DFDS logo
Delft Seaways - Prom z Francji do Dover

Unijny System Handlu Uprawnieniami do Emisji (ETS)

Wprowadzenie do objaśnienia unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji (ETS) i Dopłaty ETS dla pasażerów firmy DFDS

Mimo iż podróżowanie promem pozostaje jednym z najbardziej energooszczędnych środków transportu, branża żeglugowa wciąż ma przed sobą drogę do osiągnięcia w pełni zrównoważonego rozwoju. W DFDS rozumiemy jak ważne jest przeciwdziałanie zmianom klimatycznym i dokładamy wszelkich starań, aby zmniejszyć nasz wpływ na środowisko i przestrzegać przepisów dotyczących ochrony środowiska.

Ponieważ od stycznia 2024 r. wchodzą w życie nowe zasady zrównoważonego rozwoju mające wpływ na branżę żeglugową, pragniemy zapewnić przejrzystość i na bieżąco informować pasażerów o najnowszych zmianach.

Czytaj dalej, aby dowiedzieć się więcej o unijnym systemie handlu uprawnieniami do emisji (ETS) i jego wpływie na Ciebie jako klienta DFDS. Doceniamy Twoje wsparcie w naszej wspólnej podróży ku bardziej ekologicznej przyszłości.

Czym jest i jak działa system ETS?

System handlu uprawnieniami do emisji (ETS) to podejście rynkowe wdrożone przez Unię Europejską, mające na celu efektywne ograniczenie emisji gazów cieplarnianych przy jednoczesnym zachęcaniu do stosowania zrównoważonych praktyk.

System opiera się na podejściu „cap-and-trade” („ogranicz-i-handluj”), który ustala limit całkowitej ilości CO2, jaka może zostać wyemitowana przez uczestniczące w nim firmy. Limit ten zmniejsza się co roku, zapewniając wyraźną trajektorię w kierunku redukcji emisji.

Z początkiem stycznia 2024 r. system ETS zostanie rozszerzony o emisje CO2 ze wszystkich dużych statków wpływających do portów UE, w tym operatorów promowych, takich jak DFDS.

Oznacza to, że systemem w pełni objęte zostaną emisje z rejsów wewnątrz UE, 50% emisji z rejsów rozpoczynających się lub kończących poza UE, a także wszystkie emisje podczas postoju w portach UE. Plany wprowadzenia podobnego systemu ogłosiła również Wielka Brytania, co oznacza, że w przyszłości ETS obejmie zarówno brytyjskie trasy krajowe, jak i rejsy pomiędzy Wielką Brytanią a UE.

W celu zapewnienia płynnego wdrożenia systemu, przedsiębiorstwa żeglugowe zostaną objęte wstępnym okresem przejściowym. W 2024 r. zakupią one uprawnienia do 40% swoich całkowitych emisji. Wartość ta wzrośnie do 70% w 2025 r., osiągając ostatecznie 100% w 2026 r.

Objaśnienie Dopłat dla pasażerów DFDS w ramach systemu ETS

Aby zachować zgodność z ETS, wprowadzimy „Dopłatę ETS” do wszystkich rejsów począwszy od stycznia 2024 roku. Dopłata ta, która odzwierciedla koszt wyprodukowanego CO2 określony przez ETS, zostanie podzielona między naszych klientów frachtowych i pasażerów na statkach ROPAX (Roll-on/Roll-off Passenger) w oparciu o przewidywane wolumeny.

Dopłata ETS będzie miała zastosowanie do wszystkich klientów korzystających z transportu samochodowego i mini rejsów, z wyłączeniem transportu pieszego i rowerów.

Wdrażając omawiany system ETS, firma DFDS dąży do zapewnienia przejrzystości i podzielenia się ze swoimi klientami odpowiedzialnością za przeciwdziałanie zmianom klimatycznym, kontynuując jednocześnie świadczenie niezawodnych usług transportowych.

Chcemy zapewnić naszych klientów, że wprowadzona przez nas dopłata nie jest sposobem na generowanie zysków. Stanowi raczej mechanizm, za pomocą którego przekazujemy środki na wsparcie systemu ETS.

Uważamy, że rozszerzenie systemu ETS stanowi istotny krok w kierunku zapewnienia bardziej ekologicznej przyszłości dla sektora morskiego. Rozumiemy jednak, że zmiany te mogą budzić wątpliwości wśród naszych klientów.

Aby rozwiać wszelkie wątpliwości, opracowaliśmy szczegółowe często zadawane pytania, w których możesz dowiedzieć się więcej o naszej dopłacie ETS i o tym, jak ETS wpływa na Ciebie jako klienta.

Nasze zaangażowanie w dekarbonizację

Zaangażowanie Grupy DFDS w zrównoważony rozwój wykracza daleko poza sam obowiązek przestrzegania przepisów. Wierzymy, że dzięki wspólnej pracy możemy wywrzeć istotny, pozytywny wpływ na środowisko.

W DFDS wyznaczamy kierunki dekarbonizacji naszych działań i minimalizujemy nasz wpływ na środowisko. Z dumą dzielimy się naszymi wysiłkami na rzecz tworzenia bardziej zrównoważonej przyszłości:
1. Inwestycje w czystsze technologie: nieustannie inwestujemy w najnowocześniejsze statki i technologie pokładowe, które zmniejszają emisje i poprawiają wydajność energetyczną.
2. Optymalizację wydajności statków: maksymalizujemy wydajność statków, minimalizując zużycie paliwa i emisję spalin poprzez skrupulatne planowanie tras, usprawnione operacje i zaawansowaną inżynierię.
3. Badanie paliw alternatywnych: DFDS aktywnie bada i testuje paliwa alternatywne, takie jak biopaliwa i wodór, co pozwala ograniczyć uzależnienie od tradycyjnych paliw kopalnych, a co za tym idzie – obniżyć emisję dwutlenku węgla.

Twoja rola w tworzeniu zmian

Dążymy do przejrzystości w zakresie ETS i naszych wysiłków na rzecz dekarbonizacji i doceniamy Twoje wsparcie w naszej wspólnej podróży ku bardziej ekologicznej przyszłości.

Czy wiesz, że również Ty możesz wziąć udział w naszych programach kompensacji emisji dwutlenku węgla, które pozwolą Ci zrównoważyć emisje dwutlenku węgla generowane przez Twoje podróże? Jako wartościowy klient, wnosisz istotny wkład w działania na rzecz obniżenia emisji dwutlenku węgla na całym świecie. Razem możemy osiągnąć wymierne rezultaty.

Aby uzyskać więcej informacji na temat unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji, odwiedź stronę Redukcja emisji z sektora żeglugi morskiej (europa.eu).