Nieuwe Europese transportinitiatieven zijn onderweg

zoomed out map for hero

EU-mobiliteitspakket 1: Europa in beweging

Het EU-mobiliteitspakket is een driedelige verzameling initiatieven die bedoeld zijn om het bestuur, de administratie en de werking van de vervoersector in alle EU-lidstaten te stroomlijnen. Het eerste deel is gericht op de verbetering van de regelgeving en de handhaving met betrekking tot de arbeidsomstandigheden en de exploitatie in het wegvervoer. We verwachten dat het eerste deel het grootste effect op onze activiteiten zal hebben. Betrokken gebieden zijn onder meer rij- en rusttijden, detachering van chauffeurs, cabotage, toegang tot de wegvervoersector en tachografen.

EU mobility package 1 - Group 6475@2x

Belangrijke data om te onthouden

Het volledige mobiliteitspakket werd in juli 2020 door de EU goedgekeurd, en nieuwe regels met betrekking tot rij- en rusttijden werden ingevoerd in Augustus 2020. Regels betreffende de detachering van chauffeurs en de handmatige registratie van grensovergangen werden ingevoerd op 2 februari 2022. Regels met betrekking tot cabotage en toegang tot de vervoersmarkt werden gehandhaafd op 21 februari 2022.

Mobility package timeline - Group 6476@2x
Mobility Package rest time - Group 6479@2x

Rij- en rusttijden

Reguliere wekelijkse rusttijden en elke wekelijkse rusttijd van ten minste 45 uur die genomen wordt ter compensatie van eerder bekorte rusttijden mogen niet in een voertuig genomen worden en moeten in een geschikte accommodatie genomen worden. Alle kosten voor accommodatie die nodig is om aan deze eis te voldoen, moeten door de werkgevers worden gedekt. Bovendien moeten chauffeurs minstens eenmaal per 4 weken terugkeren naar hun thuisland of het land van hun werkgever.

*In werking sinds 20 augustus 2020

Posting of drivers calendar - Group 6480@2x

Detachering van chauffeurs

Wanneer een transportbedrijf uit de EU chauffeurs detacheert om in een ander EU-land te werken, moeten de arbeidsvoorwaarden van de chauffeurs in overeenstemming zijn met die van het gastland (het land waar ze gedetacheerd zijn).

In werking sinds 2 februari 2022

Cabotage rules image - Group 6481@2x

Cabotageregels

De huidige cabotageregeling, die maximaal drie vervoersbewegingen in zeven dagen toestaat, blijft van toepassing. Na drie ritten moeten vrachtwagens nu echter gedurende een "afkoelingsperiode" van vier dagen buiten het cabotage-gastland blijven voordat ze weer met hetzelfde voertuig in dat land mogen rijden.

In werking sinds 21 februari 2022

Access to market vehicles - Group 6482@2x

Toegang tot de markt

Alle voertuigen moeten minstens eenmaal per acht weken na het verlaten ervan terugkeren naar hun gebruikelijke operationele centrum in de EU-lidstaat van hun werkgever (het land waar het voertuig ingeschreven is).

In werking sinds 21 februari 2022

Tachographs zoomed out

Tachografen

Alle lichte bedrijfsvoertuigen tussen 2,5 en 3,5 ton moeten te allen tijde voorzien zijn van een nieuwe, "slimme" tachograaf, waarmee grensovergangen, laad- en losactiviteiten, en rij- en rusttijden kunnen worden gevolgd.

Treedt in augustus 2023 in werking_

Wat is het EU-mobiliteitspakket?

Het EU-mobiliteitspakket is een pakket van wet- en regelgeving dat tot doel heeft samenhangende en eenvoudig te handhaven normen te creëren ter ondersteuning van de veiligheid van chauffeurs, eerlijke concurrentie, duurzame bedrijfspraktijken en andere verbeteringen van de vervoersindustrie in de gehele EU.

Electric truck DFDS Volvo

EU-mobiliteitspakket 2: Schone mobiliteit

Het tweede mobiliteitspakket is toegespitst op de milieu-effecten van de vervoersindustrie in de gehele EU. Met speciale aandacht voor het personenvervoer over de weg (bv. de markt voor bussen en touringcars), zullen de initiatieven draaien om elektrificatie, CO2-normen en specifieke regelgeving voor markttoegang. In het pakket worden streefcijfers vastgesteld die tussen 2025 en 2030 moeten worden gehaald.

EU Mobility Package 2: Clean Mobility - Group 6477@2x

EU-mobiliteitspakket 3: Duurzame mobiliteit

Het derde mobiliteitspakket is gericht op veilige en op elkaar aangesloten mobiliteit in de gehele EU, en op de verbetering van de duurzaamheid van de vervoersindustrie. Initiatieven zullen betrekking hebben op de digitalisering en automatisering van de informatie-uitwisseling, de veiligheid van voetgangers en verdere CO2-normen. In het pakket worden doelstellingen vastgesteld die tussen 2025 en 2030 moeten worden gehaald.

EU Mobility Package 3: Sustainable Mobility - Group 6478@2x