Kompletta laster

Vi har den kompletta lösningen för dig.

Blue DFDS trailers, 2022

Kompletta laster i Storbritannien och Europa

Fullasttransport, även känt som komplett last, är en transport av gods som upptar hela utrymmet i ett fordon eller en container. DFDS erbjuder kompletta laster för större gods till ett fast pris som beror på fordonets och förvaringsutrymmets storlek. Kompletta laster kostar mer eftersom hela lastbilen används, men fördelen är att din försändelse har ett dedikerat fordon utan att behöva stanna för andra leveranser.

Oavsett om du har en full containerlast (FCL) eller en full trailerlast (FTL), kommer våra förberedelser och vår expertis att se till att dina varor kommer fram i perfekt skick, varje gång. Vårt unika nät med 24 färjerutter med fasta tidtabeller, 55 färjor, 8 hamnterminaler, 9 000 trailer- och containerenheter och mer än 8 000 lokala färje- och logistikexperter över hela Europa och Turkiet säkerställer leverans i tid, varje gång.

Cold chain 2022, worker loading truck with forklift

FTL-frakt direkt till din destination

FTL-transporter är för transporter som kräver hela det tillgängliga utrymmet i en lastbil. Ditt gods transporteras i en och samma lastbil från din startpunkt till din destination. När din sändning har lastats flyttas den inte förrän den har lossats.

Tjänster för fulla laster (FTL) är idealiska för företag som söker exklusivt utrymme för att transportera varor med högt värde, hög risk eller tunga varor över långa avstånd. FTL används också för mindre transporter.

DFDS Rail Cuxhaven Begonia Seaways

FCL-frakt

FCL innebär att hela containern är avsedd för en avsändare. Du behöver inte nödvändigtvis fylla containern helt - även om du inte kan använda varje kvadratmeter, kan det fortfarande vara ett billigare sätt att använda en sådan typ av transport.

Om du har minst 12 pallar är FCL-frakt vanligtvis den bästa lösningen. Om du har stora mängder ömtåligt gods kanske du väljer en lösning med FCL-transport.

DFDS containers media library

Miljöanpassade lösningar

DFDS är branschledande inom teknik för minskade utsläpp och söker ständigt efter innovativa och intelligenta sätt att minska påverkan ytterligare.

  • Nya kylcontainrar använder koldioxid, som inte är ozonnedbrytande och minskar kylsystemets påverkan på den globala uppvärmningen till en bråkdel av vad konventionella kylsystem gör.

  • 95 % av alla DFDS-lastbilar är Euro 5 eller 6 godkända. 

  • De nya tvåvåningstrailrarna kan transportera en större mängd lastpallar.

  • 99% av de material som används i tillverkningsprocessen är återvinningsbara.

UN RoRo pendik port