EU Mobility Map - DFDS kort CMYK@2x

Ees ootavad uued ELi transpordiinitsiatiivid

EU mobility package 1 - Group 6475@2x

ELi mobiilsuspakett 1: Euroopa liikumises

ELi mobiilsuspakett juhtidele on kolmeosaline algatuste kogum, mis on mõeldud transporditööstuse juhtimise, haldamise ja toimimise ühtlustamiseks kõigis ELi liikmesriikides. Esimene osa keskendub töötingimusi ja transporditoimingutega seotud regulatsioonide täiustamisele ja jõustamisele. Me eeldame, et esimesel osal on kõige suurem mõju meie tegevusele. Mõjutatud valdkonnad hõlmavad sõidu- ja puhkeperioode, juhtide lähetamist, kabotaaži, juurdepääsu maanteeveosektorile ja sõidumeerikuid.

Mobility package timeline - Group 6476@2x

Olulised kuupäevad, millega arvestada

EL rakendas kogu mobiilsuspaketi 2020. aasta juulis ning uued sõidu- ja puhkeaegade reeglid kehtestati augustis 2020. Juhtide lähetamist ja piiriületuste käsitsi registreerimist puudutavad reeglid rakenduvad 2. veebruaril 2022. Kabotaaži ja ligipääsu transporditurule reguleerivad reeglid rakendatakse 21. veebruarist 2022.

Mobility Package rest time - Group 6479@2x

Sõidu- ja puhkeajad

Regulaarseid iganädalasi puhkeperioode ja kõiki varasema ettenähtust lühema puhkeaja kompenseerimiseks mõeldud vähemalt 45-tunniseid puhkeperioode ei tohi veeta veokis, vaid sobivas majutusasutuses. Kõik selle nõude täitmiseks vajalikud majutuskulud peab kandma tööandja. Lisaks peavad juhid naasma elukoha- või tööandja asukohariiki vähemalt korra 4 nädala jooksul.

*Kehtib 20. augustist 2020

Posting of drivers calendar - Group 6480@2x

Juhtide lähetamine

Kui ELi transpordiettevõte saadab juhte tööle teise ELi liikmesriiki, siis peavad juhi töötingimused vastama sihtriigis (riigis, kuhu juht on lähetatud) kehtivatele nõuetele.

Rakendub 2. veebruaril 2022

Cabotage rules image - Group 6481@2x

Kabotaažireeglid

Praegune kabotaažisüsteem, mis võimaldab kuni kolme toimingut seitsme päeva jooksul, jääb kehtima. Nüüd aga peavad veokid kolme sõidu järel jääma kabotaažiriigist välja neljapäevaseks "puhkuseks" enne samas riigis uuesti töötamist.

Rakendub 21. veebruaril 2022

Access to market vehicles - Group 6482@2x

Turuligipääs

Kõik sõidukid peavad naasma tavapärasesse tegutsemiskohta enda tööandja ELi liikmesriigis (kus sõiduk on registreeritud) vähemalt korra iga kaheksa nädala järel päritoluriigist lahkumisest.

Rakendub 21. veebruaril 2022

Tachographs - Group 6483@2x

Sõidumeerikud

Kõik väikesed tarbesõidukid kaaluga 2,5 kuni 3,5 tonni peavad olema varustatud uue "nutika" sõidumeerikuga, mis jälgib piiriületusi, maha- ja pealelaadimisi ning sõidu- ja puhkeaega.

Rakendub augustis 2023

Electric truck DFDS Volvo

Mis on ELi mobiilsuspakett?

ELi mobiilsuspakett on õigusaktide kogum, mille eesmärk on luua järjepidevad ja kergesti rakendatavad standardid, mis soosivad juhtide ohutust, ausat konkurentsi, jätkusuutlikke ettevõtlustavasid ja toetavad mitmel muulgi viisil ELi transporditööstust.

EU Mobility Package 2: Clean Mobility - Group 6477@2x

ELi mobiilsuspakett 2: Puhas mobiilsus

Teine mobiilsuspakett keskendub kogu ELi transporditööstuse keskkonnamõjudele. Keskendudes ennekõike reisijateveole (nt lähi- ja kaugliinibussidele), hakkavad uued algatused edendama elektrifitseerimist, CO2-standardeid ja spetsiifilisi turuligipääsu puudutavaid nõudeid. Selle paketiga määratletakse sihid aastateks 2025 kuni 2030.

EU Mobility Package 3: Sustainable Mobility - Group 6478@2x

ELi mobiilsuspakett 3: Jätkusuutlik mobiilsus

Kolmas mobiilsuspakett keskendub turvalisele ja ühendatud mobiilsusele kogu ELis ning transporditööstuse jätkusuutlikkuse tõstmisele: algatused hõlmavad teabevahetuse digiteerimist ja automatiseerimist, jalakäijaohutust ja uusi CO2-nõudeid. Paketis määratletakse sihid, milleni soovime jõuda aastatel 2025 kuni 2030.

Tutvuge meie pakkumistega

Customer Service at DFDS

Võtke ühendust

Lugege lähemalt, kuidas meie transpordilahendused aitavad hoida teie tarneahelaid tõhusana ja viia teie ettevõtte ühe sammu võrra edasi.

DFDS Containers 2

Täiskoormad

Täiskoormateenused sobivad hästi äridele, mis otsivad enda päralt kaubaruumi, milles liigutada kallist, kõrge riskitasemega või ülemõõdulist kaupa pikkadel vahemaadel. Neile, kes vajavad mahukamaid tarnelahendusi, pakub DFDS täismahus konteineriteenuseid.

buckles trying down cargo - DFDS-GOT-AUG18 1127 dfds

Osakoormad

Meie osakoormateenus sobib hästi neile, kes soovivad hoolikat ja professionaalset transporditeenust, kuid ei täidaks kaubaga tervet haagist või konteinerit.