Ceturto pušu loģistika (4PL)

Multimodal prova a

Ceturto pušu loģistikas (4PL) priekšrocības

DFDS 4PL ietver visus mūsu 3PL pakalpojumus un ļauj jums izmantot stratēģisku padomu priekšrocības, kā arī nodrošina papildu atbalsta iespējas. Ar 4PL mēs piedāvājam uzņemties pilnu atbildību par tīkla analīzi, konsultēšanu, plānošanu un projektu pārvaldību, to visu paveicot, izmantojot vienu personu, kas būs jūsu galvenā kontaktpersona ikvienā, lielā vai mazā, mūsu kopīgā darba jautājumā.

Kāds ir rezultāts, ja izvēlaties DFDS piedāvātos 4PL risinājumus? Vēl vairāk ietaupīta laika un naudas, lai jūs varētu koncentrēties uz to, ko darāt vislabāk.

Trieste-port

Izmaiņas jūs nepārsteigs nesagatavotu

Mēs esam uzticams 4PL partneris un apņemamies nepārtraukti uzlabot savu darbu. Mēs lepojamies ar to, ka protam izvēlēties atbilstošāko ceturto pušu loģistikas pakalpojumu sniedzēju saviem klientiem neatkarīgi no to nozares vai piegādes ķēdes rakstura. Šīs partnerattiecības jums kā klientam sniedz iespēju pielāgot telpas, darbaspēku un pārvadāšanu atbilstoši jūsu krājumu vajadzībām.

Izmantojot 4PL risinājumus, varat nodrošināt gludāku pāreju starp nozares kāpumiem un kritumiem. Ar DFDS jūsu piegādes ķēde vienmēr ir gatava pārmaiņām.

Logistics driver

Optimize logistics with our dedicated control tower

dedicated control tower icon

Iegūstiet paši savu vadības torni

Kad izvēlaties DFDS un ceturto pušu loģistikas risinājumus, jūs iegūstat speciālu vadības torņa komandu.

Šis informācijas vadības centrs ļauj viegli sekot riskiem un iespējām to sākotnējā stadijā un palīdz mums visiem nodrošināt plūstošu koordināciju starp nodaļām, valstīm un loģistikas pakalpojumu sniedzējiem.

Proactive Teams icon

Mēs pārņemam visu atbildību

Neatkarīgi no tā, kāda ir jūsu darbības būtība un specifika, varat paļauties uz mūsu ilggadējo izpratni un plašo kompetenci.

Mēs pārvaldām cilvēkresursus, procesu un tehnoloģiju, lai panāktu nevainojamu darbību, uz kuru jūs piegādes ķēde var paļauties.

Improve Lead Times icon

Pieņemiet labākus lēmumus

Vadības tornis piedāvā iespēju vajadzības gadījumā “pieslēgt” jaunus loģistikas pakalpojumu sniedzējus. Detalizēti formulētie lēmumu pieņemšanas noteikumi gādā par datu pārredzamību, lai mēs varētu analizēt darbību un pieņemt lēmumus reāllaikā.

Pēc tam varam izvērtēt un pārvaldīt katru pakalpojumu sniedzēju, racionalizēt jūsu piegādes ķēdi un samazināt gan pamatdarbības izmaksas, gan ietekmi uz vidi.

Iegūstiet stabilu ienākošās un izejošās loģistikas risinājumu

Ienākošā loģistika darbojas ar precēm, kas tiek saņemtas jūsu noliktavā, rūpnīcā vai mazumtirdzniecības veikalā, piemēram, jēlmateriāliem un rīkiem. Ienākošā loģistika darbojas ar lietošanai gatavo galaproduktu pārvietošanu no jūsu telpām. Ja vēlaties nodrošināt efektīvu darbību un samazinātu izmaksas, būtiski ir izveidot skaidrus un stabilus ienākošās un izejošās loģistikas procesus. Mēs izmantojam savu plašo, multimodālo maršrutu tīklu, lai nodrošinātu jums elastīgu un stabilu ienākošās un izejošās loģistikas risinājumu.

DSC 3687 dfds

FAQs about 4PL solutions and services

4PL also known as fourth party logistics, is an advanced form of logistics outsourcing where a company outsources not only the operational aspects of its supply chain but also the strategic planning and coordination of the entire logistics network.

Partnering with a reliable 4PL company can result in streamlined operations, improved efficiency, cost savings, and a competitive advantage in the marketplace. It allows businesses to tap into specialized expertise, leverage a vast network, and access advanced technologies, ultimately driving growth and success in the dynamic world of supply chain management.

While 3PL focuses on specific logistics areas, 4PL goes beyond operational execution and assumes a more strategic role, providing comprehensive supply chain management solutions.