Podmínky použití

Rozsah podmínek použití

Tyto podmínky použití se vztahují na vaše používání těchto webových stránek a nejsou součástí žádné přepravní smlouvy. Naše služby se řídí samostatnými smluvními podmínkami, které mají v případě rozporu s těmito podmínkami použití přednost.

S vašimi osobními údaji, které nám poskytnete při používání webových stránek, budeme zacházet v souladu s našimi [Zásadami ochrany osobních údajů] (https://www.dfds.com/en-gb/legal/privacy „Zásady ochrany osobních údajů“).

Informace o využívání souborů cookie najdete v našich [Zásadách používání souborů cookie](https://www.dfds.com/en-gb/legal/cookies „Zásady používání souborů cookie“).

Používáním této webové stránky se zavazujete k dodržování těchto Podmínek použití, našich Zásad ochrany osobních údajů a našich Zásad používání souborů cookie.

Vlastnická práva a povolené způsoby použití

Naše společnost vlastní veškerá práva, všechny názvy, ochranné známky výrobků a služeb, názvy produktů, loga, domény, návrhy a všechen obsah vyskytující se na těchto webových stránkách. Povolení k použití těchto položek neudělujeme a ani jinak z těchto zásad nevyplývá, a proto kopírování, stahování, používání, reprodukce a distribuce jakékoliv z položek nebo jakéhokoli obsahu na těchto webových stránkách podléhá následujícím podmínkám:

  • Obsah se smí použít pouze pro informační a nekomerční účely, s výjimkou stahování obsahu z knihovny médií, který mohou používat zástupci médií, bloggeři atd. pro informační účely.
  • Je zakázáno obsah jakýmkoli způsobem upravovat.
  • Je zakázána tvorba jakékoli neautorizované kopie kterékoli z ochranných známek DFDS.
  • Kopie jakékoli části obsahu musí být opatřeny následujícím oznámením o autorských právech: Copyright © DFDS A/S. Všechna práva vyhrazena.
  • Tyto webové stránky můžete používat pouze k zákonným a důvodně předpokládaným účelům a nesmíte přistupovat k omezeným oblastem webových stránek, pokud nezískáte potřebné povolení.

Na webové stránky není dovoleno ukládat, zveřejňovat, nahrávat nebo přes ně přenášet jakýkoli obsah, který lze považovat za urážlivý, vulgární, diskriminační nebo nemravný, a vyhrazujeme si právo jakýkoli takový obsah odstranit.

Když na webové stránky nahrajete, uložíte nebo zveřejníte obsah, stane se naším majetkem. Takový obsah můžeme mimo jiné kopírovat, upravovat, sdílet a zveřejňovat a můžeme jej začlenit do jiných materiálů pro jakékoli účely, včetně marketingu zboží nebo služeb.

Zabezpečení

Platba v rámci procesu online nákupu je zabezpečena technologií Secure Socket Layer (SSL), která slouží k ochraně vašich osobních údajů. SSL je v současné době upřednostňovanou metodou, jak zajistit bezpečný přenos údajů o platební kartě a dalších citlivých dat přes internet.

Účty

Je možné, že po dokončení procesu registrace pro konkrétní službu budete vyzváni k zadání hesla a uživatelského jména nebo můžete obdržet heslo a uživatelské jméno. Tato hesla a uživatelská jména jsou určena výhradně pro vaše použití a nejsou přenosná. Nesete odpovědnost za zachování důvěrnosti hesla a jste plně odpovědní za veškeré činnosti, ke kterým dojde po přihlášení pod vaším heslem nebo účtem. Souhlasíte s tím, že nás budete okamžitě informovat o jakémkoli neoprávněném použití vašeho hesla nebo účtu nebo o jakémkoli jiném narušení bezpečnosti.

Platba

Není-li uvedeno jinak, platby za produkty probíhají během rezervace, přičemž pro naši společnost se rezervace stává závaznou až po obdržení platby. Pokud nedodržíte platební podmínky, vaše rezervace bude automaticky zrušena. V takovém případě si můžeme účtovat poplatek za zrušení rezervace.

Platbu lze provést prostřednictvím většiny běžně přijímaných platebních karet nebo jinými způsoby, například platbou v hotovost při příjezdu, fakturací zákazníkům s úvěrovou smlouvou nebo prostřednictvím platformy Paypal a mobilních platebních řešení. Platby mohou být zpracovávány třetí stranou.

Zřeknutí se záruky

Obsah zveřejněný na webových stránkách slouží pouze k informačním účelům. Tyto webové stránky vám neposkytují rady ani doporučení jakéhokoli druhu. Především pak nic na těchto webových stránkách nepředstavuje výzvu nebo nabídku k investování nebo obchodování s cennými papíry společnosti DFDS.

Informace na webových stránkách jsou poskytovány „tak, jak jsou“ a mohou obsahovat nepřesnosti nebo typografické chyby. Jakmile odhalíme chybu, usilujeme o její nápravu, ale nevydáváme žádné výslovné ani implicitní prohlášení ani nevyjadřujeme záruku jakéhokoli druhu týkající se úplnosti, přesnosti, včasnosti, dostupnosti, funkčnosti a dodržení souladu s platnými právními předpisy.

Používáním webové stránky přijímáte riziko, že informace mohou být neúplné nebo nepřesné nebo nemusí odpovídat vašim potřebám nebo požadavkům.

Vyhrazujeme si právo kdykoli a podle vlastního uvážení změnit, upravit, nahradit nebo odstranit jakýkoli obsah na webových stránkách a omezit přístup na tyto webové stránky nebo jakoukoli jejich část, stejně jako si vyhrazujeme právo zrušit nebo upravit jakoukoli námi nabízenou službu nebo cenu.

Odkazy na jiné stránky

Tento web obsahuje odkazy na jiné webové stránky, které nevlastníme a nad kterými nemáme kontrolu. Mějte na paměti, že nad těmito webovými stránkami nemáme kontrolu a nezaručujeme se ani nepřijímáme jakoukoli odpovědnost za jejich obsah nebo funkčnost, ani za jakékoli ztráty nebo škody, které mohou vzniknout v důsledku jejich používání.

Zřeknutí se odpovědnosti

Neneseme odpovědnost za ztráty, škody nebo zranění jakéhokoli druhu, které vzniknou v důsledku vašeho přístupu na tyto webové stránky nebo z nemožnosti přístupu na ně nebo z toho, že se spolehnete na jakékoli informace zde uvedené, ať už na základě záruky, smlouvy, přečinu, deliktu, nebo jakémkoli jiném právním základě, a bez ohledu na to, zda jsme byli informováni o možnosti takové ztráty, škody nebo takového zranění. Toto omezení odpovědnosti zahrnuje poškození nebo viry, které mohou postihnout vaše počítačové vybavení nebo systémy.

Členové skupiny

Všichni členové skupiny DFDS, naše přidružené společnosti, naši společníci a dodavatelé uplatňují všechna ustanovení těchto podmínek použití, a to ku svému prospěchu. To platí také pro odstavec o rozhodném právu a jurisdikci.

Rozhodné právo a jurisdikce

Váš přístup na tyto webové stránky a jejich obsah a používání těchto webových stránky a jejich obsahu se řídí a vykládá v souladu s dánskými zákony a veškeré spory týkající se používání těchto webových stránek podléhají výlučné jurisdikci dánských soudů.