ES apyvartinių taršos leidimų prekybos sistema nuo 2024 m.

The EU Emissions Trading System from 2024

Laivybos taisyklės nuo 2024 m. pagal ES apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemą (ATLPS)

Su 2030 m. Klimato srities veiksmų planu Europos Komisija iškėlė ES siekį iki 2030 m. sumažinti šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijas bent jau iki 55 proc. mažesnio lygio, nei 1990 m.

Nors jūrų transportas užima esminį vaidmenį ES ekonomikoje ir yra vienas iš svarbiausių energiją taupančių transporto būdų, ES lygmeniu, jis sukelia nuo 3 iki 4 proc. bendros CO2 emisijos. Siekdama reikšmingai sumažinti tarptautinės laivybos metu sugeneruojamą šiltnamio efektą sukeliančių dujų (ŠESD) emisiją, ES įgyvendino kelis teisinius reglamentus.

Ką ATLPS reiškia laivybos bendrovėms?  Pradedant nuo 2024 m., tarp ES/EEE uostų veikiančios laivybos bendrovės turės mokėti už metinius ES leidimus (ESL) dėl šiltnamio efektą sukeliančių dujų (ŠESD) Apie emisijas praneš ir jas patvirtins ES monitoringas, kuris laikui bėgant, įtrauks daugiau emisijos tipų, laivų tipų ir dydžių.

Koks tikslas pridėti laivybą prie ES apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemos?  Apyvartinių taršos leidimų prekybos sistema (ATLPS) siekia sukurti finansinę paskatą laivybos bendrovėms, kad jos sumažintų savo ŠESD emisijas pagal ES siekį iki 2050 m. tapti neutralia poveikio klimatui atžvilgiu – tai ekonomika su nuline šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisija.

ETS-LT

Apimtis ir aprėpties etapai

Laivai ATLPS apims komercinius laivus, gabenančius krovinius arba keleivius* virš 5000 bendro tonažo (GT). 

Maršrutai ATLPS apims 100 proc. emisijų kelionėse tarp ES/EEE uostų ir 50 proc. emisijų kelionėse tarp ES/EEE uosto ir ne ES/EEE uosto. 

*ATLPS kaina bus padalyta tarp krovinių ir keleivių gabenimo

LT-removebg-preview

Ką ATLPS reiškia mūsų klientams

ATLPS atitikties išlaidos yra didžiulės ir turės įtakos mūsų operacijoms, išlaidoms ir sutartiniams įsipareigojimams. 

Kaip ir su buvusiais reglamentais, taikysime rinkai papildomą mokestį, kad padengtume ES nustatytas didesnes išlaidas. Todėl nuo 2024 m. sausio 1 d. klientams bus taikomas atskiras mokestis. 

Aerial shot, ship sailing at sea

DUK apie ATLPS

Nuo 2024 m. sausio 1 d. laivybos bendrovės stebės emisijas pagal pataisytą stebėjimo planą, kurį turėtų įvertinti vertintojai ir patvirtinti administravimo institucija.

Kartą per metus laivybos bendrovės privalo pateikti kiekvieno iš jų atsakomybėje esančio laivo emisijų ataskaitą, o taip pat ir pačios bendrovės emisijų ataskaitą. Visos atskiro laivo ir bendrovės emisijų ataskaitos iki kitų metų kovo 31 d. turi būti patikrintos akredituoto tikrintojo.

Kai sukaupti bendrovės emisijų duomenys bus patikrinti ir pateikti administravimo institucijai, laivybos bendrovės iki tų metų rugsėjo 30 d. turės atiduoti lygiavertį skaičių kreditų Sąjungos registrui.

Ne. Laivybos bendrovės turės atiduoti (naudoti) ES apyvartinius taršos leidimus (ES ATL), atitinkančius bendrovėje sukauptų emisijos duomenų kiekį, kurį reikia nurodyti pagal ES ATLPS direktyvą. Anglies dioksido kreiditai arba sertifikatai negali būti naudojami ES ATLPS atitikties tikslais.

Laivybos bendrovės, kurioms taikoma ES ATLPS, privalo turėti patvirtintą stebėsenos planą, skirtą stebėti ir teikti metines emisijų ataskaitas. Kartą per metus bendrovės privalo pateikti kiekvieno iš jų atsakomybėje esančio laivo emisijų ataskaitą, o taip pat ir pačios bendrovės emisijų ataskaitą (bendrus laivų duomenis, kuriuos reikia pateikti ATLPS tikslais).

Atitinkamų metų duomenis privalo patvirtinti laivybos bendrovės, kurioms taikoma ES ATLPS. Jos taip pat privalo turėti patvirtintą stebėsenos planą, skirtą stebėti ir teikti metines emisijų ataskaitas. Kiekvieneriais metais bendrovės privalo pateikti kiekvieno iš jų atsakomybėje esančio laivo emisijų ataskaitą, o taip pat ir pačios bendrovės emisijų ataskaitą (bendrus laivų duomenis, kuriuos reikia pateikti ATLPS tikslais). Atitinkamų metų duomenis iki sekančių metų kovo 31 d. (arba iki vasario 28 d., jei to reikalauja administravimo institucija) privalo patvirtinti akredituotas tikrintojas. Kai bus patvirtinta, iki tų metų rugsėjo 30 d. bendrovės privalės atiduoti (panaudoti) lygiavertį skaičių taršos leidimų.

Nuo 2018 m. laivybos bendrovėms taikomi įsipareigojimai pagal Stebėsenos, ataskaitų teikimo ir tikrinimo reglamentą. Duomenų ataskaitą reikia pateikti per THETIS-MRV – Europos jūrų saugumo agentūros (EMSA) platformą, kuri be kitų privalumų, užtikrina patikimų duomenų apie laivų emisijas skelbimą.

Peržiūrėta ES ATLPS sistema suteikia specialią pagalbą, kad pagreitintų jūrų sektoriaus dekarbonizaciją pasinaudojant Inovacijų fondu. Inovacijų fondas galėtų padėti įgyvendinti įvairiausius projektus ir naujoviškus sprendimus jūrų sektoriuje, visame sektoriuje ir plačiu mastu, įskaitant susijusius su atsinaujinančių bei mažai anglies dvideginio išskiriančių degalų gamyba ir įsisavinimu.

Be Inovacijų fondų, visos ES šalims narėms priskirtos aukciono pajamos turi būti panaudotos su klimatu susijusias tikslais; ir šių paskirčių sąrašas buvo išplėstas, kad tiesiogiai apimtų priemones, skirtas dekarbonizuoti jūrų sektorių. Sąrašą taip pat sudaro klimato veiksmų plano finansavimas pažeidžiamose trečiosios šalyse, įskaitant prisitaikymą prie klimato kaitos poveikio.

Mūsų ATLPS modelis pagrįstas mokesčiu už eismo juostos metrą, nes savo pajėgumą pardavinėjame pagal eismo juostos metrus.  Svorio įtaka mūsų sąnaudoms, o taip pat mūsų emisijai nėra reikšmingta. Tiek palikus paskutinę priekabą pilname laive tuščią, tiek pakrovus didžiausiu pajėgumu, tai nepakeis bunkerio sąnaudų net tokiu lygiu, kurį galėtume pamatuoti.

DFDS nusprendė vadovautis RoRo veiklos pramonės standartais, kuriuose šiuo metu nustatytas mokestis už eismo juostos metrą.