DFDS logo

DFDS INTEGRITETS­­­POLICY

DFDS INTEGRITETSMEDDELANDE

 • DFDS åtar sig att skydda din integritet. Vår integritetspolicy beskriver DFDS företagspolicy när det gäller bearbetning av dina personuppgifter, de säkerhetsmått vi vidtar för att skydda sådana data och din rätt att ha åtkomst till, korrigera eller ta bort sådana data, samt rätt att klaga.
 • DFDS tar integritet på allvar och arbetar aktivt för att efterleva den här integritetspolicyn som vår minsta standard och dina data kommer att bearbetas och överföras för specifika och legitima syften i enlighet med tillämplig lagstiftning.
 • Den här policyn skapar ett ramverk som ger en säker skyddsnivå för personuppgifter som används, samlas in och överförs inom DFDS-gruppen samt till betrodda externa parter. DFDS använder det minimum av personuppgifter som är nödvändigt.
 • Vi använder oss av spårningsprogram för att övervaka kundtrafikmönster och webbplatsanvändning för att hjälpa oss utveckla designen och layouten för webbplatsen. Denna programvara gör det inte möjligt för oss att samla in någon information som gör att vi kan identifiera en viss person.

Datainsamling

När samlar vi in dina uppgifter?

Vi samlar in personuppgifter om dig när du gör en bokning med oss, reser med oss, när du använder våra webbplatser eller när du använder vår kundtjänst. Vi samlar även in personuppgifter när du bokar våra frakt- och logistiktjänster.

Varför samlar vi in personuppgifter och hur använder vi dem?

Registrering av informationen behövs för att ingå ett avtal (bokning) med oss och erbjuda dig tjänstmeddelanden om bokningen. Dessutom kan DFDS enligt lag vara skyldiga att registrera passagerarnas identitet och att ge denna information till relevanta myndigheter.

Därför ber vi om namn, kön, födelsedatum eller ålder, adress, e-postadress och fordonsregistrering (om tillämpligt). Passnummer kan registreras när du gör din bokning eller när du checkar in på terminalen för att bevisa din identitet. Vi ber dig om ditt telefonnummer så att vi kan kontakta dig snabbt om problem skulle uppstå med din bokning. Vi kan också samla in information om behovet av speciell vård eller hjälp vid nödsituationer om en person frivilligt så önskar.

Dessutom använder vi den information vi erhåller i samband med bokningar och inköp ombord på våra fartyg för att samla in statistik som vi använder för att förbättra våra tjänster och din upplevelse. Vi kan be dig att visa ditt embarkeringskort när du gör ett inköp ombord. Denna information används endast för statistiska ändamål. Du har rätt att avvisa att visa ditt embarkeringskort när du handlar ombord. Om du föredrar att vi inte använder dina bokningsuppgifter i vår statistik, var god kontakta oss och meddela oss om detta.

Om du har bokat via telefon, behåller vi på grund av kraven i vissa länder en samtalslista som vi behåller i upp till ett år.

Betalningar online

När du betalar online, kopplas du till en säker webbplats där du lägger till dina betalningsuppgifter.

Alla betalningar hanteras av vår betrodda partners plattform och valideras mot den högsta säkerhetsstandarden för att skydda kreditkortsuppgifter. Vi varken bearbetar eller lagrar kreditkortsuppgifter hos DFDS. Om du har frågor om bearbetningen av dina kreditkortsuppgifter, kan du dock kontakta DFDS så tar vi kontakt med vår betalningspartner.

Personlig profil

Dina personuppgifter används också om du har skapat en profil på en av DFDS webbplatser. Om du har skapat en profil med DFDS och gett ditt samtycke, registrerar vi ditt köp och använder denna information för att rikta information, erbjudanden och produkter till dig och för att hjälpa oss att administrera profilen. Informationen används också för att känna igen dig när du bokar resor (förutsatt att du är inloggad) och för att följa upp bokningar. Informationen används även för tävlingar och statistik.

Dataskydd

Hur skyddar vi dina personuppgifter?

När du bokar hos oss använder vi säker serverprogramvara, som krypterar all information du anger innan den skickas till oss. Denna kryptering säkerställer att informationen är lämpligt skyddad mot obehörig avlyssning.

Hur länge behåller vi dina personuppgifter?

Personuppgifterna i bokningsinformationen behålls under den tid som motsvarar den tid under vilken vi kan ha krav på oss.

Om du registrerar en personlig profil eller prenumererar på e-posttjänsten, lagrar vi dina personuppgifter tills du raderar profilen eller slutar att prenumerera på vårt nyhetsbrev. Informationen kommer att göra framtida bokningar enklare, eftersom vi redan har sparat dina personuppgifter.

För att vara säkra på att ha uppdaterade kunduppgifter, uppmuntrar vi dig att göra nödvändiga ändringar i din profil. Om din profil inte har använts eller aktiverats på 3 år så tar vi bort den.

