Условия за използване

Обхват на тези Условия за използване

Тези Условия за използване се прилагат при използване на уеб сайта и не са част от договор за превоз. Отделни Общи условия се прилагат към нашите услуги и имат предимство в случай на противоречие с настоящите Условия за използване.

Ние ще обработваме всяка лична информация, която ни предоставяте когато използвате уеб сайта, в съответствие с нашите Правила за поверителност.

Можете да намерите информация за използването на бисквитки в нашите Правила за бисквитки.

Използвайки уеб сайта, Вие приемате да бъдете обвързани с тези Условия за използване, нашите Правила за поверителност и Правила за бисквитки.

Права на собственост и разрешена употреба

Притежаваме всички права, права на собственост, търговски марки или марки на услуги, имена на продукти, лога, домейни, съдържание и дизайн, които се появяват на уеб сайта. Не се предоставя никакъв лиценз и не се подразбира, че е предоставен лиценз за използване на който и да е от тези елементи и по тази причина имате право да копирате, изтегляте, използвате, възпроизвеждате или разпространявате който и да е от елементите или съдържанието на този уеб сайт само при следните условия:

– Съдържанието може да се използва само за информационни и нетърговски цели, с изключение на изтеглянията на съдържание от мултимедийната библиотека, което може да бъде използвано от членове на пресата, блогъри и др. за информационни цели. – Не може да бъде променяно по никакъв начин. – Не се създава неоторизирано копие на нито една търговска марка DFDS. – Всяко копие на произволна част от материала трябва да включва следната бележка за авторски права: Авторско право © DFDS A/S. Всички права запазени. – Имате право да използвате този уеб сайт само за законни и разумно очаквани цели и нямате достъп до ограничени области на уеб сайта, освен ако не сте получили необходимото разрешение.

Не е позволено съхранение, публикуване, качване или предаване през уеб сайта на съдържание, което може да се счита за обидно, вулгарно, дискриминиращо или неприлично, и си запазваме правото да премахваме всяко такова съдържание.

Когато качите, съхраните или публикувате съдържание на уеб сайта, съдържанието ще стане наша собственост. Наред с други права, имаме право да копираме, изменяме, споделяме и публикуваме такова съдържание и да го включваме в други материали с всякакви цели, включително маркетинг на стоки или услуги.

Сигурност

В раздела за разплащания в процеса на онлайн продажбите използваме технологията Secure Socket Layer (SSL), за да защитим Вашата лична информация. В момента SSL е предпочитаният метод за сигурно прехвърляне на данни за кредитна карта и други поверителни данни през интернет.

Акаунти

Може да бъдете помолени да посочите или може да получите парола и потребителско име при приключване на процеса на регистрация за конкретна услуга. Такива пароли и потребителски имена ще са предназначени за употреба изключително и само от Вас, без възможност за прехвърляне. Вие носите отговорност за запазването на поверителността на паролата и носите пълна отговорност за всички дейности, които се извършват с Вашата парола или акаунт. Приемате незабавно да ни уведомявате за всяко неоторизирано използване на Вашата парола или акаунт или всяко друго нарушение на сигурността.

Плащане

Освен ако не е посочено друго, плащанията на продуктите се извършват при резервация, а резервацията ще бъде обвързваща към нас само след получаване на плащането. Ако не спазите условията за плащане, Вашата резервация ще бъде анулирана автоматично, като в този случай може да Ви начислим такса за анулиране.

Плащането се извършва с най-общоприетите кредитни карти или други методи, като пари в брой при пристигане, фактуриране за клиенти с кредитно споразумение, Paypal, решения за мобилни разплащания. Плащанията може да бъдат обработвани от трети страни.

Отказ от гаранция

Съдържанието, представено на уеб сайта, е единствено за информационни цели. Сайтът не Ви предоставя съвети или препоръки от какъвто и да е вид. По-специално, нищо на този уеб сайт не представлява покана или предложение за инвестиране във или сделка с ценни книжа на DFDS.

Информацията в уеб сайта е предоставена в състоянието, в което е, и може да съдържа неточности или печатни грешки. Стремим се да коригираме всякакви грешки, когато такива бъдат открити, но не правим изрични или подразбиращи се декларации или гаранции от какъвто и да е вид, включително по отношение на пълнотата, точността, актуалността, наличността, функционалността и спазването на приложимите закони.

Използвайки уеб сайта, Вие приемате риска, че информацията може да е непълна или неточна или да не отговаря на Вашите нужди или изисквания.

Запазваме си правото да променяме, модифицираме, заместваме или изтриваме всяко съдържание на уеб сайта и да ограничаваме достъпа до този уеб сайт или която и да е част от него по всяко време и по наше собствено усмотрение, точно както си запазваме правото да анулираме или коригираме която и да е услуга или цена, предложена от нас.

Връзки към други сайтове

Този уеб сайт съдържа връзки към други сайтове, които не са наша собственост или под наш контрол. Имайте предвид, че ние нямаме контрол върху тези уеб сайтове и не гарантираме и не поемаме каквато и да е отговорност за тяхното съдържание или функционалност или за загуба или щети, които могат да възникнат от това, че използвате същите.

Отказ от отговорност

Ние не носим отговорност за загуби, щети или наранявания от какъвто и да е вид, произтичащи от Вашия достъп или невъзможност за достъп до този уеб сайт или от това, че разчитате на каквато и да е информация, предоставена тук, независимо дали въз основа на гаранция, договор, закононарушение, деликт или друга правна теория и независимо дали сме уведомени за възможността за такава загуба, щета или нараняване. Това ограничение включва щети или вируси, които могат да засегнат Вашето компютърно оборудване или системи.

Съдружници

Всички членове на групата DFDS, нашите съдружници, сътрудници и доставчици се възползват от всички разпоредби на настоящите Условия за използване, които са в тяхна полза. Това важи и за клаузата за право и юрисдикция.

Приложимо право и юрисдикция

Вашият достъп до и използване на този уеб сайт и съдържанието на него се уреждат и тълкуват в съответствие със законодателството на Дания и всички спорове, свързани с използването на този уеб сайт, са предмет на изключителната юрисдикция на датските съдилища.