INFORMACJE PRAWNE

O ile wyraźnie nie podano inaczej, informacje zawarte na tej stronie mają zastosowanie do całej grupy DFDS. Dodatkowe informacje prawne dotyczące poszczególnych państw lub usług mogą być publikowane w innych miejscach.

Warunki współpracy

Regulamin przewozów pasażerskich

Należy pamiętać, że transport na pokładzie kanistrów z benzyną / olejem napędowym jest szczególnie zabroniony, zarówno pełnych, jak i pustych. Jest to zgodne z naszymi T&C.

Regulamin transportu morskiego

Warunki przewozu towarów przez firmę DFDS są określone przez odpowiednie przepisy prawa, Warunki przewozu towarów na Morzu Północnym (NSFCC) oraz dokument Green Card. Szczegółowe informacje dostępne są poniżej oraz, na żądanie, u przedstawicieli firmy DFDS.

Uwaga: ochrona ubezpieczeniowa przewożonych ładunków i środków transportu nie należy do obowiązków firmy DFDS. Za zapewnienie ochrony ubezpieczeniowej odpowiada klient.

Regulamin usług logistycznych

Wszystkie usługi są świadczone zgodnie z regulaminem usług logistycznych firmy DFDS. Szczegółowe informacje dostępne są poniżej oraz, na żądanie, u lokalnych przedstawicieli firmy DFDS.

Regulamin z oznaczeniem „Niemcy” obowiązuje w przypadku usług logistycznych świadczonych przez spółkę DFDS Germany ApS & Co. KG, działającą jako agent spółki DFDS A/S.

Regulamin z oznaczeniem „Wielka Brytania” obowiązuje w przypadku usług logistycznych świadczonych przez podmioty należące do grupy DFDS mające siedzibę w Wielkiej Brytanii.

Regulamin z oznaczeniem „Wschód” obowiązuje w przypadku usług logistycznych świadczonych w całości lub częściowo na terytorium krajów bałtyckich, Europy Wschodniej, Rosji i Azji.

Regulamin ogólny obowiązuje w przypadku wszystkich usług logistycznych z wyjątkiem usług (1) świadczonych przez podmioty należące do grupy DFDS mające siedzibę w Wielkiej Brytanii lub Niemczech lub (2) świadczonych w całości lub częściowo na terytorium krajów bałtyckich, Europy Wschodniej, Rosji i Azji.

Warunki korzystania z witryny internetowej

Te warunki mają zastosowanie w przypadku korzystania z naszej witryny internetowej oraz powiązanych podwitryn i aplikacji.

Zasady ochrony prywatności

Szanujemy Twoją prywatność. Te zasady wyjaśniają, jak postępujemy z Twoimi danymi i jak je chronimy.

Zasady dotyczące plików cookie

Używamy plików cookie, aby udoskonalić nasze witryny internetowe.

Formularz usunięcia informacji

Skontaktuj się z nami, jeśli chcesz, abyśmy usunęli Twoje dane. Firma DFDS dokłada wszelkich starań, aby jak najszybciej reagować na takie wnioski.