Condiții de utilizare

Sfera de aplicare a prezentelor condiții de utilizare

Prezentele Condiții de utilizare se aplică utilizării de către dvs. a site-ului web și nu vor face parte din niciun contract de transport. Termeni și condiții separate se aplică serviciilor noastre și prevalează în caz de conflict cu prezentele Condiții de utilizare.

Vom trata orice informații cu caracter personal pe care ni le furnizați când folosiți site-ul web în conformitate cu Politica de confidențialitate.

Puteți găsi informații despre utilizarea modulelor cookie în Politica privind modulele cookie.

Folosind site-ul web, acceptați să respectați prezentele Condiții de utilizare, Politica noastră de confidențialitate și Politica noastră privind modulele cookie.

Drepturile de proprietate și utilizarea permisă

Deținem toate drepturile, titlurile, mărcile comerciale sau de servicii, denumirile de produse, logourile, domeniile, conținutul și designurile care apar pe site-ul web. Nicio licență de utilizare a oricărora dintre aceste articole nu este acordată direct sau implicit și astfel puteți copia, descărca, utiliza, reproduce sau distribui oricare dintre aceste articole sau orice conținut al prezentului site web numai în următoarele condiții:

  • conținutul poate fi utilizat exclusiv în scopuri informative și necomerciale, cu excepția descărcărilor de conținut din biblioteca media, care pot fi folosite de membrii presei, bloggeri etc. în scopuri informative;
  • acesta nu poate fi modificat în niciun fel;
  • nu poate fi efectuată nicio copie neautorizată a oricărei mărci comerciale DFDS.
  • Orice copie a oricărei porțiuni a materialelor trebuie să includă următoarea notificare privind drepturile de autor: Drepturi de autor © DFDS A/S. Toate drepturile rezervate.
  • Puteți utiliza prezentul site web numai în scopuri legitime și care pot fi anticipate în mod rezonabil și nu puteți accesa zonele restricționate ale site-ului web decât dacă ați obținut autorizarea necesară.

Nu este permis să stocați, postați, încărcați pe sau transmiteți prin site-ul web niciun conținut care poate fi considerat ofensator, vulgar, discriminatoriu sau indecent ș ne rezervăm dreptul de a elimina orice asemenea conținut.

Atunci când încărcați, stocați sau postați conținut pe site-ul web, respectivul conținut devine proprietatea noastră. Printre altele, putem copia, modifica, distribui și publica asemenea conținut și îl putem încorpora în alte materiale, în orice fel de scopuri, inclusiv marketingul de bunuri sau servicii.

Securitate

În secțiunea de plăți a procesului de vânzări online, folosim tehnologia Secure Socket Layer (SSL) pentru a vă proteja informațiile cu caracter personal. SSL este în prezent metoda preferată pentru transferul în siguranță pe internet al datelor privind cardurile bancare și al altor date sensibile.

Conturi

Vi se poate solicita să furnizați sau puteți primi o parolă și un nume de utilizator desemnate la finalizarea procesului de înregistrare pentru un anumit serviciu. Aceste parole sau nume de utilizator vor fi destinate utilizării exclusive și netransferabile de către dvs. Sunteți responsabil cu menținerea confidențialității parolei și pe deplin responsabil pentru toate activitățile care au loc sub parola sau în contul dvs. Sunteți de acord să ne înștiințați cu privire la orice utilizare neautorizată a parolei sau contului dvs. sau cu privire la orice altă încălcare a securității.

Plata

Cu excepția cazului în care se specifică altfel, plățile produselor au loc atunci când se efectuează rezervarea, iar rezervarea va fi obligatorie doar pentru noi, odată ce plata a fost primită. Dacă nu respectați condițiile de plată, rezervarea dvs. va fi anulată automat, caz în care putem percepe o taxă pentru anulare.

Plata se efectuează prin intermediul majorității cardurilor bancare general acceptate sau prin alte metode precum numerar la sosire, facturarea pentru clienții cu un contract de credit, Paypal, soluții de plată mobile. Plățile pot fi procesate de către terți.

Renunțarea la garanție

Conținutul prezentat pe site-ul web este doar în scopuri informative. Site-ul nu vă oferă sfaturi sau recomandări de niciun fel. În special, nimic de pe acest site web nu constituie o invitație sau ofertă de a investi în sau tranzacționa valori mobiliare ale DFDS.

Informațiile de pe site-ul web sunt oferite „ca atare” și pot conține inexactități sau greșeli de scriere. Ne străduim să corectăm orice greșeli pe măsură ce sunt descoperite, dar nu oferim nicio declarație sau garanție, expresă sau implicită, de niciun fel, inclusiv referitoare la completitudinea, exactitatea, promptitudinea, disponibilitatea, funcționalitatea și conformitatea cu legile aplicabile.

Folosind site-ul web, acceptați riscul ca informațiile să fie incomplete sau inexacte sau ca acestea să nu îndeplinească necesitățile sau cerințele dvs.

Ne rezervăm dreptul de a schimba, modifica, înlocui sau șterge orice conținut de pe site-ul web și de a restricționa accesul la prezentul site web sau la orice parte a acestuia în orice moment și la discreția noastră exclusivă, așa cum ne rezervăm dreptul de a anula sau ajusta orice serviciu sau preț oferit de noi.

Linkuri către alte site-uri

Acest site web conține linkuri către alte site-uri care nu sunt deținute sau controlate de noi. Am dori să vă atragem atenția că nu avem control asupra acestor site-uri web și nu garantăm și nu ne asumăm nicio răspundere pentru conținutul sau funcționalitatea lor sau pentru orice pierdere sau daune care pot rezulta din utilizarea de către dvs. a acestora.

Exonerare de răspundere

Nu vom fi răspunzători pentru nicio pierdere, daună sau vătămare de orice fel care decurge din accesul dvs. la sau din incapacitatea dvs. de a accesa prezentul site web sau din faptul că v-ați bazat pe orice informație furnizată pe acesta, fie în temeiul unei declarații, al unui contract, al unei fapte ilicite sau al oricărei altei teorii juridice, și indiferent dacă am fost sau nu informați cu privire la posibilitatea unei asemenea pierderi, daune sau vătămări. Această limitare include daunele sau orice viruși care pot afecta echipamentul sau sistemele dvs. de computere.

Afiliați

Toți membrii grupului DFDS, afiliații, asociații și furnizorii noștri beneficiază de toate prevederile prezentelor Condiții de utilizare, care sunt în beneficiul acestora. Aceasta se aplică și clauzei privind legea și jurisdicția.

Legea și jurisdicția aplicabilă

Accesarea și utilizarea de către dvs. a prezentului site web și a conținutului acestuia sunt reglementate de și interpretate în conformitate cu legile din Danemarca și orice conflicte privind utilizarea prezentului site web se vor afla sub jurisdicția exclusivă a instanțelor daneze.