Informavimo prievolė pagal Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą (toliau – BDAR)

Kas yra jūsų asmens duomenų valdytojai

DFDS A/S, Marmorvej 18, DK-2100 Kopenhaga, Danija

El. pašto adresai: privacy@dfds.com; gdpr@dfds.com 

Koks yra duomenų tvarkymo tikslas ir teisinis pagrindas
  • Kad galėtume pristatyti užsakytas prekes, o tai būtina norint įvykdyti tarp jūsų ir DFDS subjekto sudarytą sutartį, BDAR 6(1)(b) straipsnis.  

  • Archyvavimo (įrodymų) tikslais, siekiant išsaugoti informaciją, esant teisiniam poreikiui įrodyti faktus arba galimai nustatyti, įgyvendinti ar apginti teisinius reikalavimus; BDAR 6(1)(f) straipsnis.  

Duomenų gavėjai

Jūsų asmens duomenų gavėjai būtų mūsų prašymu paslaugas teikiančios įmonės, iš kurių užsisakysime veiklą, susijusią su duomenų tvarkymu, pvz., IT paslaugų srityje, auditoriai, patarėjai. Mes dalinsimės asmenine informacija su IKEA, kad galėtume pristatyti jūsų užsakytas prekes.

Duomenų saugojimo laikotarpis

Duomenys bus saugomi tiek, kiek būtina siekiant tikslų, dėl kurių duomenys buvo surinkti. Asmens duomenys gali būti saugomi ilgiau, jei tokia pareiga yra nustatyta įstatymų arba yra būtina ginantis ar norint pareikšti skundus.  

Duomenų subjekto teisių sąlyga

Turite teisę susipažinti su savo duomenimis, teisę ištaisyti ir ištrinti savo duomenis, teisę apriboti savo duomenų tvarkymą, teisę perkelti savo duomenis.  

Taip pat turite teisę prieštarauti jūsų duomenų tvarkymui mūsų teisėto intereso tikslais, kaip apibrėžta pirmiau. Turite teisę atšaukti savo sutikimą. Sutikimo atšaukimas neturi įtakos jūsų duomenų tvarkymo gavus sutikimą iki jo atšaukimo teisėtumui.  

Galite pasinaudoti savo teise susisiekę su mumis: gdpr@dfds.com 

Teisė pateikti skundą

Turite teisę pateikti skundą Atitinkamai priežiūros institucijai, jei manote, kad jūsų asmens duomenų tvarkymas pažeidžia duomenų apsaugos įstatymus ir kitus teisės aktus.  

Duomenų kilmės šaltinis

Duomenis mums suteikėte jūs.