DFDS logo
Crown Seaways

EUs kvotehandelssystem (ETS)

Vi introduserer EUs kvotehandelssystem (ETS) – her forklarer vi DFDS sin tilleggsavgift

Selv om det å reise med ferge fortsatt er et av de mest energieffektive transportmidlene, er shippingbransjen fortsatt under utvikling til å bli en fullstendig bærekraftig sektor. Hos DFDS forstår vi viktigheten av å håndtere klimaendringer og er dedikert til å redusere vår miljøpåvirkning samtidig som vi overholder miljøforskrifter.
Nå som nye retningslinjer for bærekraft trer i kraft fra januar 2024, og som påvirker skipsfarten, ønsker vi å sikre åpenhet og holde passasjerene oppdatert med de siste endringene.
Les videre for å bli kjent med EUs kvotehandelssystem (ETS) og hvordan det påvirker deg som DFDS-kunde. Vi setter pris på din støtte i vår reise mot en grønnere fremtid.

Hva er ETS og hvordan fungerer det?

Emissions Trading System (ETS) er en markedsbasert tilnærming iverksatt av EU. Den er designet for effektivt å redusere klimagassutslipp samtidig som den oppmuntrer til bærekraftig praksis.

Det følger en «cap-and-trade»-tilnærming, som setter en grense for den totale mengden CO2 som kan slippes ut av deltakende selskaper. Dette taket reduseres årlig, noe som gir en klar plan for reduksjon av utslippene.

Fra januar 2024 utvides kvotesystemet til å omfatte CO2-utslipp fra alle store skip som anløper EU-havner, inkludert rederier som DFDS.

Dette innebærer at utslipp fra seilinger innenfor EU omfattes fullt ut. 50 % prosent av utslippene omfattes på seilinger som starter eller slutter utenfor EU. Alle utslipp ved kai i EU-havner omfattes. Storbritannia har også annonsert planer om å innføre et lignende system, noe som betyr at både britiske innenriksruter og ruter mellom Storbritannia og EU vil bli påvirket av ETS i fremtiden.

For å sikre en smidig overgang vil rederiene gå gjennom en innfasingsperiode. I 2024 vil de kjøpe kvoter for 40 % av sine totale utslipp. Dette vil øke til 70 % i 2025 og til slutt 100 % i 2026.

DFDS sin tilleggsavgift for passasjerer (ETS)

For å overholde kvotesystemet vil vi innføre en «ETS avgift» på alle reiser fra og med januar 2024. Denne tilleggsavgiften, som reflekterer kostnaden for produsert CO2 og som er bestemt av ETS, vil bli delt mellom våre fraktkunder og passasjerer på ROPAX-fartøy (Roll-on/Roll-off Passenger) basert på forventede volumer.

ETS avgiften vil gjelde for alle kunder med kjøretøy og de som reiser på et MiniCruise (frem og tilbake med samme skip). Fotgjengere, med og uten sykkel, og som har minimum en overnatting i land, er ekskludert.

Ved å iverksette dette kvotesystemet har DFDS som mål å sikre åpenhet og dele ansvaret for å bekjempe klimaendringer med sine kunder, samtidig som vi fortsetter å tilby pålitelige transporttjenester.

Vi ønsker å forsikre våre kunder om at tilleggsavgiften vi har iverksatt ikke er et middel for oss til å skape overskudd. I stedet er det en måte å finansiere ETS avgiften på, hvor vi sender midler gjennom, for å støtte ETS.
Vi mener at kvotesystemet er et viktig skritt for å sikre en grønnere fremtid for maritim sektor. Vi forstår imidlertid at disse endringene kan reise spørsmål blant våre verdsatte kunder.

For å løse eventuelle bekymringer du måtte ha, har vi laget en FAQ der du kan lære mer om vår tilleggsavgift og hvordan ETS påvirker deg som kunde.

Vår forpliktelse til avkarbonisering

DFDS-konsernets forpliktelse til bærekraft går utover det å overholde forskrifter. Vi tror at ved å jobbe sammen kan vi ha en betydelig, positiv innvirkning på miljøet.

Hos DFDS leder vi an når det gjelder å avkarbonisere driften vår og minimere miljøpåvirkningen. Vi er stolte av vår innsats for å bygge en mer bærekraftig fremtid:

  1. Investering i renere teknologi: Vi investerer kontinuerlig i topp moderne fartøy og teknologi om bord som reduserer utslipp og forbedrer energieffektiviteten.

  2. Optimalisering av fartøyenes ytelse: Gjennom grundig ruteplanlegging, strømlinjeformede prosesser og avansert ingeniørkunst, maksimerer vi fartøyenes ytelse samt minimerer drivstofforbruk og utslipp.

  3. Utforske alternative drivstoff: DFDS utforsker og tester aktivt alternative drivstoff som biodrivstoff og hydrogen. Dette gjør vi for å redusere vår avhengighet av tradisjonelle fossile brensler og redusere karbonutslipp.

Din rolle i å skape endring

Vi streber etter å være åpne om ETS og vårt arbeid mot avkarbonisering , og setter pris på din støtte i vår felles reise mot en grønnere fremtid.

Visste du at du også kan delta i karbonkompensasjonsprogrammene våre, som lar deg kompensere for karbonutslippene som genereres av reisen din? Ditt bidrag spiller en avgjørende rolle i å støtte avkarboniseringstiltak over hele verden. Sammen kan vi gjøre en betydelig kollektiv forskjell.

For mer informasjon om EU sin ETS avgift, se Reducing emissions from the shipping sector (europa.eu).