Andmekaitse üldmääruse (edaspidi GDPR) kohane teavitamiskohustus

Kes on teie isikuandmete vastutavad töötlejad

DFDS A/S, Marmorvej 18, DK-2100 Kopenhaagen, Taani

E-posti aadress: privacy@dfds.com; gdpr@dfds.com 

Mis on andmete töötlemise eesmärk ja õiguslik alus
  • Tellitud kaupade tarnimiseks, mis on vajalik teie ja DFDS-i üksuse vahelise lepingu täitmiseks, GDPR artikli 6 lõike 1 punkt b.  

  • Arhiivimise (tõendite kogumise) eesmärgil teabe säilitamiseks, kui tekib õiguslik vajadus faktide tõendamiseks või potentsiaalselt õigusnõuete esitamiseks, teostamiseks või kaitsmiseks; GDPR artikli 6 lõike 1 punkt f.  

Andmete saajad

Teie isikuandmete saajad oleksid meie palvel teenuseid osutavad ettevõtted, kellele allhangime andmetöötlusega seotud tegevused, nt IT-teenuste valdkonnas, sh audiitorid, nõustajad.Jagame isikuandmeid IKEA-ga selleks, et saaksime teile tellitud kaubad kohale toimetada.

Andmete säilitamise periood

Andmeid säilitatakse nii kaua, kui see on vajalik andmete kogumise eesmärkide täitmiseks. Isikuandmeid võib säilitada kauem, kui selline kohustus on pandud seadusega või on vajalik nõuete kaitsmiseks või esitamiseks.  

Andmesubjekti õiguste klausel

Teil on õigus oma andmetele juurde pääseda, õigus oma andmeid parandada ja kustutada, õigus piirata oma andmete töötlemist, õigus oma andmeid edastada.  

Teil on ka õigus esitada vastuväiteid teie andmete töötlemiseks meie õigustatud huvide eesmärgil, nagu eespool määratletud. Teil on õigus oma nõusolek tagasi võtta. Nõusoleku tagasivõtmine ei mõjuta teie andmete töötlemise seaduslikkust, mis põhineb enne selle tagasivõtmist antud nõusolekul.  

Saate oma õigusi kasutada, võttes meiega ühendust: gdpr@dfds.com 

Kaebuse esitamise õigus

Teil on õigus esitada kaebus Vastav järelevalveasutus, kui arvate, et teie isikuandmete töötlemine rikub andmekaitseseadusi ja -määrusi.  

Andmete päritolu allikas

Andmed olete meile kättesaadavaks teinud teie ise.