Prenumeration på e-posttjänsten och tävlingar

När vi erbjuder en prenumeration på våra e-post- och marknadsföringstjänster så ber vi om ditt namn och e-postadress så att vi kan skicka vårt nyhetsbrev. Ditt namn krävs inte för att prenumerera på vår e-posttjänst och du kan när som helst tacka nej genom att klicka på sluta prenumerera-knappen i nyhetsbrevet. När du går med i en tävling eller utnyttjar andra kampanjerbjudanden kan vi begära ditt namn, adress och e-postadress så att vi kan administrera tävlingar och meddela vinnarna.

Vår användning av cookies

DFDS använder sig av cookies på sina webbplatser och i bokningssystemet för att ge konsekvens genom reservationsprocessen.

Cookies är små bitar information som lagras av din webbläsare på din dators hårddisk. För ytterligare information, besök: Cookiepolicy.

Mobilappar

DFDS har flera mobilappar (appar) för att förbättra våra kunders upplevelser. Samma villkor som gås igenom i den här integritetspolicyn gäller för de som använder våra appar. Våra appar använder sig av ett anonymt spårningsprogram, Google Analytics och Firebase, för att mäta användning av våra appar och vi samlar bara in personuppgifter i den utsträckning som krävs för de faktiska funktionerna i den specifika appen (som din plats i världen vid ett givet tillfället). Alla data som samlas in om dig via våra appar används enbart av DFDS och delas inte med någon tredje part annat än de verktyg som nämns ovan.

Kommer DFDS dela med sig om insamlade uppgifter till tredje part?

Personuppgifter delas internt inom DFDS organisation eftersom vi har samma bokningssystem. Vi har interna policyer och avtal för att säkerställa en adekvat skyddsnivå, oavsett var i DFDS dina uppgifter befinner sig. 

Vi överför inte personligt identifierbara uppgifter om våra besökare eller kunder till tredje part, förutom i följande fall:s:

 • Tjänstleverantörer och rådgivare som vi använder för att tillhandahålla vissa tjänster som hotell och aktivitetsleverantörer som utför dina resebokningar I så fall blir leverantörerna enskilt registeransvariga.
 • Om vi juridiskt måste göra det.
 • DFDS kan ge sammanställd statistik om våra kunder, försäljning, trafikmönster, kundkortsmedlemskap och relaterad webbplatsinformation till tredje parts-partners.
 • Dessutom kan DFDS ge information om våra kunder till tredje part som erbjuder tjänster eller funktioner åt oss, inklusive bearbetning av betalkort, affärsanalys, kundtjänst, marknadsföring eller distribution av undersökningar.
 • Vi kan också auktorisera tredje part att samla in information åt oss, inklusive som det behövs för att sköta funktioner på vår webbplats eller för att underlätta leverans av onlinereklam riktat mot dina intressen.
 • I det fall vi säljer egendom eller säkerheten för DFDS, dess medarbetare och andra eller i det fall vi säljer eller likviderar någon del av verksamheten eller tillgångarna.

All sådan delning kommer att ske i enlighet med dataskyddslagar och enbart till betrodda tredje parter.

Vi eftersträvar ständigt att tydligt informera dig om användning och meddelande av dina uppgifter när vi får sådan information. Om det inte är praktiskt att göra så vid insamlandet så informerar vi dig så snart som möjligt, om det inte finns ett legitimt skäl att inte göra det. Till exempel när det är nödvändigt för att förhindra eller identifiera brott eller där det tillåts av lag.

Inom DFDS genomför vi följande målgruppsinriktning via Google-plattformar

 • Remarketing med Google Analytics
 • Google Display Network Impression Reporting
 • Google Analytics Demographics and Interest Reporting
 • Integrerade tjänster som kräver att Google Analytics samlar in data för reklamändamål, inklusive insamling av data via reklamcookies och identifierare

1. Datainsamling med Google Analytics
På DFDS använder vi Google Analytics tillsammans med integrerade tjänster för att förbättra inriktningen på reklam genom insamling av data via reklamcookies och identifierare. Detta gör att vi kan leverera personligt anpassat reklaminnehåll.

2. Personanpassad annonsering
Vi använder Google Analytics Audiences för att visa annonser som är anpassade efter dina intressen, baserat på dina interaktioner med vår webbplats. Denna remarketingmetod gör det möjligt för oss att åter engagera användare som tidigare har besökt vår webbplats genom att visa relevanta annonser över Google Display Network och andra tredjepartsplattformar.

3. Övervakning av annonsens prestanda
Google Display Network Impression Reporting används för att övervaka effektiviteten i våra annonser, vilket ger insikter som hjälper oss att förbättra relevansen i våra annonser online.

