Valmistage oma ettevõte ICS2 jaoks ette

Tutvustame ELi uusimat impordi kontrollisüsteemi ja selle käsitlemist.

Customs Check-in

ICS2 eeskirjade kohta

ICS2 on ELi algse impordi kontrollisüsteemi uus versioon, mis toob uued nõuded vedajatele, kes tarnivad kaupa ELi mere, maantee või raudtee kaudu. ICS2 on saabumiseelne IT-turvasüsteem, mis on loodud kaubateabe töötlemiseks, riskianalüüsi toetamiseks ning turvalisuse ja ohutuse tugevdamiseks ELi piiridel.

ICS2 generic image

Mida see teie ettevõtte jaoks tähendab

ELi lasti toimetava vedajana nõuab ICS2, et esitaksite oma saadetise kohta ENS-i kaudu lisateavet ja esitaksite selle teabe ametiasutustele ELi STI-süsteemi (Shared Trader Interface - jagatud kauplejaliidese) kaudu enne piirile saabumist. Pärast esitatud teabe hindamist lubavad ametiasutused teie lastil siseneda, küsivad lisateavet või keelavad selle ELi sisenemise.  

What does ICS2 mean?

Kuidas DFDS teid aidata saab

Single filing

Meie single filing teenusega edastate meile oma lasti- ja põhiandmed. Seejärel loome ja saadame ELi ametiasutustele täieliku ICS2-faili. Single filing valimine tähendab, et te ei pea ELi STI-süsteemiga ühenduse loomiseks IT-süsteemi seadistama. Peate lihtsalt tagama, et teie andmed on täpsed ja meile õigeaegselt saadetud.

Multiple filing

Meie multiple filing teenusega salvestame teie põhiandmed, kuid kõik lastiandmed peate esitama ise otse ELi STI-süsteemi. Multiple filing valimine tähendab, et vastutate ELi STI-süsteemiga ühenduse loomiseks süsteemi seadistamise eest, et saaksite oma lastiandmed otse ELi ametiasutustele saata.

ICS2 ajaskaala

Merevedajad peavad looma ühenduse ICS2-ga 3.6.-4.12.2024. 

Maritime house-level-registreerijad peavad looma ühenduse ICS2-ga 4.12.2024-1.4.2025. 

Maantee- ja raudteevedajad peavad looma ühenduse ICS2-ga 1.4.-1.9.2025.

ICS2 timeline illustration

ICS2 KKK

ICS2 on ELi algse impordi kontrollisüsteemi (ICS) uuendatud versioon. See on saabumiseelne IT-turvasüsteem, mis toetab järgnevat:

  • sisenemise koonddeklaratsiooni (ENS) esitamine

  • tolliasutuste turvalisuse ja ohutuse analüüs

  • transpordivahendite saabumine

  • kauba esitamine tollile ja vajadusel selle tollipoolne kontroll

ICS2 ei ole impordi tollisüsteem ja seda ei kasutata vabasse ringlusse lubamise tollideklaratsioonide töötlemiseks.

ICS2 eesmärk on kaitsta ELi piire ja kodanikke, kogudes andmeid kõigi ELi sisenevate kaupade kohta enne nende saabumist. Täiustatud lastiteave ja riskianalüüs võimaldavad varakult ohtu tuvastada, lihtsustades vajaduse korral tolli sekkumist. ICS2 toimib saabumiseelse teatena ohutus- ja turberiskide kohta, mis tuleb esitada ELi STI-süsteemile. Tollideklaratsioonid tuleb siiski esitada otse kohalikele tolliasutustele nende vastavates tollisüsteemides.

ICS2 kehtestab uued eeskirjad kaubaveole merel, maanteel, raudteel ja õhus. ICS2 eeskirjad kehtivad ka üldkauba-, kiir- ja postiteenustele

ICS2 kehtib kõigile kaupadele, mis pärinevad kolmandast riigist ja mis on suunatud kõikidesse Euroopa riikidesse, sh Norrasse, Šveitsi ja Põhja-Iirimaale, või on nende kaudu transiidina.

ICS2 võetakse kasutusele järk-järgult ja eeskirjad jõustuvad pärast selle integreerimist süsteemiga:

  • Mereveoettevõtjad peavad looma ICS2-ga ühenduse 3.6.-4.12.2024.  

  • Maritime house-level-registreerijad peavad looma ICS2-ga ühenduse 4.12.2024-1.4.2025.   

  • Maantee- ja raudteevedajad peavad looma ICS2-ga ühenduse 1.4-1.9.2025.

ICS2 rakendamine tähendab, et enne saadetiste piirile jõudmist peate esitama ENS-i kaudu ELi ametiasutustele lisateavet. ENS-i esitamine toimub ICS2 kaudu. See tähendab, et peate seadistama ELi STI-süsteemiga ühenduse loomiseks süsteemi või edastama ENS-i andmed kolmandale osapoolele, kes on süsteemiga ühendatud ja saab need teie nimel esitada.

Kui teie ENS-deklaratsiooni ei esitata õigeaegselt või kui esitatud lastiandmed on ebatäpsed, võidakse teie lastil ELi piirile jõudes sisenemine keelata. Lasti ja ENS-deklaratsiooni kontrollitakse koos sanktsioonide võimalusega. 

Ühenduse kaudu ELi STI-süsteemiga pakume nii single filing- kui ka multiple filing-lahendusi, mis aitavad tagada, et teie ENS-deklaratsioon esitatakse kooskõlas ICS2 nõuetega.

Mis on single filing?  Meie single filing teenusega loome ja esitame ELi ametiasutustele kogu ICS2-faili. Teie vastutate vaid selle eest, et edastaksite meile oma lasti andmed (ettevõttesisesed andmed) ja põhiandmed ning tagaksite nende täpsuse ja õigeaegse edastamise.

Mis on multiple filing? Meie multiple filing teenuse kasutamiseks peab teil olema ühendus ELi STI-süsteemiga. Esitame teie põhiandmed EL asutustele STI-süsteemi kaudu. Kuid teie peate õigeaegselt esitama oma ettevõttesisese tasandi andmed otse ELi STI-süsteemi.

Kogu ENS-deklaratsiooni esitamise ja selle saabumisest ELi STI-süsteemi teavitamise eest vastutab veofirma. 

Saatvad sõidukid peavad esitama maanteeliikluse andmestiku, kuid merekaubaveo ajakava jooksul.

Lähimerevedude, sealhulgas kõigi DFDSi marsruutide puhul tuleb ENS-i deklaratsioonid esitada ELi STI-süsteemis hiljemalt 2 tundi enne esimesse ELi sadamasse saabumist.

ICS2 eeskirjadest mõjutatud marsruudid

ICS2 määrused kehtivad kõigile ELi sadamate ja ELi-väliste sadamate vahelistele marsruutidele.

ICS2 Routes Map, textAndMedia