Kontraktslogistik

DFDS kontraktslogistik ökar din effektivitet med en rad tjänster som optimerar din leveranskedja och gör det möjligt för dig att fokusera på att utveckla din verksamhet.

Image of warehouse and tugmaster

Effektiva, kostnadseffektiva och flexibla fördelar

icon gears

Effektiv och integrerad logistik

Skaffa de tjänster du behöver för en smidigare leveranskedja som undviker långtidslagring och driftstopp och resulterar i snabbare och effektivare leverans av dina varor.

icon clock

Ökad leveranshastighet

Vi maximerar din leveranshastighet och säkerställer tillförlitlighet för dina kunder på en marknad som kräver en hög nivå av kundservice.

icon increased productivity

Ökad produktivitet

Spara tid, pengar och resurser genom att låta oss hantera din logistik. Det innebär att du kan fokusera på dina kunder, utveckla ditt företag och öka din produktivitet.

Arrows left, icon

Flexibilitet och moderna anläggningar

Våra tjänster anpassas efter dina behov, med moderna lager och IT-system för att garantera smidig drift och total effektivitet.

Vill du förbättra din leveranskedja och stärka din verksamhet?

Titta på videon för att se hur DFDS kontraktslogistik kan hjälpa dig.

Upptäck våra produkter

Skaffa effektiv, integrerad logistik från DFDS som tar hand om alla tjänster i leveranskedjan som du behöver.

Lagerhållning

Med våra erfarna lagerteam, moderna och flexibla anläggningar och kundfokuserade lösningar som är kostnadseffektiva, säkra och ändamålsenliga får du enkel distribution.

  • Produkterna spåras, granskas och hanteras för effektiv orderhantering

  • Öka flexibiliteten i leveranskedjan

  • Möjligheten att expandera till nya regioner

Möjligheten att expandera till nya regioner

Omlastning

Transportera dina varor med så kort hanterings- eller lagringstid som möjligt. Vårt kompetenta team förbättrar din leveranskedjas prestanda med effektiv mottagning och distribution för snabba leveranser.

  • Snabba upp beställningar, minska kostnader och spara tid vid varuleveranser

  • Spara tid och resurser på att lagra produkter

  • Minimal hanterings- eller lagringstid

Minimal hanterings- eller lagringstid

Mervärdestjänster

Utnyttja specialanpassade tjänster för att uppfylla just ditt företags behov och öka produktiviteten i din leveranskedja.

  • Större flexibilitet vad gäller arbetskraft, lokaler och utrustning

  • Få ett team av experter som hjälper dig att genomföra specialiserade projekt

  • Specialanpassade tjänster för ökad produktivitet

Specialanpassade tjänster för ökad produktivitet

Expertstöd för specialiserade logistikbehov

Arbeta med vårt team av specialister inom kontraktslogistik för att kombinera de exakta tjänster som ditt företag behöver och effektivisera er leveranskedja.

DFDS workers holding paper

FAQs about contract logistics services

Kontraktslogistik innebär att ett företag kontrakterar ett tredjepartsföretag för att sköta dess resurshanteringsuppgifter. DFDS är specialiserat inom områden som distributionskedja planering och utveckling, lagerhållning, frakt, distribution av produkter, orderhantering, inkassering av betalningar, lagerhantering m.m.

Den största fördelen med kontraktslogistik är kostnadsbesparingar, främst eftersom man själv slipper skapa och driva kostsam logistisk infrastruktur. Du kan undvika kostnaderna för fraktanläggningar, fordon, förpackningsmaterial m.m. genom att lägga ut arbetet på entreprenad. Det gör också att du kan fokusera mer på din kärnverksamhet.

Kontraktslogistik är en funktionell aspekt av lagring och leverans av produkter som förvaras i ett lager, medan lagerhållning syftar till säker förvaring av produkter i en byggnad. Båda tjänsterna fyller funktioner inom ett företags leveranskedja.

En av de främsta anledningarna till att du bör använda våra kontraktslogistiktjänster är den ökade flexibiliteten. Som din kontraktslogistikpartner hanterar vi volymökningar och fluktuationer på ett effektivt sätt. Andra skäl är förbättrade affärsmetoder och övergripande effektivitet.