Правна информация

Информацията на тази страница важи за всички компании от групата DFDS, освен ако изрично не е посочено друго. Допълнителна правна информация, която е специфична за държава или услуга, може да бъде публикувана на друго място.

Бизнес условия

Общи условия за пътници

Общи условия за превози на товари до 31 декември 2022 г.

Общите условия за превоз на стоки с DFDS са определени от закона и от Условия за превоз на товари в Северно море (NSFCC) , заедно със Зелената карта. Подробности можете да видите по-долу или при запитване към вашия представител на DFDS.

Моля, обърнете внимание: застраховката, покриваща превоза на товари и транспортираните артикули, не е отговорност на DFDS. Застраховката трябва да бъде сключена от клиента, който транспортира.

Общи условия за превози на товари след 1 януари 2023 г.

Общите условия за превоз на стоки с DFDS са определени от закона и от Общите условия на DFDS за фериботни услуги, както и от Зелената карта. Подробности можете да видите по-долу или при запитване към вашия представител на DFDS.

Общи условия за товаро-разтоварни дейности на терминала в Имингам

Общите условия за превоз на стоки с DFDS са определени от закона и от Общите условия на DFDS за фериботни услуги, както и от Зелената карта. Подробности можете да видите по-долу или при запитване към вашия представител на DFDS.

Общи условия за логистични услуги до 31 декември 2022 г.

Всички дейности се извършват в съответствие с Общите условия на DFDS Logistics. Подробности можете да видите по-долу или при запитване към вашия местен представител на DFDS.

Общите условия за Германия се прилагат за логистичните услуги, предоставяни от DFDS Germany ApS & Co. KG като агент на DFDS A/S.

Общите условия за Великобритания се прилагат за логистичните услуги, предоставяни от подразделения на DFDS, базирани във Великобритания.

Общите условия за Изтока се прилагат за логистичните услуги, предоставяни изцяло или частично в Балтийските държави, Източна Европа, Русия и Азия.

Общите условия се прилагат за всички логистични услуги, с изключение на случаите, когато услугите (i) се предоставят от подразделения на DFDS, намиращи се в Обединеното кралство или Германия, или (ii) се извършват изцяло или частично в Балтийските държави, Източна Европа, Русия и Азия.

Общи условия за логистични услуги след 1 януари 2023 г.

Всички дейности се извършват в съответствие с Общите условия на DFDS Logistics. Подробности можете да видите по-долу или при запитване към вашия местен представител на DFDS.

Условия за използване на уеб сайта

Тези правила се прилагат, когато използвате нашия уеб сайт и свързаните подсайтове и приложения.

Правила за поверителност

Ние уважаваме поверителността на данните Ви. Тези правила разясняват как обработваме и защитаваме Вашите данни.

Правила за бисквитки

Ние използваме бисквитки, за да Ви предоставим по-подходящо изживяване на нашите уеб сайтове.

Формуляр за заявка от клиента

Свържете се с нас, ако искате да изтриете информацията си. DFDS винаги се опитва да отговори възможно най-бързо.

Passenger Rights

If you would like to view your rights as a passenger when travelling by sea, please click here.