Zásady ochrany osobních údajů DFDS

OZNÁMENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ SPOLEČNOSTI DFDS

  • Společnost DFDS se zavazuje chránit vaše soukromí. V našich Zásadách ochrany osobních údajů najdete zásady společnosti DFDS týkající se zpracování osobních údajů, bezpečnostních opatření, která používáme k ochraně těchto údajů, vašeho práva na přístup k těmto údajům, jejich opravu nebo výmaz a práva na stížnost.
  • Společnost DFDS nebere ochranu soukromí na lehkou váhu a je odhodlána dodržovat tyto zásady ochrany osobních údajů jako minimální standard a vaše údaje bude zpracovávat a přenášet pro konkrétní a legitimní účely v souladu s platnými zákony.
  • Tyto zásady vytváří rámec, jenž přináší bezpečnou úroveň ochrany osobních údajů, které používáme, shromažďujeme a přenášíme v rámci skupiny DFDS a důvěryhodných externích stran. Společnost DFDS používá pouze nutné minimum osobních údajů.
  • Ke sledování vzorců v provozu webu a jeho využívání zákazníky používáme sledovací software, což nám pomáhá nadále vyvíjet design a rozvržení webu. Tento software nám neumožňuje shromažďovat žádné údaje, které by nám umožnily identifikovat konkrétní osobu.

Sběr údajů

Kdy shromažďujeme vaše údaje?

Vaše osobní údaje shromažďujeme vždy, když u nás provedete rezervaci, cestujete s námi, používáte naše webové stránky nebo když využijete naše call centra. Vaše osobní údaje také shromažďujeme při rezervaci našich přepravních nebo logistických služeb.

Proč shromažďujeme vaše osobní údaje a jak je používáme?

Registrace osobních údajů je nutná, abychom s vámi mohli uzavřít smlouvu (vytvoření rezervace) a mohli vám posílat zprávy ohledně vaší rezervace. Navíc má společnost DFDS zákonnou povinnost registrovat totožnost pasažérů a tyto informace předávat relevantním úřadům.

Proto budeme vyžadovat vaše jméno, pohlaví, datum narození nebo věk, adresu, emailovou adresu, SPZ vašeho vozidla (pokud jím cestujete). Registraci čísla vašeho pasu lze provést při vytvoření rezervace nebo během odbavení na terminálu za účelem doložení vaší totožnosti. Také vyžadujeme vaše telefonní číslo, abychom vás mohli rychle kontaktovat v případě problému s rezervací. Pokud budete souhlasit, také od vás zjistíme informace ohledně potřeby speciální péče nebo asistence při nouzových situacích.

Údaje, které získáme v souvislosti s rezervacemi a nákupy na palubě našich lodí, kromě toho využíváme k vytváření statistik, jež používáme ke zlepšení našich služeb. Při nákupu na palubě vás můžeme požádat o předložení vašeho palubního lístku. Tyto údaje používáme pouze pro statistické účely. Při nákupu na palubě máte právo odmítnout předložit váš palubní lístek. Pokud dáváte přednost tomu, abychom v našich statistikách nepoužívali údaje z vašich rezervací, neváhejte nás kontaktovat a sdělit nám to.

Pokud jste rezervaci provedli telefonicky, musíme v některých zemích pro potřeby dokumentace uchovat záznam hovoru po dobu až jednoho roku.

Online platby

Pokud platíte online, budete přesměrováni na zabezpečenou webovou stránku, na které vyplníte údaje o své platební kartě.

Všechny platby jsou zpracovávány prostřednictvím platformy našeho důvěryhodného partnera a ověřovány podle nejvyšších standardů bezpečnosti a zabezpečení údajů o kartě. Společnost DFDS nezpracovává ani neukládá žádné údaje o platební kartě. Pokud však máte dotazy ohledně zpracování údajů o platební kartě, kontaktujte prosím společnost DFDS a my se obrátíme na našeho partnera, který má platby na starost.

Osobní profil

Vaše osobní údaje používáme také v případě, že jste si na některé z webových stránek DFDS vytvořili profil. Pokud jste si u DFDS vytvořili profil a udělili jste nám svůj souhlas, budeme registrovat vaše nákupy a tyto údaje použijeme při správě vašeho profilu a k tomu, abychom vám poskytli relevantnější informace, nabídky a produkty. Tyto údaje nám také pomáhají rozpoznat, že si rezervaci provádíte opravdu vy (za předpokladu, že jste přihlášení), a při vyřizování vašich rezervací. Dále tyto údaje používáme pro účely soutěží a statistik.

Ochrana údajů

Jak chráníme vaše osobní údaje?

Když u nás provádíte rezervaci, používáme zabezpečený serverový software, který před odesláním zašifruje všechny zadané údaje. Toto šifrování zajistí náležitou ochranu vašich údajů před neoprávněným zachycením.

Jak dlouho uchováváme vaše osobní údaje?

Osobní údaje uvedené při rezervaci budou uchovány po dobu, dokud nebudou uspokojeny všechny pohledávky.

