İşletmenizi ICS2'ye hazırlayın

AB'nin en son İthalat Kontrol Sisteminin ve idaresinin tanıtılması

Customs Check-in

ICS2 düzenlemeleri hakkında

ICS2, AB'nin orijinal İthalat Kontrol Sisteminin yeni bir sürümüdür ve deniz yoluyla, karayoluyla veya demiryoluyla AB'ye kargo gönderen nakliyecilere yönelik yeni gereksinimleri beraberinde getirmektedir. ICS2, kargo bilgilerinin işlenmesi, risk değerlendirmesinin desteklenmesi, AB sınırları içinde güvenliğin artırılması için tasarlanmış bir varış öncesi güvenlik BT sistemidir.

ICS2 generic image

Bu işletmeniz için ne anlama geliyor?

ICS2, sizden AB'ye kargo gönderen bir nakliyeci olarak bir ENS aracılığıyla gönderiniz hakkında daha fazla bilgi vermenizi ve bu bilgiyi sınıra varmadan önce AB Paylaşımlı Tüccar Arayüzü (STI) sistemi aracılığıyla yetkililere göndermenizi ister. Bilgilerinizi değerlendirdikten sonra yetkililer kargonuzun girişini onaylayacak, sizden daha fazla bilgi isteyecek veya kargonuzun AB'ye girişini reddedecektir.  

What does ICS2 mean?

DFDS size nasıl yardımcı olur?

Single filing

Single filing hizmetimiz ile, kargonuza ait bilgileri ve temel verileri bizimle paylaşırsınız. Biz de ICS2 dosyasının tamamını oluşturup AB yetkililerine göndeririz. Single filing hizmetini seçtiğinizde, AB STI sistemine bağlanmak için bir BT sistemi kurmanıza gerek kalmaz. Verilerinizin doğru olduğundan ve bize zamanında gönderildiklerinden emin olmanız yeterlidir.

Multiple filing

Çoklu dosya hizmetimiz ile, biz multiple filing için dosya hazırlıyoruz ve siz de kargonuza ilişkin tüm bilgileri doğrudan AB Paylaşımlı Tüccar Arayüzü (STI) sistemine giriyorsunuz. Multiple filing'i seçtiğinizde, kargo verilerinizi doğrudan AB yetkililerine göndermek için, AB STI sistemine bağlanacak bir sistem kurmaktan sorumlusunuz.

ICS2 takvimi

Denizyolu taşımacıları ICS2'ye 3 Haziran ile 4 Aralık 2024 tarihleri arasında bağlanmalıdır. 

Denizyolu house-level dosya yöneticileri ICS2'ye 4 Aralık 2024 ile 1 Nisan 2025 tarihleri arasında bağlanmalıdır. 

Karayolu ve demiryolu taşımacıları ICS2'ye 1 Nisan ile 1 Eylül 2025 tarihleri arasında bağlanmalıdır.

ICS2 timeline illustration

ICS2 hakkında SSS

ICS2, AB'nin orijinal İthalat Kontrol Sisteminin (ICS) güncellenmiş sürümüdür. Aşağıdakileri destekleyen bir varış öncesi BT güvenlik sistemidir:

  • Giriş Özet Beyanlarının Teslimi (ENS)

  • Gümrük yetkilileri tarafından güvenlik ve emniyet analizi

  • Ulaşım araçlarının gelişi

  • Malların gümrük idarelerine sunulması ve gerekli hallerde malların gümrükte kontrolü

ICS2, bir ithalat gümrük sistemi değildir ve serbest dolaşıma giriş için gümrük beyannameleri işlenmesinde kullanılmaz.

ICS2, AB'ye giren tüm mallar hakkında varışlarından önce veri toplayarak AB sınırlarını ve vatandaşlarını korumayı amaçlamaktadır. Gelişmiş kargo bilgileri ve risk analizi, tehditlerin erken tespit edilmesini sağlayarak gümrük yetkililerinin gerektiğinde müdahale etmelerini kolaylaştıracaktır. ICS2, AB Paylaşımlı Tüccar Arayüzü sistemine sunulması gereken emniyet ve güvenlik riskleri için varış öncesi bildirim görevi görür. Yine de, gümrük beyannamelerinin ilgili gümrük sistemleri kapsamında doğrudan yerel gümrük yetkililerine iletilmeleri gerekmektedir.

