Genel Veri Koruma Yönetmeliği (bundan böyle: GDPR) kapsamındaki bilgilendirme yükümlülüğü

Kişisel verileriniz için veri sorumluları kimler?

DFDS A/S, Marmorvej 18, DK-2100 Kopenhag, Danimarka

E-posta adresleri: privacy@dfds.com; gdpr@dfds.com

Veri işlemenin amacı ve hukuki dayanağı nedir?
  • Sizinle DFDS kuruluşu arasındaki bir sözleşmenin ifası için gerekli olan sipariş edilen malları teslim edebilmek amacıyla, GDPR Madde 6 (1) (b).

  • Gerçekleri kanıtlamak veya potansiyel olarak yasal talepler oluşturmak, uygulamak veya savunmak için yasal bir ihtiyaç olması durumunda bilgileri korumak amacıyla arşivleme (kanıt) amaçları için; GDPR Madde 6 (1) (f).

Veri alıcıları

Kişisel verilerinizin alıcıları, talebimiz üzerine hizmet sağlayan ve veri işlemeyi içeren faaliyetleri dışarıdan temin edeceğimiz şirketler olacaktır, örneğin BT hizmetleri, denetçiler, danışmanlar gibi. Sipariş ettiğiniz ürünleri teslim edebilmek amacıyla kişisel bilgilerinizi IKEA ile paylaşacağız.

Veri saklama süresi

Veriler, verilerin toplanma amaçlarını yerine getirmek için gerekli olan süre boyunca saklanacaktır. Yasalar tarafından böyle bir zorunluluk getirilmesi veya hak taleplerinin savunulması veya ileri sürülmesi için gerekli olması halinde kişisel veriler daha uzun süre saklanabilir.

Veri sahibinin hakları maddesi

Verilerinize erişme, verilerinizi düzeltme ve silme hakkına, verilerinizin işlenmesini kısıtlama hakkına, verilerinizi aktarma hakkına sahipsiniz.

Yukarıda tanımlandığı gibi verilerinizin meşru menfaatimiz doğrultusunda işlenmesine itiraz etme hakkına da sahipsiniz. Onayınızı geri çekme hakkına sahipsiniz. Onayın geri çekilmesi, verilerinizin geri çekilmeden önce izne dayalı olarak işlenmesinin hukuka uygunluğunu etkilemez.

Bizimle iletişime geçerek haklarınızı kullanabilirsiniz: gdpr@dfds.com

Şikayette bulunma hakkı

Kişisel verilerinizin işlenmesinin veri koruma yasalarını ve yönetmeliklerini ihlal ettiğini düşünüyorsanız, bir İlgili denetim makamına şikayette bulunma hakkına sahipsiniz.

Verilerin kaynağı

Veriler tarafınızca tarafımıza sunulmuştur