Medarbeiderutvikling

Få et tilbud
Conference coffee break hero

God lederstil: Bli bedre på medarbeiderutvikling

Hva er din viktigste oppgave som leder? Svaret: Å utvikle dine medarbeidere til å kunne løse morgendagens oppgaver så godt som mulig.

Den tiden og verdenen vi lever i er ekstraordinær, nettopp fordi forandringene skjer så hurtig og med så stor kraft. For en leder betyr det konkret at de ferdighetene som er nødvendig for å løse en oppgave i dag, ikke nødvendigvis er de samme om et års tid. Evnen til å utvikle medarbeiderne er derfor en avgjørende del av din lederrolle.

Medarbeiderutvikling handler ikke kun om den enkelte medarbeideren. Du skal også være i stand til å utvikle hele teamet og styrke samarbeidet mellom kollegaer, og du må fokusere på effekten av teambuilding. Hvilken form for teambuilding skaper reelle resultater og styrker samarbeidet innad i teamet? Eller var teambuildingen bare en morsom aktivitet som blir glemt igjen om en uke uten at den egentlig endret noe?

Guide til medarbeiderutvikling

business - medarbejderudvikling

Hold workshoper som gir resultater

En effektiv workshop utløser idéer og løsninger som ellers ville blitt oversett. Du kan holde workshoper som bidrar med ny innsikt og relevante innspill til hverdagen.

World Travel Awards - 2020 -family

Vi er Verdens Ledende Fergeoperatør 2020!

Det er alltid fantastisk å bli anerkjent for sitt harde arbeid, og vi er derfor veldig stolte over at vi igjen har blitt kåret til Verdens Ledende Fergeoperatør under "World Travel Awards 2020."

Nå har vi vunnet denne gjeve prisen fra 2011 – 2020 - altså hele 10 år på rad. I tillegg har vi vunnet tittelen "Europas Ledende Fergeoperatør" de siste 9 årene.

En stor takk til alle som har støttet og stemt på oss!

Prisen er avhengig av ledig kapasitet, og det tas forbehold om utsolgte avganger. Administrasjonstillegg på kr 125,- per bestilling per telefon. Våre reisebestemmelser er gjeldende.