Paldiski-Kapellskar hero
Paldiskis - Kapelskaras

Priekaba

Šaldomoji priekaba

Pavojingi kroviniai

Savarankiškai vairuojamas transportas

ISO konteineris (-iai)

Šaldomas konteineris

Mobiliosios mašinos

Pramoniniai kroviniai

Automobiliai

Iš Paldiskio į Kapelskarą

ATSISIŲSTI TVARKARAŠTĮ
Kelionės trukmė: 9.5–10.5 val.

Išvykimas

Pirmadieniais 22:00
Antradieniais 22:00
Ketvirtadieniais 10:30
Penktadieniais 10:30
Šeštadieniais 22:00
Sekmadieniais 22:00

Grįžimas

Antradieniais 07:30
Trečiadieniais 07:30
Ketvirtadieniais 19:00
Penktadieniais 19:00
Sekmadieniais 07:30
Pirmadieniais 07:30

Uždarymo laikas

Savarankiškai vairuojamos transporto priemonės: 1 valandą prieš išvykimą

Priekabos: 3 valandos prieš išvykimą

Pavojingi kroviniai: 3 valandos prieš išvykimą

Kontroliuojamos temperatūros kroviniai: 3 valandos prieš išvykimą

Neįprasti kroviniai: 3 valandos prieš išvykimą

Esate naujas klientas?

Nurodykite savo transportavimo poreikius ir mes pateiksime pasiūlymą.

Užsakymas ir stebėjimas

Mūsų internetinę užsakymo sistemą galima naudoti bet kokiame įrenginyje, todėl galite užsakyti, atnaujinti ir stebėti savo krovinio transportavimą taip, kaip jums patogiau.

Susisiekite su mumis

Paslaugos mokesčiai

MGO BAF mokesčiai

Gegužė 2023
4.57 €/Lmn
4.02 £/Lmn

Birželis 2023
3.53 €/Lmn
3.1 £/Lmn

Kas yra MGO BAF?

MGO BAF arba jūrinio gazolio kainos koregavimo koeficientas yra mokestis už aplinkos teršimą, kuriuo kompensuojami laivo kuro kainų svyravimai.

Kainai pakilus aukščiau nustatyto lygio taikoma priemoka. Kainai nukritus žemiau nustatyto lygio priemoka sumažinama.

Papildomos priemokos

Gali būti taikomos papildomos priemokos.

Kenksmingi ir nestandartiniai kroviniai

Pictogram representing GHS hazard divisions 1.1-1.3, explosives

Sprogios medžiagos 1.4S

Pictogram with a black flame on a red background, representing GHS hazard 2.1, flammable gasses

Degiosios dujos 2

Pictogram with a black flame on a red background, representing GHS hazard Division 3, flammable liquids

Degieji skysčiai 3

GHS hazard pictogram showing division 4 (flammable solids)

Degios kietosios medžiagos 4

Pictogram representing GHS hazard Division 5.1, oxidizing substances

Oksiduojančiosios medžiagos

Pictogram with a skull symbol representing GHS hazard Division 6.1, toxic substances

Toksinės medžiagos 6

Pictogram representing GHS hazard class 8, corrosive substances

Koroziją sukeliančios medžiagos 8

Pictogram with a black lines on a white background, representing GHS hazard class 9, miscellaneous dangerous substances and articles

Įvairūs pavojingi kroviniai 9

Neįprastų gabaritų kroviniai

Platesniems negu 2,6 metro kroviniams taikomos toliau nurodytos papildomos priemokos:

Plotis Papildomas mokestis
2,61 - 3,00 m SF* ir MGO BAF + 25 %
3,01 - 3,50 m SF* ir MGO BAF + 50 %
3,51 - 4,00 m SF* ir MGO BAF + 75 %
4,01 - 6,00 m SF* ir MGO BAF + 100 %
6,01 ir daugiau bus sutarta atskirai

*Krovinių gabenimas jūra

Dažnai užduodami klausimai

Papildomos informacijos apie priemokas, sąlygas, pavojingus krovinius, DFDS poveikį aplinkai, užsakymo sistemas ir t. t. rasite mūsų informaciniuose puslapiuose.

DFDS-UK-2018 2595

Esate naujas klientas?

Nurodykite savo transportavimo poreikius ir mes pateiksime pasiūlymą.