Pokud si zaregistrujete osobní profil nebo se přihlásíte k odběru našich e-mailových zpráv, vaše osobní údaje budeme uchovávat, dokud profil neodstraníte nebo si neodhlásíte odběr našich novinek. Tyto údaje usnadní budoucí rezervace, neboť již budeme mít vaše osobní údaje uložené.

Abychom si byli jisti, že údaje našich zákazníků, které máme k dispozici, jsou aktuální, doporučujeme vám, abyste ve svém profilu prováděli nezbytné změny. Pokud váš profil nebude používán nebo aktivován po dobu 3 let, odstraníme jej.

Přihlášení k odběru našich e-mailových zpráv a účast v soutěžích

Když vám nabídneme odběr našich e-mailových a marketingových služeb, požádáme vás o vaše jméno a e-mailovou adresu, abychom vám mohli e-mailem zasílat naše novinky. K přihlášení k odběru našich e-mailových zpráv nemusíte uvést své jméno a kdykoli odběr budete moci kdykoli odhlásit kliknutím na odkaz pro odhlášení odběru, který najdete v zasílaných novinkách. Když se přihlásíte do soutěže nebo využijete jiné propagační nabídky, můžeme vás požádat o jméno, adresu a e-mailovou adresu, abychom mohli spravovat soutěže a informovat vítěze.

Jak používáme soubory cookie

Společnost DFDS na svých webových stránkách a v rezervačních systémech používá soubory cookie za účelem zajištění jednotnosti údajů během procesu rezervace.

Soubory cookie jsou malé informační soubory, které váš prohlížeč ukládá na pevný disk vašeho počítače. Další informace naleznete zde: Zásady používání souborů cookie.

Mobilní aplikace

Společnost DFDS provozuje několik mobilních aplikací s cílem zlepšit zkušenosti zákazníků. Pro uživatele našich aplikací platí stejná omezení, jaká jsou uvedená v těchto zásadách ochrany osobních údajů. Naše aplikace využívají anonymní sledovací software, konkrétně Google Analytics a Firebase, za účelem měření míry využití aplikací, přičemž osobní údaje shromažďujeme pouze v rozsahu nezbytném pro fungování dané aplikace (jako je určení vaší polohy na světě v daném okamžiku). Veškeré údaje, které o vás prostřednictvím našich aplikací shromáždíme, používá výhradně společnost DFDS a kromě výše uvedených nástrojů je nesdílíme s žádnou třetí stranou.

Poskytne společnost DFDS shromážděné údaje třetím stranám?

Osobní údaje budou interně sdíleny v rámci organizace DFDS, protože všechny její složky využívají stejný rezervační systém. Máme zavedené interní zásady a ujednání, které zajišťují přiměřenou úroveň ochrany bez ohledu na to, kde se ve společnosti DFDS vaše údaje nacházejí. 

Osobní údaje o našich návštěvnících nebo zákaznících nepřeneseme třetí straně, s výjimkou následujících případů:

  • Jedná-li se o dodavatele služeb a poradce, které využíváme k zprostředkování určitých služeb, jako jsou hotely a poskytovatelé aktivit, kteří umožňují uskutečnění vašich cestovních rezervací. V takovém případě budou dodavatelé jednotlivými správci údajů.
  • Ukládá-li nám to zákon.
  • Společnost DFDS může partnerům třetích stran poskytovat souhrnné statistiky o svých zákaznících, prodejích, vzorcích provozu, držitelích věrnostních karet a také související informace z webových stránek.
  • Společnost DFDS navíc může poskytovat informace o svých zákaznících třetím stranám, které poskytují služby nebo funkce naším jménem,​včetně zpracování platebních karet, obchodní analýzy, zákaznického servisu, marketingu nebo distribuce průzkumů.
  • Třetí strany také můžeme zmocnit ke shromažďování údajů naším jménem, včetně mimo jiné údajů potřebných pro provoz funkcí našich webových stránek nebo pro usnadnění poskytování online reklamy šité na míru vašim zájmům.
  • V případě, že prodáme majetek nebo zabezpečení společnosti DFDS, její zaměstnance a další, nebo v případě, že prodáme nebo zlikvidujeme jakoukoli část společnosti nebo jejích aktiv.

Takové sdílení proběhne v souladu se zákonem o ochraně údajů a pouze s důvěryhodnými třetími stranami.

Vždy se snažíme jasně vás informovat o použití a možném zveřejnění vašich údajů, jakmile tyto údaje získáme. V případě, že to není prakticky proveditelné v momentě shromáždění, budeme vás informovat co nejdříve, pokud neexistuje legitimní důvod, abychom tak neučinili. Například pokud je to nezbytné za účelem předejití nebo odhalení trestného činu nebo pokud to jinak umožňuje zákon.

