Poveikis aplinkai

Environmental impact
Icon, Satellite-tracking and temperature monitoring

Siekis padidinti su GPS sekamus užsakymus

reducing air emissions, icon

Važiavimo tuščiomis sumažinimas siekiant sumažinti degalų sąnaudas ir CO2

Icon, Complete ambient and temperature controlled services

Nauji konteineriniai šaldytuvai naudoja anglies dioksidą

Shipping UK origin products into Northern Ireland

98 % sunkvežimių turi Euro klasės variklius

Tuščiosios ridos mažinimas

  • Mažesnis atstumas, kurį važiuoja sunkvežimiai be krovinio, yra svarbiausias veiksnys, siekiant mažinti krovinių vežimo žalą aplinkai.

  • Mažindami judėjimą be krovinio arba to išvengdami optimizuojame sunkvežimių parką, o dėl to mažėja degalų sąnaudos ir anglies dioksido emisija.

  • Sunkvežimių stebėjimo įranga didina skaidrumą ir lengvina tuščiosios ridos stebėseną.

  • DFDS siekė padidinti GPS stebimų užsakymų skaičių nuo 26 % 2019 metais iki 95 % 2020 metais.

  • Mūsų naudojama „Cargo Balance Initiative“ (CBI) vizualizuoja esamus duomenis siekiant gerinti logistikos planavimą.

UN RoRo pendik port

Ataskaitos apie judėjimą be krovinio

Judėjimo be krovinio daugėjo iš dalies dėl to, kad įsigijome „Special Cargo“, kuri buvo integruota į mūsų operacinę sistemą 2019 m. viduryje. Judėjimo be krovinio padaugėjo dėl nišinio šios įrangos tipo.

2018–2019 m. sumažėjo visų mūsų vežėjų išlaidų persiuntimo dalis. Perkant transportavimo paslaugas iš trečiųjų šalių, į mūsų apskaitą neįtraukiama jų galima tuščioji rida, taigi, persiuntėjų daliai sumažėjus, tuščiosios ridos registracija padidės.

Mažindami ridą, degalų sąnaudas ir anglies dioksido emisiją, ir toliau sieksime mažinti judėjimą be krovinio.

DFDS trucks and vessel - unloading

Investicijos į ekologišką parką

  • Stengiamės įprastą iškastinį kurą keisti biokuru.

  • Investuojame į sunkvežimius su kuo aukštesnės euroklasės varikliais, 94 % iš mūsų 640 sunkvežimių yra sertifikuoti pagl 5 ar 6 euroklasę.

  • 2019 m. nusipirkome 20 naujų sunkvežimių, kurie buvo pirmieji iš 47 transporto priemonių, atvykstančių į JK. Tausiosios transporto priemonės leidžia efektyviai mažinti kenksmingų dujų išmetimą.

  • Įsigyta 50 naujų šaldymo konteinerių, mažinančių aplinkos taršą. Jie šaldomi naudojant anglies dioksidą ir leidžia maksimaliai sumažinti aušinimo sistemos poveikį pasauliniam atšilimui.

FMCG delivery new