Europe’s top freight forwarding company

As a leading freight forwarding company, DFDS offers comprehensive freight forwarding services that are essential to businesses of all sizes. From meticulously planning transportation routes to managing complex customs procedures,  

DFDS ensures that your goods are being transported seamlessly across various transportation modes. By leveraging our industry knowledge and negotiating power, we secure the best rates and terms, providing cost-effective solutions for all our clients.  

Intermodal, rail, rail transport, rail solution, freight shipping and rail transport, container

Käytä DFDS:n huolintaa

Voimme auttaa kaikissa rahtiprosessin vaiheissa pakkaamisesta ja varastoinnista tullimenettelyihin ja voimme helpottaa painettaaja kuormitusta harteiltasi. Huolitsijana voimme auttaa:

  • Tulliselvitys

  • Kansainväliset vienti- ja tuontiasiakirjat

  • Vakuutus

  • Pakkaus

  • Varastointi

  • Varastonhallinta

DJI 0067, cropped for square

Olet tekemisissä vain yhden yrityksen kanssa

Huolitsijana koordinoimme ja otamme vastuun tavaroidesi kuljetuksesta määräpaikasta perille maitse, meritse, junalla, aluksilla ja varastosta toiseen. Toimimme välittäjinä, jotka hoitavat rahtiprosessin puolestasi tehostaen viestintäprosessia. Sinä olet tekemisissä vain yhden yrityksen kanssa.

Multimodal prova a

Get a solid inbound and outbound logistics solution

Inbound logistics involves managing the entry of various products, such as raw materials and tools, into your warehouse, factory, or retail store. On the other hand, outbound logistics focuses on efficiently transporting finished products from your facilities for immediate use.  

For smooth cargo forwarding that focuses on cost-effectiveness, it is crucial to establish a well-defined process for both inbound and outbound logistics. Leveraging our extensive multimodal route network, we provide you with a versatile and reliable solution for your inbound and outbound logistics needs.

KranHavn