Naujos ES transporto iniciatyvos jau čia

zoomed out map for hero

1 ES mobilumo paketas: Mobili Europa

ES mobilumo paketas yra trijų dalių iniciatyvų rinkinys, skirtas palengvinti transporto pramonės valdymą, administravimą ir veikimą visose ES valstybėse narėse. Pirmoji dalis skirta gerinti kelių transporto sąlygų ir veiklos reglamentavimą ir jo įgyvendinimą. Manome, kad būtent ši dalis turės daugiausiai įtakos mūsų veiklai. Tai apims vairuotojų poilsio laiką, vairuotojų komandiravimą, kabotažą, patekimą į kelių transporto rinką ir tachografus.

EU mobility package 1 - Group 6475@2x

Svarbiausios datos

Visą ES mobilumo paketą ES priėmė 2020 m. liepą, o naujosios poilsio taisyklės įsigaliojo 2020 m. rugpjūčio mėn.. Vairuotojų komandiravimo ir sienų kirtimo registracijos taisyklės įsigaliojo 2022 m. vasario 2 d.. Taisyklės, susijusios su kabotažu ir patekimu į transporto rinką buvo įgyvendintos 2022 m. vasario 21 d..

Mobility package timeline - Group 6476@2x
Mobility Package rest time - Group 6479@2x

Vairavimas ir poilsis

Normaliais kassavaitinio poilsio laikotarpiais ir bet kokiu ilgiau nei 45 valandas trunkančiu kassavaitinio poilsio laikotarpiu, kuriuo kompensuojami ankstesni sutrumpinto kassavaitinio poilsio laikotarpiai, negali būti naudojamasi transporto priemonėje. Jie turi būti praleidžiami tinkamame būste. Visas būsto ne transporto priemonėje išlaidas padengia darbdavys. Be to, vairuotojai turi grįžti į savo arba savo darbdavio šalį ne rečiau nei kas 4 savaites.

*Įsigaliojo 2020 m. rugpjūčio 20 d.

Posting of drivers calendar - Group 6480@2x

Vairuotojų komandiravimas

Kai ES transporto įmonė komandiruoja vairuotojus dirbti į kitą ES šalį, vairuotojų darbo sąlygos turi atitikti svečios šalies sąlygas.

Įsigalioja 2022 m. vasario 2 d.

Cabotage rules image - Group 6481@2x

Kabotažo taisyklės

Toliau galios dabartinė sistema, leidžianti ne daugiau 3 kelionių per savaitę. Tačiau nuo šiol po 3 kelionių vilkikai turi stovėti už kabotažo svečios šalies 4 dienas ir tik tada gali grįžti į ankstesnę šalį.

Įsigalioja 2022 m. vasario 21 d.

Access to market vehicles - Group 6482@2x

Patekimas į rinką

Bent kartą per 8 savaites visos transporto priemonės privalo grįžti į savo įprastinę veiklos bazę darbdavio ES valstybėje narėje (šalyje, kurioje transporto priemonė registruota).

Įsigalioja 2022 m. vasario 21 d.

Tachographs zoomed out

Tachografai

Kiekvienoje 2,5–3,5 tonų komercinėje transporto priemonėje turi būti įrengtas naujo tipo išmanusis tachografas, kuris fiksuoja sienų kirtimą, įkrovimą ir iškrovimą bei vairavimo ir poilsio laikotarpius.

Įsigalioja 2023 m. rugpjūtį

Kas yra ES mobilumo paketas?

ES mobilumo paketas yra teisės aktų visuma, skirta sukurti nuoseklius ir lengvai įgyvendinamus vairuotojų saugos, sąžiningos konkurencijos, tvaraus verslo standartus bei kitaip pagerinti ES transporto sektoriaus būklę.

Electric truck DFDS Volvo

2 ES mobilumo paketas: švarus mobilumas

Antroji dalis skirta transporto sektoriaus poveikiui ES aplinkai. Ypač daug dėmesio skiriama keleivių kelių transportui (vietos ir tarptautinių maršrutų autobusams) – nuostatos apima elektrifikavimą, CO2 standartus bei konkrečias taisykles dėl patekimo į rinką. Pakete numatyti tikslai, kuriuos reikės pasiekti 2025–2030 m.

EU Mobility Package 2: Clean Mobility - Group 6477@2x

3 ES mobilumo paketas: tvarus mobilumas

Trečioji paketo dalis skirta kurti saugų ir jungtinį mobilumą visoje ES, taip pat didinti transporto sektoriaus tvarumą. Tai apima keitimosi informaciją skaitmeninimą ir automatizavimą, pėsčiųjų saugumą ir tolesnius CO2 standartus. Pakete numatyti tikslai, kuriuos reikės pasiekti 2025–2030 m.

EU Mobility Package 3: Sustainable Mobility - Group 6478@2x