Dellaster

Expertservice och låga kostnader för dina dellaster.

DFDS-GOT-AUG18 1127 dfds​

Dellaster i Storbritannien och Europa

Även om efterfrågan på dellaster är stor, kan det vara förvånansvärt svårt att hitta ett företag som är villigt att utföra en dellast till ett rimligt pris. Vår transporttjänst för dellaster är perfekt för personer som vill att deras föremål ska behandlas med omsorg och transporteras professionellt, men som inte har tillräckligt mycket för att fylla en vanlig lastbil eller container.

DFDS transportportfölj omfattar både rumstempererade och temperaturkontrollerade enheter. Med vår mångsidiga kapacitet, branschspecifika expertis och värdefulla erfarenhet inom väg-, järnvägs- och sjötransport erbjuder vi en flexibel, alleuropeisk transport- och logistiktjänst för dellastning. Oavsett om du har en LTL-last eller en LCL-last, kommer våra förberedelser och vår expertis att se till att din dellast kommer fram i perfekt skick, varje gång.

DFDS logistics Norway

LTL-frakt: betala för det utrymme du använder

Att transportera ditt gods kan ibland vara komplicerat, med tanke på att ständiga variationer kan förekomma. Om mängden gods du behöver transportera delvis fyller en lastbil har du en samtransport, även kallad LTL-transport. Om du transporterar mindre volymer kan du dra nytta av billigare priser och flexibilitet för att skicka det gods du behöver till olika platser i Storbritannien och EU. Med DFDS kan du använda en del av lastbilen för att flytta ditt gods och vi ser till att dina varor samlastas med andra varor från olika kunder. Vi erbjuder även B2B-laster om du vill skicka mindre föremål som en pall eller gods under 2000 kg.

dfds-logistics-part-loads-services

Groupage transport: your efficient shipping solution

Groupage transport is your go-to service for streamlined and cost-effective cargo shipping. Whether you have small loads or partial shipments, DFDS has you covered.

With our extensive network and expertise, we excel in consolidating your goods, making the most out of available space, and delivering them safely and on time. Say goodbye to complex logistics and hello to hassle-free groupage transport with DFDS.

DFDS Volvo Truck FH Dec 2020 001

LCL-frakt

Med DFDS har du den bästa transportpartnern som är specialiserad på LCL-transporter. Om ditt gods behöver transporteras med sjöfrakt och sedan lastas i en delad container har vi precis vad du behöver. På DFDS håller vi våra löften och deadlines när det gäller att leverera ditt gods. Vårt unika nät med 24 färjerutter med fasta tidtabeller, 55 färjor, 8 hamnterminaler, 9 000 trailer- och containerenheter och mer än 8 000 lokala färje- och logistikexperter över hela Europa och Turkiet säkerställer leverans i tid, varje gång.

Multimodal 15 04 19 SAMER02 - ok