Sagatavojiet savu uzņēmumu IKS2

Iepazīstinām ar ES jaunāko importa kontroles sistēmu un sniedzam informāciju, kā ar to rīkoties.

Customs Check-in

Par IKS2 noteikumiem

IKS2 ir ES sākotnējās importa kontroles sistēmas jauna versija, un ar to tiek ieviestas jaunas prasības pārvadātājiem, kuri transportē kravas uz ES pa jūru, autoceļiem vai dzelzceļu. IKS2 ir pirmsierašanās IT drošības sistēma, kas izstrādāta, lai apstrādātu informāciju par kravu, atbalstītu riska novērtējumu un stiprinātu drošību un drošumu uz ES robežām.

ICS2 generic image

Ko tas nozīmē jūsu uzņēmumam

IKS2 pieprasa, lai jūs kā pārvadātājs, kas transportē kravu uz ES, sniegtu plašāku informāciju par savu sūtījumu, izmantojot ievešanas kopsavilkuma deklarāciju (IKD), un pirms ierašanās uz robežas iesniegtu šo informāciju iestādēm, izmantojot ES kopīgās tirgotāja saskarnes (STI) sistēmu. Pēc iesniegtās informācijas izvērtēšanas iestādes atļaus ievest kravu, pieprasīs papildu informāciju vai liegs kravas ievešanu ES.  

What does ICS2 mean?

Veidi, kā DFDS var jums palīdzēt

Vienota iesniegšana

Izmantojot mūsu vienotas iesniegšanas pakalpojumu, jūs iesniedzat informāciju un pamatdatus par sava uzņēmuma kravu. Pēc tam mēs izveidojam IKS2 dokumentāciju pilnā apjomā un nosūtām to ES iestādēm. Izvēloties vienotu iesniegšanu, jums nav jāizveido IT sistēma, lai pieslēgtos ES STI sistēmai. Jums tikai jānodrošina, lai dati būtu precīzi un savlaicīgi jānosūta tie mums.

Vairākkārtēja iesniegšana

Izmantojot mūsu vairākkārtējas iesniegšanas pakalpojumu, mēs reģistrējam pamatdatus, un jums ir jāiesniedz visa informācija par kravu tiešā veidā ES kopīgās tirgotāja saskarnes (STI) sistēmā. Izvēloties vairākkārtēju iesniegšanu, jūsu uzņēmums ir atbildīgs par sistēmas izveidi, lai pieslēgtos ES STI sistēmai, kas ļauj nosūtīt kravas datus ES iestādēm tiešā veidā.

IKS2 laika skala

Jūras pārvadātājiem ir jāpieslēdzas IKS2 laika periodā no 2024. gada 3. jūnija līdz 4. decembrim. 

Informācijas iesniedzējiem jūras kravas ekspeditoru līmenī ir jāpieslēdzas IKS2 laika periodā no 2024. gada 4. decembra līdz 2025. gada 1. aprīlim. 

Autopārvadātājiem un dzelzceļa pārvadātājiem ir jāpieslēdzas IKS2 laika periodā no 2025. gada 1. aprīļa līdz 1. septembrim.

ICS2 timeline illustration

BUJ par IKS2

IKS2 ir ES sākotnējās importa kontroles sistēmas (IKS) atjaunināta versija. Tā ir pirmsierašanās IT drošības sistēma, kas atbalsta:

  • Ievešanas kopsavilkuma deklarācijas (IKD) iesniegšanu

  • Drošības un drošuma analīzi, ko veic muitas iestādes

  • Transporta līdzekļu ierašanos

  • Preču uzrādīšanu muitas iestādēm un preču kontroli, ko veic muita, ja nepieciešams

IKS2 nav importa muitas sistēma un tā netiek izmantota, lai apstrādātu muitas deklarācijas laišanai brīvā apgrozībā.

IKS2 mērķis ir aizsargāt ES robežas un tās iedzīvotājus, vācot datus par visām ES ievestajām precēm pirms to ierašanās. Uzlabota informācija par kravām un risku analīze ļaus nodrošināt agrīnu apdraudējuma identificēšanu, atvieglojot muitas iestāžu iejaukšanos nepieciešamības gadījumā. IKS2 kalpo kā pirmsierašanās paziņojums attiecībā uz drošības un drošuma riskiem, kas jāiesniedz ES kopīgās tirgotāja saskarnes sistēmā. Tomēr muitas deklarācijas joprojām ir tiešā veidā jāiesniedz vietējām muitas iestādēm to attiecīgajās muitas sistēmās.

