Klaipėda - Kylis

Priekaba

Šaldomoji priekaba

Pavojingi kroviniai

Savarankiškai vairuojamas transportas

ISO konteineris (-iai)

Šaldomas konteineris

Mobiliosios mašinos

Pramoniniai kroviniai

Automobiliai

Klaipėda - Kylis

Atsisiųsti tvarkaraštį
Kelionės trukmė: 19 val.

Išvykimas

Pirmadieniais 22:00
Antradieniais 22:00
Trečiadieniais 22:00
Ketvirtadieniais 22:00
Penktadieniais 22:00
Šeštadieniais 22:00
Sekmadieniais 22:00

Grįžimas

Antradieniais 17:00
Trečiadieniais 17:00
Ketvirtadieniais 17:00
Penktadieniais 17:00
Šeštadieniais 17:00
Sekmadieniais 17:00
Pirmadieniais 17:00

Uždarymo laikas

Savarankiškai vairuojamas transportas: 2 val. iki išvykimo

Priekabos: 2 val. iki išvykimo

Pavojingi kroviniai: 3 val. iki išvykimo

Esate naujas klientas?

Nurodykite savo transportavimo poreikius ir mes pateiksime pasiūlymą.

GAUTI PASIŪLYMĄ

Užsakymas ir stebėjimas

Mūsų internetinę užsakymo sistemą galima naudoti bet kokiame įrenginyje, todėl galite užsakyti, atnaujinti ir stebėti savo krovinio transportavimą taip, kaip jums patogiau.

Tvarkyti užsakymus
Tweets by DFDSGroup

Susisiekite su mumis

Port of Klaipeda - 4 ships

Klaipėda

IMG 2112-1

Kylis

Paslaugos mokesčiai

MGO BAF Charges

Rugsėjis 2021
4.46 €/Lmn
3.81 £/Lmn

Spalis 2021
4.46 €/Lmn
3.82 £/Lmn

Kas yra MGO BAF?

MGO BAF arba jūrinio gazolio kainos koregavimo koeficientas yra mokestis už aplinkos teršimą, kuriuo kompensuojami laivo kuro kainų svyravimai.

Kainai pakilus aukščiau nustatyto lygio taikoma priemoka. Kainai nukritus žemiau nustatyto lygio priemoka sumažinama.

Kenksmingi ir nestandartiniai kroviniai

Pictogram representing GHS hazard divisions 1.1-1.3, explosives

Sprogios medžiagos 1.1-1.3

Pictogram with a black flame on a red background, representing GHS hazard 2.1, flammable gasses

Degiosios dujos 2

Pictogram with a black flame on a red background, representing GHS hazard Division 3, flammable liquids

Degieji skysčiai 3

GHS hazard pictogram showing division 4 (flammable solids)

Degios kietosios medžiagos 4

Pictogram representing GHS hazard Division 5.1, oxidizing substances

Oksiduojančiosios medžiagos 5.1

Pictogram with a skull symbol representing GHS hazard Division 6.1, toxic substances

Toksinės medžiagos 6

Pictogram representing GHS hazard class 7, radioactive material

Radioaktyvios medžiagos

Pictogram representing GHS hazard class 8, corrosive substances

Koroziją sukeliančios medžiagos 8

Pictogram with a black lines on a white background, representing GHS hazard class 9, miscellaneous dangerous substances and articles

Įvairūs pavojingi kroviniai 9

Skaitykite daugiau apie IMGD kodą

Neįprastų gabaritų kroviniai

Platesniems negu 2,6 metro kroviniams taikomos toliau nurodytos papildomos priemokos:

2,61–3,00 m, +25 % bazinio tarifo,

3,01–3,50 m, +50 % bazinio tarifo,

3,51–4,00 m, +75 % bazinio tarifo,

4,10–4,51 m, +100 % bazinio tarifo,

Nuo 4,51 m atskiru susitarimu

40 t svorio viršijančių krovinių gabenimas, +20 % bazinio tarifo

Dažnai užduodami klausimai

Papildomos informacijos apie priemokas, sąlygas, pavojingus krovinius, DFDS poveikį aplinkai, užsakymo sistemas ir t. t. rasite mūsų informaciniuose puslapiuose.

DFDS-UK-2018 2595

Esate naujas klientas?

Nurodykite savo transportavimo poreikius ir mes pateiksime pasiūlymą.