Informace právního charakteru

Pokud není výslovně uvedeno jinak, informace na této stránce se vztahují na všechny společnosti skupiny DFDS. Další informace právního charakteru, které se týkají určité země nebo služby, mohou být zveřejněny jinde.

Obchodní podmínky

Podmínky pro cestující

Obchodní podmínky pro nákladní přepravu do 31. prosince 2022

Obchodní podmínky pro přepravu zboží se společností DFDS jsou definovány zákonem a podmínkami nákladní přepravy v Severním moři (NSFCC), společně se Zelenou kartou. Podrobnosti jsou uvedeny níže nebo si je můžete vyžádat u zástupce společnosti DFDS.

Upozornění: pojištění přepravy nákladu a přepravovaných předmětů není v odpovědnosti společnosti DFDS. Pojištění musí sjednat zákazník jako subjekt přepravy.

Obchodní podmínky pro nákladní přepravu po 1. lednu 2023

Obchodní podmínky pro přepravu zboží se společností DFDS jsou definovány zákonem a obchodními podmínkami společnosti DFDS Ferry společně se Zelenou kartou. Podrobnosti jsou uvedeny níže nebo si je můžete vyžádat u zástupce společnosti DFDS.

Podmínky pro provoz terminálu Immingham

Obchodní podmínky pro přepravu zboží se společností DFDS jsou definovány zákonem a obchodními podmínkami společnosti DFDS Ferry společně se Zelenou kartou. Podrobnosti jsou uvedeny níže nebo si je můžete vyžádat u zástupce společnosti DFDS.

Obchodní podmínky pro logistické služby do 31. prosince 2022

Veškeré obchody probíhají v souladu s obchodními podmínkami společnosti DFDS Logistics. Podrobnosti jsou uvedeny níže nebo si je můžete vyžádat u místního zástupce společnosti DFDS.

Obchodní podmínky pro Německo se vztahují na logistické služby poskytované společností DFDS Germany ApS & Co. KG jako zástupce společnosti DFDS A/S.

Obchodní podmínky pro Spojené království se vztahují na logistické služby poskytované jednotkami DFDS se sídlem ve Spojeném království.

Obchodní podmínky pro východ se vztahují na logistické služby poskytované zcela nebo zčásti v pobaltských státech, východní Evropě, Rusku a Asii.

Všeobecné obchodní podmínky se vztahují na všechny logistické služby s výjimkou případů, kdy jsou služby (i) poskytovány jednotkami DFDS se sídlem ve Spojeném království nebo v Německu nebo (ii) prováděny zcela nebo zčásti v pobaltských státech, východní Evropě, Rusku a Asii.

Obchodní podmínky pro logistické služby po 1. lednu 2023

Veškeré obchody probíhají v souladu s obchodními podmínkami společnosti DFDS Logistics. Podrobnosti jsou uvedeny níže nebo si je můžete vyžádat u místního zástupce společnosti DFDS.

Podmínky použití webových stránek

Tyto podmínky se vztahují na používání našich webových stránek a souvisejících podstránek a aplikací.

Zásady ochrany osobních údajů

Respektujeme vaše soukromí. Tyto zásady vysvětlují, jak nakládáme s vašimi osobními údaji a jakým způsobem je chráníme.

Zásady používání souborů cookie

Soubory cookie používáme, abychom vám na našich webových stránkách zajistili uživatelský zážitek šitý na míru.

Kontaktní formulář pro zákazníky

Pokud si přejete vymazat své údaje, kontaktujte nás prosím. Ve společnosti DFDS se vždy snažíme odpovědět co nejrychleji.

Passenger Rights

If you would like to view your rights as a passenger when travelling by sea, please click here.