhandahåller vi transporttjänster som du kan lita på. Förutom helt integrerade lösningar för leveranskedjan erbjuder DFDS 3PL- och 4PL-logistik, allt uppbackat av vårt europeiska nätverk av strategiskt placerade terminaler och hubbar.

DFDS erbjuder även kylkedjelogistik för livsmedel och andra färskvaror. Våra heltäckande tjänster omfattar både transport och lagring, särskilt anpassade för temperaturkänsliga livsmedel. Hit hör fisk och skaldjur samt grossistvaror som frysta örter, frysta grönsaker och kylda oljor.

Truck in front of ship

FCL- och FTL-frakt

Om du transporterar fulla laster eller stora volymer gods behöver du en full containerlast (FCL) eller en full trailerlast (FTL). På DFDS vet vi att leverans av relevanta och kostnadseffektiva transporter är beroende av viljan att kontinuerligt investera i toppmodern logistikutrustning som är byggd för att hantera stora volymer av gods. Vi erbjuder miljövänliga lösningar och investerar ständigt i teknik som minskar utsläppen. 95 % av alla DFDS-lastbilar är Euro 5 eller 6 godkända och våra kylcontainrar använder koldioxid, vilket bidrar till att halvera kylsystemens påverkan på den globala uppvärmningen.

DFDS worker, industry logistics, metal

LTL- och LCL-frakt

DFDS äger sina tillgångar - från terminaler till fartyg och lastbilar. Tack vare stordriftsfördelar och förmågan att konsolidera last håller DFDS leveranskedjan igång, oavsett vilken typ av transport det rör sig om. Oavsett om du har en delpartilast (LTL) eller mindre än en containerlast (LCL) ser vår specialutrustning till att ditt gods kommer fram i perfekt skick, varje gång. Våra transporttjänster för partiella laster är perfekta om du vill att dina produkter ska hanteras varsamt och professionellt av slutkunden.

DFDS trucks and vessel - unloading

Transporttjänster för alla typer av gods

Specialgods

Vår omfattande flotta för specialgods omfattar utdragbara flakvagnar, låglastare, utdragbara och vanliga halvlåglastare, betongbilar, eskortfordon, mega- och standardflakvagnar samt side kit trailers. DFDS Special Cargo ligger i framkant när det gäller internationell transport av platta och onormala laster och har en av de största specialiserade fordonsflottorna på det europeiska fastlandet, i Storbritannien och på Irland.

Mångsidiga transporter

Oavsett kombination är våra mångsidiga transporter snabba, smidiga och miljömässigt hållbara. Vi har 8 strategiskt placerade terminaler över hela Europa och driver 24 färjerutter med fasta tidtabeller, med moderna och specialbyggda fartyg som är perfekta för sjötransporter. På DFDS erbjuder vi alltid nära till högfrekventa frakttjänster på järnväg och ett nätverk med hög kapacitet för att leverera din last.

Transport av värdefullt gods

Med DFDS kan du få premiumtjänster med garanterad leveranstid. Det är tryggt att veta exakt när dina varor kommer att hämtas och lämnas. När du har särskilt värdefullt och ömtåligt gods kan du välja ett förstklassigt eller högsäkert leveransalternativ. DFDS hjälper dig oavsett utmaning, sammanhang eller tidsram för transportlogistiken.