Правна информация

Информацията на тази страница важи за всички компании от групата DFDS, освен ако изрично не е посочено друго. Допълнителна правна информация, която е специфична за държава или услуга, може да бъде публикувана на друго място.

Бизнес условия

Общи условия за пътници

Общи условия за товарни превози

Общите условия за превоз на стоки с DFDS се определят от закона и от Условията за превоз в Северно море (NSFCC), заедно със Зелената карта. Налични са подробности по-долу или при поискване от Вашия представител на DFDS.

Обърнете внимание: застраховката, покриваща превоза на товари и артикули за превоз, не е отговорност на DFDS. Застраховката трябва да бъде уредена от превозващия клиент.

Общи условия за логистични услуги

Целият бизнес се извършва в съответствие с Общите условия на DFDS Logistics. Налични са подробности по-долу или при поискване от Вашия местен представител на DFDS.

Общите условия за Германия се прилагат за логистичните услуги, предоставяни от DFDS Germany ApS & Co. KG като агент на DFDS A/S.

Общите условия за Обединеното кралство се прилагат за логистични услуги, предоставяни от дружества на DFDS, базирани в Обединеното кралство.

Общите условия за Изтока се прилагат за логистичните услуги, извършвани изцяло или частично в балтийските държави, Източна Европа, Русия и Азия.

Общите условия са приложими за всички логистични услуги, с изключение на случаите, когато услугите (i) се предоставят от дружества на DFDS, разположени в Обединеното кралство или Германия, или (ii) се извършват изцяло или частично в балтийските държави, Източна Европа, Русия и Азия.

Условия за използване на уеб сайта

Тези правила се прилагат, когато използвате нашия уеб сайт и свързаните подсайтове и приложения.

Правила за поверителност

Ние уважаваме поверителността на данните Ви. Тези правила разясняват как обработваме и защитаваме Вашите данни.

Правила за бисквитки

Ние използваме бисквитки, за да Ви предоставим по-подходящо изживяване на нашите уеб сайтове.

Формуляр за заявка от клиента

Свържете се с нас, ако искате да изтриете информацията си. DFDS винаги се опитва да отговори възможно най-бързо.