Loģistikas līgumpakalpojumi

DFDS loģistikas līgumpakalpojumi paaugstina jūsu uzņēmējdarbības efektivitāti ar dažādiem pakalpojumiem, kas optimizē piegādes ķēdi un ļauj koncentrēties uz uzņēmējdabības attīstību.

Image of warehouse and tugmaster

Efektīvas, rentablas un elastīgas priekšrocības

icon gears

Efektīva, integrēta loģistika

Iegūstiet pakalpojumus, kas jums nepieciešami efektīvākai piegādes ķēdei, izvairoties no ilgtermiņa uzglabāšanas un dīkstāves un nodrošinot ātrāku un efektīvāku preču piegādi.

icon clock

Ātrāka piegāde

Mēs maksimāli palielinām jūsu piegādes ātrumu un nodrošinām uzticamību jūsu klientiem tirgū, kas prasa augsta līmeņa klientu apkalpošanu.

icon increased productivity

Paaugstināta produktivitāte

Taupiet laiku, naudu un resursus, ļaujot mums veikt loģistiku. Tas nozīmē, ka jūs varat koncentrēties uz klientiem, attīstīt savu biznesu un paaugstināt produktivitāti.

Arrows left, icon

Elastīgums un mūsdienīgas telpas

Mēs pielāgojam savus pakalpojumus atbilstoši jūsu vajadzībām – mūsdienīgas noliktavas un IT sistēmas, lai garantētu sekmīgu darbību un kopējo efektivitāti.

Vai vēlaties uzlabot savu piegādes ķēdi un veicināt uzņēmējdarbību?

Noskatieties filmu par to, kā DFDS loģistikas līgumpakalpojumi var palīdzēt.

Izpētiet produktus

Iegūstiet efektīvu, integrētu loģistiku no DFDS, kas rūpējas par katru piegādes ķēdes pakalpojumu, kas jums ir nepieciešams.

Noliktavu pakalpojumi

Iegūstiet ērtu izplatīšanu, izmantojot mūsu pieredzējušās noliktavu pakalpojumu komandas, mūsdienīgās, elastīgās iespējas un uz klientu koncentrētus risinājumus, kas ir rentabli, droši un efektīvi.

  • Krājumi tiek izsekoti, auditēti un pārvaldīti, nodrošinot efektīvu pasūtījumu izpildi.

  • Palieliniet piegādes ķēdes elastību

  • Spēja izvērsties jaunos reģionos

Spēja izvērsties jaunos reģionos

Pārkraušana

Pārvadājiet preces ar iespējami īsu apstrādes un uzglabāšanas laiku. Mūsu prasmīgā komanda uzlabo jūsu piegādes ķēdes veiktspēju ar efektīvu uzņemšanu un izplatīšanu ātrai pārvadāšanai.

  • Paātriniet pasūtījumu izpildi, samaziniet izmaksas un taupiet produktu piegādes laiku.

  • Taupiet laiku un resursus produktu glabāšanai

  • Minimāls apstrādes un glabāšanas laiks

Minimāls apstrādes un glabāšanas laiks

Pievienotās vērtības pakalpojumi

Izmantojiet pielāgotus pakalpojumus, kas precīzi atbilst jūsu biznesa vajadzībām, un paaugstiniet savas piegādes ķēdes produktivitāti.

  • Lielāka darbaspēka, telpas un aprīkojuma elastība

  • Iegūstiet ekspertu komandu, kas palīdzēs jums īstenot specializētus projektus

  • Pielāgoti pakalpojumi paaugstinātai produktivitātei

Pielāgoti pakalpojumi paaugstinātai produktivitātei

Ekspertu atbalsts specializētām loģistikas prasībām

Sadarbojieties ar mūsu loģistikas līgumpakalpojumu speciālistu komandu, lai kombinētu tieši tādus pakalpojumus, kādi nepieciešami jūsu uzņēmuma piegādes ķēdes darbības optimizēšanai.

DFDS workers holding paper

FAQs about contract logistics services

Loģistikas līgumpakalpojumi nozīmē, ka kāds uzņēmums noslēdz līgumu ar trešās puses uzņēmumu par resursu pārvaldības uzdevumiem. DFDS specializējas tādās jomās kā, piemēram, piegādes ķēdes plānošana un attīstība, noliktavu pakalpojumi, kravu pārvadāšana, produktu izplatīšana, pasūtījumu apstrāde, maksājumu iekasēšana, krājumu pārvaldība u.c.

Loģistikas līgumpakalpojumu galvenā priekšrocība ir izmaksu ietaupījums, galvenokārt tāpēc, ka tiek novērsta nepieciešamība veidot un izmantot dārgu loģistikas infrastruktūru. Jūs varat izvairīties no pārvadāšanas aprīkojuma, transportlīdzekļiem, iepakošanas piederumiem utt., uzticot darbu citam. Tas ļauj jums arī vairāk koncentrēties uz pamatbiznesu.

Loģistikas līgumpakalpojumi ir noliktavā esošu produktu uzglabāšanas un piegādes funkcionāls aspekts, bet noliktavu pakalpojumu mērķis ir produktu droša uzglabāšana ēkā. Abi pakalpojumi pilda konkrētas funkcijas uzņēmuma piegādes ķēdē.

Viens no galvenajiem iemesliem, kāpēc jums vajadzētu izmantot mūsu loģistikas līgumpakalpojumus, ir paaugstināta elastība. Mēs kā jūsu loģistikas līgumpakalpojumu partneris efektīvi tiksim galā ar apjoma palielinājumiem un svārstībām. Citi iemesli ir biznesa prakses un vispārējās efektivitātes uzlabošana.