Ochrana a bezpečnost na palubě

Jména nežádoucích cestujících mohou být po důkladném prošetření uvedena na interním seznamu, což těmto cestujícím zabrání v provádění rezervací a cestování s naší společností, pokud má kapitán plavidla důvod domnívat se, že tito cestující představují bezpečnostní riziko v souladu s našimi podmínkami a zásadami cestování. Za bezpečnostní riziko budou považováni cestující, kteří ohrožují bezpečnost svou, plavidla, posádky nebo jiných cestujících nebo jejichž chování bylo během předchozí cesty nevhodné nebo kteří nedodrželi bezpečnostní předpisy či požadavky. Cestující, kteří jsou považování za bezpečnostní riziko, společnost DFDS informuje o tom, že byli takto registrováni, a zaznamená si jejich nezbytné osobní údaje, aby jim po stanovenou dobu znemožnila rezervaci cest na svých lodích určených pro přepravu osob. Tyto údaje nebudou uchovávány déle, než je nezbytně nutné.

Váš souhlas

Používáním webových stránek společnosti DFDS souhlasíte s tím, že společnost DFDS bude shromažďovat a používat tyto údaje výše popsanými způsoby. Pokud dojde ke změně v našich Zásadách ochrany osobních údajů, provedeme zde příslušné změny, abyste vždy byli informovaní o údajích, které shromažďujeme, a o tom, jak je používáme a za jakých okolností by mohly být zveřejněny.

Chcete se dozvědět více o tom, jak nakládáme s vašimi údaji?

Vždy se na nás můžete obrátit a vyžádat si informace o zaznamenaných osobních údajích, které jsme shromáždili a zpracovali, a o typech příjemců, kterým společnost DFDS tyto údaje zpřístupňuje nebo kterým by je mohla zpřístupnit.

Také nás můžete kontaktovat v případě, že si přejete, abychom opravili, vymazali nebo zablokovali nepřesné údaje. Ve společnosti DFDS se vždy snažíme na odůvodněné žádosti odpovědět co nejrychleji.

Pokud si přejete, abychom vymazali vaše údaje, vyplňte prosím tento formulář.

Veškeré své žádosti a dotazy zasílejte prosím na adresu privacy@dfds.com

Pokud jste se přihlásili k odběru našich novinek, můžete se kdykoli odhlásit prostřednictvím odkazu ve zpravodaji nebo kontaktováním společnosti DFDS na výše uvedené e-mailové adrese.

Customer Request form

+

Správce údajů

DFDS A/S

Adresa: Sundkrogsgade 11, DK-2100 Kodaň, Dánsko

CVR: 14 19 47 11

Tel.: +45 33 42 33 42

Na koho se obrátit

Pokud máte jakékoli dotazy týkající se těchto zásad ochrany osobních údajů nebo pokud chcete získat informace o osobních údajích, které o vás uchováváme, můžete nás kontaktovat na adrese [privacy@dfds.com] (mailto: privacy@dfds.com).

Pokud chcete raději zavolat na místní call centrum, rádi si s vámi promluvíme. Pomůžeme vám se vším, co máte na srdci.

Můžete se také obrátit na místního zástupce vnitrostátních orgánů pro ochranu údajů. Stáhněte si toto PDF a najděte příslušný úřad.

Podání stížnosti

Pokud chcete podat stížnost, odkážeme vás na úřad Datatilsynet, Borgergade 28 (5), 1300 Kodaň K, Dánsko.

Proč shromažďujeme vaše osobní údaje a jak je používáme?

Registrace osobních údajů je nutná, abychom s vámi mohli uzavřít smlouvu (vytvoření rezervace) a mohli vám posílat zprávy ohledně vaší rezervace. Navíc má společnost DFDS zákonnou povinnost registrovat totožnost pasažérů a tyto informace předávat relevantním úřadům.

Proto budeme vyžadovat vaše jméno, pohlaví, datum narození nebo věk, adresu, emailovou adresu, SPZ vašeho vozidla (pokud jím cestujete). Registraci čísla vašeho pasu lze provést při vytvoření rezervace nebo během odbavení na terminálu za účelem doložení vaší totožnosti. Také vyžadujeme vaše telefonní číslo, abychom vás mohli rychle kontaktovat v případě problému s rezervací. Pokud budete souhlasit, také od vás zjistíme informace ohledně potřeby speciální péče nebo asistence při nouzových situacích.

Údaje, které získáme v souvislosti s rezervacemi a nákupy na palubě našich lodí, kromě toho využíváme k vytváření statistik, jež používáme ke zlepšení našich služeb. Při nákupu na palubě vás můžeme požádat o předložení vašeho palubního lístku. Tyto údaje používáme pouze pro statistické účely. Při nákupu na palubě máte právo odmítnout předložit váš palubní lístek. Pokud dáváte přednost tomu, abychom v našich statistikách nepoužívali údaje z vašich rezervací, neváhejte nás kontaktovat a sdělit nám to.

Pokud jste rezervaci provedli telefonicky, musíme v některých zemích pro potřeby dokumentace uchovat záznam hovoru po dobu až jednoho roku.