Ees ootavad uued ELi transpordiinitsiatiivid

zoomed out map for hero

ELi mobiilsuspakett 1: Euroopa liikumises

ELi mobiilsuspakett juhtidele on kolmeosaline algatuste kogum, mis on mõeldud transporditööstuse juhtimise, haldamise ja toimimise ühtlustamiseks kõigis ELi liikmesriikides. Esimene osa keskendub töötingimusi ja transporditoimingutega seotud regulatsioonide täiustamisele ja jõustamisele. Me eeldame, et esimesel osal on kõige suurem mõju meie tegevusele. Mõjutatud valdkonnad hõlmavad sõidu- ja puhkeperioode, juhtide lähetamist, kabotaaži, juurdepääsu maanteeveosektorile ja sõidumeerikuid.

EU mobility package 1 - Group 6475@2x

Olulised kuupäevad, millega arvestada

EL rakendas kogu mobiilsuspaketi 2020. aasta juulis ning uued sõidu- ja puhkeaegade reeglid kehtestati augustis 2020.. Juhtide lähetamist ja piiriületuste käsitsi registreerimist puudutavad reeglid rakenduvad 2. veebruaril 2022.. Kabotaaži- ja transpordituru juurdepääsueeskirjad jõustati 21. veebruaril 2022..

Mobility package timeline - Group 6476@2x
Mobility Package rest time - Group 6479@2x

Sõidu- ja puhkeajad

Regulaarseid iganädalasi puhkeperioode ja kõiki varasema ettenähtust lühema puhkeaja kompenseerimiseks mõeldud vähemalt 45-tunniseid puhkeperioode ei tohi veeta veokis, vaid sobivas majutusasutuses. Kõik selle nõude täitmiseks vajalikud majutuskulud peab kandma tööandja. Lisaks peavad juhid naasma elukoha- või tööandja asukohariiki vähemalt korra 4 nädala jooksul.

*Kehtib 20. augustist 2020

Posting of drivers calendar - Group 6480@2x

Juhtide lähetamine

Kui ELi transpordiettevõte saadab juhte tööle teise ELi liikmesriiki, siis peavad juhi töötingimused vastama sihtriigis (riigis, kuhu juht on lähetatud) kehtivatele nõuetele.

Rakendub 2. veebruaril 2022

Cabotage rules image - Group 6481@2x

Kabotaažireeglid

Praegune kabotaažisüsteem, mis võimaldab kuni kolme toimingut seitsme päeva jooksul, jääb kehtima. Nüüd aga peavad veokid kolme sõidu järel jääma kabotaažiriigist välja neljapäevaseks "puhkuseks" enne samas riigis uuesti töötamist.

Rakendub 21. veebruaril 2022

Access to market vehicles - Group 6482@2x

Turuligipääs

Kõik sõidukid peavad naasma tavapärasesse tegutsemiskohta enda tööandja ELi liikmesriigis (kus sõiduk on registreeritud) vähemalt korra iga kaheksa nädala järel päritoluriigist lahkumisest.

Rakendub 21. veebruaril 2022

Tachographs zoomed out

Sõidumeerikud

Kõik väikesed tarbesõidukid kaaluga 2,5 kuni 3,5 tonni peavad olema varustatud uue "nutika" sõidumeerikuga, mis jälgib piiriületusi, maha- ja pealelaadimisi ning sõidu- ja puhkeaega.

Rakendub augustis 2023

Mis on ELi mobiilsuspakett?

ELi mobiilsuspakett on õigusaktide kogum, mille eesmärk on luua järjepidevad ja kergesti rakendatavad standardid, mis soosivad juhtide ohutust, ausat konkurentsi, jätkusuutlikke ettevõtlustavasid ja toetavad mitmel muulgi viisil ELi transporditööstust.

Electric truck DFDS Volvo

ELi mobiilsuspakett 2: Puhas mobiilsus

Teine mobiilsuspakett keskendub kogu ELi transporditööstuse keskkonnamõjudele. Keskendudes ennekõike reisijateveole (nt lähi- ja kaugliinibussidele), hakkavad uued algatused edendama elektrifitseerimist, CO2-standardeid ja spetsiifilisi turuligipääsu puudutavaid nõudeid. Selle paketiga määratletakse sihid aastateks 2025 kuni 2030.

EU Mobility Package 2: Clean Mobility - Group 6477@2x

ELi mobiilsuspakett 3: Jätkusuutlik mobiilsus

Kolmas mobiilsuspakett keskendub turvalisele ja ühendatud mobiilsusele kogu ELis ning transporditööstuse jätkusuutlikkuse tõstmisele: algatused hõlmavad teabevahetuse digiteerimist ja automatiseerimist, jalakäijaohutust ja uusi CO2-nõudeid. Paketis määratletakse sihid, milleni soovime jõuda aastatel 2025 kuni 2030.

EU Mobility Package 3: Sustainable Mobility - Group 6478@2x