ICS2, deniz, karayolu, demiryolu ve hava yoluyla kargo taşımacılığına yönelik yeni düzenlemeler getiriyor. Genel yük, ekspres posta ve posta hizmetleri de ICS2 düzenlemelerine tabi olacaktır.

ICS2, üçüncü taraf bir ülkeden gelen ve Norveç, İsviçre ve Kuzey İrlanda dahil olmak üzere tüm Avrupa ülkelerine giden veya bu ülkelerden transit geçen tüm mallar için geçerlidir.

ICS2, sistemle entegrasyonunun ardından yürürlüğe girecek düzenlemelerle birlikte kademeli olarak uygulanacaktır:

  • Denizyolu taşımacılarının 3 Haziran ile 4 Aralık 2024 tarihleri arasında ICS2'ye bağlanmaları gerekmektedir.  

  • Denizyolu ile taşımacılık house-level dosya yöneticilerinin 4 Aralık 2024 ile 1 Nisan 2025 tarihleri arasında bağlanmaları gerekmektedir.  

  • Karayolu ve demiryolu taşıyıcılarının 1 Nisan ile 1 Eylül 2025 tarihleri arasında bağlanmaları gerekmektedir.

ICS2'nin uygulanması, gönderileriniz sınıra varmadan önce ENS aracılığıyla AB yetkililerine daha kapsamlı bilgi sunmanız gerektiği anlamına gelmektedir. ENS'nin sunumu ICS2 aracılığıyla yapılacaktır. Bu, AB Paylaşımlı Tüccar Arayüzü (STI) sistemine bağlanmak için bir sistem kurmanız gerektiği veya ENS verilerini sisteme bağlı olan ve verileri sizin adınıza gönderebilecek bir üçüncü tarafa iletmeniz gerektiği anlamına gelmektedir.

ENS beyanınızın zamanında gönderilmemesi veya verilen kargo bilgilerinin hatalı olması durumunda kargonuzun AB sınırından girişi reddedilebilir. Kargo ve ENS beyanı incelenecek ve yaptırım uygulanabilecektir  

AB Paylaşımlı Tüccar Arayüzü (STI) sistemine bağlantıyla, ENS beyanınızın ICS2 gerekliliklerine uygun olarak gönderilmesini sağlamaya yardımcı olmak için hem single filing hem de multiple filing çözümleri sunuyoruz.

Single filing hizmeti nedir? Single filing hizmetimiz kapsamında, ICS2 dosyasının tamamını oluşturup AB yetkililerine gönderiyoruz. Sizin tek yapmanız gereken kargo bilgilerinizi (house data) ve ana verilerinizi bize zamanında iletmek ve iletilen verilerin doğru olduklarından emin olmaktır.

Multiple filing hizmeti nedir? Multiple filing hizmetimizi kullanmak için AB Paylaşımlı Tüccar Arayüzü (STI) sistemine bağlantınızın olması gerekir. Biz, ana verileri STI sistemi aracılığıyla AB yetkililerine iletiriz. House level verilerinizi gerekli zaman dilimi içinde, doğrudan AB STI sistemine göndermeniz gerekir.

Kamyon taşımacılığı şirketi, ENS beyanının tamamının doldurulmasından ve gelişini Paylaşımlı Tüccar Arayüzü sistemine bildirmekten sorumludur. 

Refakatçili araçların karayolu trafiğine ilişkin bir veri kümesini, deniz taşımacılığına ilişkin takvim dahilinde sunmaları gerekir.

Tüm DFDS rotaları dahil olmak üzere kısa deniz taşımacılığı için ENS beyanlarının, ilk AB limanına varmadan en geç iki saat önce AB Paylaşımlı Tüccar Arayüzü sistemi aracılığıyla sunulması gerekmektedir.

ICS2 düzenlemelerine tabii güzergahlar

AB limanları ile AB dışı limanlar arasındaki tüm güzergahlar ICS2 düzenlemelerine tabidir.

ICS2 Routes Map, textAndMedia