INFORMACJE PRAWNE

O ile wyraźnie nie podano inaczej, informacje zawarte na tej stronie mają zastosowanie do całej grupy DFDS. Dodatkowe informacje prawne dotyczące poszczególnych państw lub usług mogą być publikowane w innych miejscach.

Warunki współpracy

Regulamin przewozów pasażerskich

Należy pamiętać, że transport na pokładzie kanistrów z benzyną / olejem napędowym jest szczególnie zabroniony, zarówno pełnych, jak i pustych. Jest to zgodne z naszymi T&C.

Regulamin dla przesyłek towarowych do 31 grudnia 2022 r.

Regulamin przewozu towarów z DFDS jest określony przez prawo oraz przez Regulamin przewozu ładunków na Morzu Północnym (NSFCC), wraz z Zieloną Kartą. Szczegóły dostępne są poniżej lub na życzenie u przedstawiciela DFDS.

Uwaga: ubezpieczenie obejmujące transport ładunków i artykułów transportowych nie jest obowiązkiem DFDS. Organizacja ubezpieczenia leży po stronie klienta dokonującego transportu.

Regulamin dla przesyłek towarowych po 1 stycznia 2023 r.

Regulamin przewozu towarów z DFDS jest określony przez prawo oraz przez Regulamin korzystania z promów DFDS wraz z Zieloną Kartą. Szczegóły dostępne są poniżej lub na życzenie u przedstawiciela DFDS.

Regulamin świadczenia usług logistycznych do 31 grudnia 2022 r.

Wszystkie działania są prowadzone zgodnie z regulaminem DFDS Logistics. Szczegóły dostępne są poniżej lub na życzenie u lokalnego przedstawiciela DFDS.

Regulamin obowiązujący w Niemczech dotyczy usług logistycznych świadczonych przez DFDS Germany ApS & Co. KG jako przedstawiciel DFDS A/S.

Regulamin obowiązujący w Zjednoczonym Królestwie dotyczy usług logistycznych świadczonych przez podmioty DFDS z siedzibą w Zjednoczonym Królestwie.

Regulamin obowiązujący na Wschodzie dotyczy usług logistycznych realizowanych w całości lub częściowo w krajach bałtyckich, Europie Wschodniej, Rosji i Azji.

Regulamin ogólny ma zastosowanie do wszystkich usług logistycznych, z wyjątkiem sytuacji, gdy usługi są (i) świadczone przez jednostki DFDS z siedzibą w Zjednoczonym Królestwie lub Niemczech lub (ii) wykonywane w całości lub częściowo w krajach bałtyckich, Europie Wschodniej, Rosji i Azji.

Regulamin świadczenia usług logistycznych po 1 stycznia 2023 r.

Wszystkie działania są prowadzone zgodnie z regulaminem DFDS Logistics. Szczegóły dostępne są poniżej lub na życzenie u lokalnego przedstawiciela DFDS.

Warunki korzystania z witryny internetowej

Te warunki mają zastosowanie w przypadku korzystania z naszej witryny internetowej oraz powiązanych podwitryn i aplikacji.

Zasady ochrony prywatności

Szanujemy Twoją prywatność. Te zasady wyjaśniają, jak postępujemy z Twoimi danymi i jak je chronimy.

Zasady dotyczące plików cookie

Używamy plików cookie, aby udoskonalić nasze witryny internetowe.

Formularz usunięcia informacji

Skontaktuj się z nami, jeśli chcesz, abyśmy usunęli Twoje dane. Firma DFDS dokłada wszelkich starań, aby jak najszybciej reagować na takie wnioski.