EU Mobility Map - DFDS kort CMYK@2x

EU:ssa tulossa uusia kuljetusaloitteita

EU mobility package 1 - Group 6475@2x

EU:n liikkuvuuspaketti 1: Eurooppa liikkeellä

EU-liikkuvuuspaketti on kolmiosainen kokoelma aloitteita, joiden tarkoituksena on virtaviivaistaa kuljetusalan hallintoa, hallintoa ja toimintaa kaikissa EU:n jäsenvaltioissa. Ensimmäisessä osassa keskitytään maantieliikenteen työoloja ja toimintaa koskevien säännösten täytäntöönpanon parantamiseen. Odotamme ensimmäisellä osalla olevan suurimman vaikutuksen toimintaamme. Vaikutusalueita ovat ajo- ja lepoajat, kuljettajien lähettäminen työtehtäviin, kabotaasi, pääsy maantiekuljetusalalle sekä ajopiirturit.

Mobility package timeline - Group 6476@2x

Huomioitavat tärkeät päivämäärät

EU hyväksyi koko liikkuvuuspaketin heinäkuussa 2020, ja uudet ajo- ja lepoaikoja koskevat säännöt pantiin täytäntöön elokuuta 2020. Kuljettajien lähettämistä ja rajanylitysten manuaalista rekisteröintiä koskevat säännöt on tarkoitus panna täytäntöön__ 2. helmikuuta 2022__. Kabotaasia ja kuljetusalan markkinoille pääsyä koskevat säännöt pannaan täytäntöön__21. helmikuuta 2022__.

Mobility Package rest time - Group 6479@2x

Ajaminen ja lepoajat

Säännöllisiä viikoittaisia lepoaikoja ja vähintään 45 tunnin pituisia viikoittaisia lepoaikoja, joilla korvataan aikaisemmin lyhennettyjä lepoaikoja, ei voida pitää ajoneuvossa, vaan ne on pidettävä sopivassa tarkoitukseen varatussa tilassa. Työnantajien on katettava kaikki tämän vaatimuksen täyttämiseksi tarvittavat asumiskustannukset. Lisäksi kuljettajien on palattava kotimaahansa tai työnantajansa maahan vähintään joka neljäs viikko.

_*Voimassa 20. elokuuta 2020 alkaen

Posting of drivers calendar - Group 6480@2x

Kuljettajien lähettäminen työtehtäviin

Kun EU:n jäsenmaahan rekisteröity kuljetusyritys lähettää kuljettajia työtehtäviin toiseen EU-maahan, kuljettajien työehtojen on oltava vastaanottavan maan (maa, johon heidät on lähetetty) työehtojen mukaiset.

Voimaantulo 2. helmikuuta 2022

Cabotage rules image - Group 6481@2x

Kabotaasisäännöt

Nykyistä kabotaasijärjestelmää, joka mahdollistaa enintään kolme kuljetusoperaatiota seitsemän päivän aikana, sovelletaan edelleen. Kolmen matkan jälkeen kuorma-autojen on kuitenkin nyt pysyttävä kabotaasin isäntämaan ulkopuolella neljän päivän ajan, ennen kuin ne voivat taas käyttää samaa ajoneuvoa kyseisessä maassa.

Voimaantulo 21. helmikuuta 2022

Access to market vehicles - Group 6482@2x

Markkinoille pääsy

Kaikkien ajoneuvojen on palattava vähintään kerran kahdeksassa viikossa tavanomaiseen toimintakeskukseensa siinä jäsenvaltiossa, jossa kuljettajan työnantajan ajoneuvo on rekisteröity, tämä aika lasketaan siitä hetkestä, kun ajoneuvo on kyseisestä maasta lähtenyt.

Voimaantulo 21. helmikuuta 2022

Tachographs - Group 6483@2x

Ajopiirturit

Kaikissa 2,5–3,5 tonnin painoisissa kevyissä hyötyajoneuvoissa on aina oltava uusi älykäs ajopiirturi, jonka avulla voidaan seurata rajanylityksiä, kuormaukseen liittyviä ja sen ulkopuolisia toimintoja sekä ajo- ja lepoaikoja.

Voimaantulo elokuussa 2023

Electric truck DFDS Volvo

Mikä EU:n liikkuvuuspaketti on?

EU:n liikkuvuuspaketti on lainsäädäntökokonaisuus, jolla pyritään luomaan yhdenmukaiset ja helposti täytäntöönpanokelpoiset standardit, joilla tuetaan kuljettajien turvallisuutta, rehtiä kilpailua, kestäviä liiketoimintakäytäntöjä ja muita kuljetusalan parannuksia kaikkialla EU:ssa.

EU Mobility Package 2: Clean Mobility - Group 6477@2x

EU:n liikkuvuuspaketti 2: Puhdas liikkuvuus

Toisessa liikkuvuuspaketissa keskitytään kuljetusalan ympäristövaikutuksiin kaikkialla EU:ssa. Erityisesti maanteitse tapahtuviin henkilökuljetuksiin (esim. linja-automarkkinat) keskittyvissä aloitteissa painopiste on sähköistämisessä, hiilidioksidinormeissa ja markkinoille pääsyä koskevissa erityissäännöksissä. Paketin tavoitteet on määrä saavuttaa vuosina 2025–2030.

EU Mobility Package 3: Sustainable Mobility - Group 6478@2x

EU:n liikkuvuuspaketti 3: Kestävä liikkuvuus

Kolmannessa liikkuvuuspaketissa keskitytään turvalliseen ja yhteenliitettyyn liikkuvuuteen kaikkialla EU:ssa sekä kuljetusalan kestävyyden parantamiseen. Aloitteet kattavat tiedonvaihdon digitalisoinnin ja automatisoinnin, jalankulkijoiden turvallisuuden ja hiilidioksidistandardit. Paketin tavoitteet on määrä saavuttaa vuosina 2025-2030.

Tutustu tarjontaamme

Customer Service at DFDS

Ota yhteyttä

Lue lisää siitä, miten kuljetusratkaisumme voivat auttaa pitämään toimitusketjusi tehokkaana ja liiketoimintasi aina askeleen edellä.

DFDS Containers 2

Täyskuormat

Täyskuormapalvelut on tarkoitettu erityisesti arvokkaiden, riskialttiiden tai raskaiden tavarakuljetusten siirtämiseen pitkien matkojen päähän. Suurempia toimitusratkaisuja tarvitseville DFDS voi tarjota myös täyden konttikuljetuspalvelun.

buckles trying down cargo - DFDS-GOT-AUG18 1127 dfds

Osakuormat

Osakuormakuljetuspalvelumme on tarkoitettu erityisesti asiakkaille, jotka haluavat, että heidän tavaransa käsitellään ja kuljetetaan huolellisesti ja ammattimaisesti, mutta tavaroita ei ole tarpeeksi täyttämään tavallista kuorma-autoa tai konttia.