Fjärdepartslogistik (4PL)

Multimodal prova a
Trieste-port

Fördelar med vår fjärdepartslogistik (4PL)

DFDS 4PL innehåller alla våra 3PL-tjänster och låter dig också dra nytta av strategisk rådgivning, samt en extra nivå av operativ support. Med 4PL erbjuder vi att ta det fulla ansvaret för nätverksanalys, konsultation, planering och projektledning - allt via en person som är dedikerad till att vara din kontaktperson för alla problem, stora eller små, som är relaterade till våra gemensamma affärer.

Resultatet av att välja 4PL-lösningar via DFDS? Ännu mer tid och pengar sparas och frigörs så att du kan fokusera på det du gör bäst.

Logistics driver

När något händer, kommer du vara redo

Som betrodd 4PL-partner har vi som åtagande att kontinuerligt förbättra oss. Vi är noga med att välja relevanta fjärdepartslogistikleverantörer för våra kunder, oavsett bransch eller typ av försörjningskedja. Dessa partnerskap ger dig som kund möjlighet att skala utrymme, arbetskraft och transport utifrån lagerbehov.

Att använda 4PL-lösningar kan möjliggöra en mjukare övergång mellan branschrelaterade upp- och nedgångar. Med DFDS är din försörjningskedja alltid beredd på förändring.

dedicated control tower icon

Få ditt eget dedikerade Control Tower

När du väljer DFDS och fjärdepartslogistiklösningar får du ett dedikerat Control Tower-team.

Detta centrala informationsnav gör det enkelt att ta itu med risker och möjligheter i ett tidigt skede och hjälper oss alla att uppnå sömlös samordning mellan divisioner, länder och logistikleverantörer.

Proactive Teams icon

Vi tar hand om allt härifrån

Oavsett vilka utmaningar din verksamhet står inför kan du förlita dig på vår omfattande erfarenhet och breda expertis.

Vi hanterar människor, processer och teknik för att kunna leverera en välfungerande verksamhet som du och din försörjningskedja kan lita på.

Improve Lead Times icon

Fatta bättre beslut

Ditt kontrolltorn ger dig flexibilitet att ”plugga in” nya logistikleverantörer efter behov. Datasynlighet stöds av en detaljerad uppsättning beslutsfattande regler, vilket låter oss analysera prestanda och fatta beslut i realtid.

Vi kan därefter mäta och hantera varje leverantör, vilket gör din försörjningskedja effektivare och minskar både driftskostnader och miljöpåverkan.

Få en solid ingående och utgående logistiklösning

Ingående logistik handlar om vad du får in i ditt lager, din fabrik eller din butik, såsom råvaror och verktyg. Utgående logistik handlar om att flytta slutprodukter som är klara för användning från dina anläggningar. Det är viktigt att ha tydliga och solida ingående och utgående logistikprocesser om du vill driva en effektiv verksamhet och hålla nere kostnaderna. Vi använder vårt omfattande, multimodala ruttnätverk för att ge dig en flexibel och stabil ingående och utgående logistiklösning.

DSC 3687 dfds

Vårt nätverk

Vårt unika nät med 24 färjerutter med fasta tidtabeller, 55 färjor, 8 hamnterminaler, 9 000 trailer- och containerenheter och mer än 8 000 lokala färje- och logistikexperter över hela Europa och Turkiet säkerställer leverans i tid, varje gång.

Full size route map, Light, with legend