Environmenal impact

Ietekme uz vidi

Mērķis ir palielināt ar GPS izsekoto rezervāciju skaitu

Mērķis ir palielināt ar GPS izsekoto rezervāciju skaitu

Tukšo braucienu samazināšana, lai samazinātu degvielas patēriņu un CO2 izmešus

Tukšo braucienu samazināšana, lai samazinātu degvielas patēriņu un CO2 izmešus

Jaunie refrižeratora konteineri izmanto oglekļa dioksīdu

Jaunie refrižeratora konteineri izmanto oglekļa dioksīdu

94% kravas automašīnu ir Euro klases dzinēji

94% kravas automašīnu ir Euro klases dzinēji

UN RoRo pendik port

Tiek samazināts tukšo kilometru apjoms

  • Samazinot apjomus, ko mūsu kravas automašīnas nobrauc bez kravas, šobrīd ir vissvarīgākais faktos, lai padarītu mūsu pārvadājumu darbu videi draudzīgāku.
  • Tukšo braucienu likvidēšana vai samazināšana ļauj optimizēt mūsu kravas automašīnu parku, tā samazinot degvielas patēriņu un CO2 izmešus.
  • Mūsu kravas automašīnu izsekošana un identificēšana palielina caurredzamību un ļauj vieglāk pārraudzīt tukšos kilometrus.
  • DFDS mērķis ir palielināt ar GPS izsekotās rezervācijas no 26% 2019. gadā līdz 95% 2020. gadā. Mūsu kravas līdzsvara iniciatīva Cargo Balance Initiative (CBI) vizualizē esošos datus, lai uzlabotu loģistikas plānošanu.
DFDS trucks and vessel - unloading

Tukšo braucienu pārskati

Tukšo braucienu pieaugums daļēji skaidrojams ar īpašo kravu pārņemšanu, kas tika integrētas mūsu darbības sistēmā 2019. gada vidū. To tukšo braucienu rādītājs ir augstāks aprīkojuma šaurās specializācijas dēļ.

Mūsu kopējo pārvadātāju pārvadāto kravu kopīgā daļa 2019. gadā samazinājās, salīdzinot ar 2018. gadu. Transporta pakalpojumu iegāde no trešajām pusēm mūsu aprēķinos neietver to potenciālos tukšos braucienus, tādēļ, kad pārvadātāju daļa samazinās, reģistrēto tukšo kilometru skaits pieaug.

Mēs turpināsim koncentrēties uz tukšo braucienu samazināšanu un pūļu palielināšanu, iegūstot kilometru skaita samazinājumu, kā arī degvielas ietaupījumus un mazāk CO2 izmešu.

FMCG delivery new

Investīcijas zaļākā flotē

  • Mēs cenšamies izmantot biodegvielu, lai aizstātu tradicionālo fosilo kurināmo.
  • Mēs ieguldām līdzekļus kravas transportā ar iespējami augstākās Euro klases dzinējiem; 94% no mūsu 640 kravas automašīnām ir Euro 5 vai 6 sertifikācija.
  • 2019. gadā mēs iegādājāmies 20 jaunas kravas automašīnas, kas bija pirmo 47 transportlīdzekļu skaitā, kas nonāca Apvienotajā Karalistē. Transportlīdzekļi efektīvi samazina kaitīgo gāzu emisijas, vienlaikus nodrošinot ļoti ekonomisku degvielas patēriņu.
  • Iegādāti 50 jauni, videi draudzīgāki refrižeratora konteineri. Dzesēšanai tie izmanto oglekļa dioksīdu un līdz minimumam samazina dzesēšanas sistēmas ietekmi uz globālo sasilšanu.