4. Demografiska data och intressedata
Vi samlar in demografiska data och intressedata via Google Analytics för att bättre förstå och betjäna våra kunder genom att erbjuda dem de mest relevanta annonserna online. Dessa uppgifter kan också innehålla information från sociala nätverk och sökmotorer, beroende på dina sekretessinställningar.

För att respektera din integritet tillhandahåller vi tydliga val för att hantera dina uppgifter:

Säkerhet och skydd ombord

Efter en noggrann utredning kan namnen på oönskade passagerare placeras på en intern lista för att förhindra att dessa passagerare bokar och reser med oss om fartygets befälhavare har anledning att tro att passagerarna kommer att utgöra en säkerhetsrisk i enlighet med villkor som gäller för resan. Passagerare bedöms utgöra en säkerhetsrisk om de har äventyrat säkerheten för sig själva, ett fartyg, besättningen eller andra passagerare eller om deras beteende har varit olämpligt under en tidigare resa eller om de inte har följt säkerhetsbestämmelserna eller kraven. DFDS informerar passageraren om registreringen och registrerar nödvändiga personuppgifter för förbjudna passagerare för att förhindra passagerare som anses vara en säkerhetsrisk från att boka resor på våra passagerarfartyg under en bestämd period. Informationen kommer inte att behållas längre än nödvändigt.

Ditt samtycke

Vid användning av DFDS-webbplatsen samtycker du till att DFDS samlar in och använder denna information enligt de metoder som beskrivs ovan. Om vår integritetspolicy skulle ändras gör vi de relevanta ändringarna här så att du alltid är medveten om den information vi samlar in, hur vi använder den och under vilka omständigheter den kan publiceras.

Vill du har mer information om dina uppgifter?

Du är alltid välkommen att kontakta oss om vilka uppgifter vi har registrerat och begära en beskrivning av de personuppgifter som vi har samlat in och bearbetat samt mottagartyperna till vilka DFDS har eller skulle kunna meddela de uppgifterna.

Du är även välkommen att kontakta oss om du vill korrigera, ta bort eller blockera felaktiga uppgifter. DFDS försöker alltid att svara på legitima begäranden så snabbt som möjligt.

Om du vill att vi ska radera dina uppgifter, fyll i formuläret.

Vi ber dig att skicka alla begäranden eller frågor till privacy@dfds.com

Om du har registrerat dig för vårt nyhetsbrev så kan du alltid avbryta prenumerationen via länken i nyhetsbrevet eller genom att kontakta DFDS på ovanstående e-postadress.

Customer Request form

+

Registeransvarig:

DFDS A/S

Adress: Marmorvej 18, DK-2100 Köpenhamn, Danmark

CVR: 14 19 47 11

Tel.: +45 33 42 33 42

Vem ska du kontakta

Om du har frågor om den här integritetspolicyn eller om du vill få insikt i vilka personuppgifter vi har om dig, kan du kontakta oss via e-post på privacy@dfds.com.

Om du föredrar att kontakta ditt lokala servicecenter så är du mer än välkommen att göra det. De hjälper dig då med dina frågor.

Du kan även kontakta en lokal representant för den nationella dataskyddsmyndigheten. Ladda ner PDF-filen för att hitta relevant kontor.

Om du har ett klagomål

Om du vill lämna in ett klagomål, refererar vi dig till Datatilsynet, Borgergade 28 (5), 1300 København K, Danmark.

Varför samlar vi in personuppgifter och hur använder vi dem?

Registrering av informationen behövs för att ingå ett avtal (bokning) med oss och erbjuda dig tjänstmeddelanden om bokningen. Dessutom kan DFDS enligt lag vara skyldiga att registrera passagerarnas identitet och att ge denna information till relevanta myndigheter.

Därför ber vi om namn, kön, födelsedatum eller ålder, adress, e-postadress och fordonsregistrering (om tillämpligt). Passnummer kan registreras när du gör din bokning eller när du checkar in på terminalen för att bevisa din identitet. Vi ber dig om ditt telefonnummer så att vi kan kontakta dig snabbt om problem skulle uppstå med din bokning. Vi kan också samla in information om behovet av speciell vård eller hjälp vid nödsituationer om en person frivilligt så önskar.

Dessutom använder vi den information vi erhåller i samband med bokningar och inköp ombord på våra fartyg för att samla in statistik som vi använder för att förbättra våra tjänster och din upplevelse. Vi kan be dig att visa ditt embarkeringskort när du gör ett inköp ombord. Denna information används endast för statistiska ändamål. Du har rätt att avvisa att visa ditt embarkeringskort när du handlar ombord. Om du föredrar att vi inte använder dina bokningsuppgifter i vår statistik, var god kontakta oss och meddela oss om detta.

Om du har bokat via telefon, behåller vi på grund av kraven i vissa länder en samtalslista som vi behåller i upp till ett år.