Ar IKS2 tiek ieviesti jauni noteikumi kravu pārvadājumiem pa jūru, autoceļiem, dzelzceļu un gaisu. IKS2 noteikumi attieksies arī uz beramkravu, ātrpiegādes un pasta pakalpojumiem.

IKS2 attiecas uz visām precēm, kuru izcelsmes vieta ir trešā valstī un kuru galamērķis ir visas Eiropas valstis, tostarp Norvēģija, Šveice un Ziemeļīrija, vai tās tranzītā tiek vestas caur šīm valstīm.

IKS2 tiks ieviesta pakāpeniski, un noteikumi stāsies spēkā pēc tās integrācijas sistēmā.

  • Jūras pārvadātājiem no 2024. gada 3. jūnija līdz 4. decembrim būs jāpieslēdzas IKS2.  

  • Informācijas iesniedzējiem jūras kravas ekspeditoru līmenī būs jāpieslēdzas no 2024. gada 4. decembra līdz 2025. gada 1. aprīlim.  

  • Autopārvadātājiem un dzelzceļa pārvadātājiem būs jāpieslēdzas no 2025. gada 1. aprīļa līdz 1. septembrim.

IKS2 ieviešana nozīmē to, ka, izmantojot IKD, jūsu uzņēmumam būs jāiesniedz ES iestādēm plašāks informācijas klāsts, pirms jūsu sūtījumi nonāk pie robežas. IKD iesniegšana tiks veikta, izmantojot IKS2. Tas nozīmē, ka jums būs jāizveido sistēma, lai pieslēgtos ES kopīgās tirgotāja saskarnes (STI) sistēmai, vai arī jums būs jāsniedz IKD dati trešajai pusei, kas ir pieslēgusies sistēmai un var tos iesniegt jūsu vārdā.

Uz ES robežas var tikt liegta jūsu uzņēmuma kravas ievešana, ja IKD nav iesniegta savlaicīgi vai sniegtā informācija par kravu ir neprecīza. Kravas un IKD pārbaude tiks veikta ar iespēju piemērot sankcijas. 

Izmantojot pieslēgumu ES kopīgās tirgotāja saskarnes (STI) sistēmai, piedāvājam gan vienotas, gan vairākkārtējas iesniegšanas risinājumus, lai palīdzētu nodrošināt, ka jūsu uzņēmuma IKD tiek iesniegta atbilstoši IKS2 prasībām. 

Kas ir vienota iesniegšana?  Izmantojot vienotas iesniegšanas pakalpojumu, mēs izveidojam IKS2 pieteikumu pilnība un iesniedzam to ES iestādēm. Jūsu uzņēmums ir atbildīgs tikai par to, lai sniegtu mums informāciju par savu kravu (ekspeditora datus) un pamatdatus un nodrošinātu, ka tie ir precīzi un tiek mums nosūtīti savlaicīgi.

Kas ir vairākkārtēja iesniegšana? Lai izmantotu mūsu vairākkārtējas iesniegšanas pakalpojumu, jūsu uzņēmumam ir jābūt pieslēgumam ES kopīgās tirgotāja saskarnes (STI) sistēmai. Pamatdatus mēs iesniegsim ES iestādēm, izmantojot STI sistēmu. Jums savlaicīgi jāiesniedz ekspeditora līmeņa dati tiešā veidā ES STI sistēmā.

Kravu pārvadājumu uzņēmums ir atbildīgs par visas IKD iesniegšanu un par paziņošanu ES kopīgās tirgotāja saskarnes (STI) sistēmā, ka tas ir izdarīts. 

Par transportlīdzekļiem ar vadītājiem ir jāiesniedz datu kopa attiecībā uz ceļu satiksmi, bet tas jāizdara, ievērojot jūras kravu pārvadājumiem noteiktos termiņus.

Attiecībā uz tuvsatiksmes maršrutiem, tostarp visiem DFDS maršrutiem, IKD jāiesniedz ES kopīgās tirgotāja saskarnes (STI) sistēmā ne vēlāk kā divas stundas pirms ierašanās pirmajā ES ostā.

Maršruti, uz kuriem attiecas IKS2 noteikumi

IKS2 noteikumi attiecas uz visiem maršrutiem starp ES ostām un ostām ārpus ES.

ICS2 Routes Map, textAndMedia