konferanse

Medarbeiderutvikling

Conference coffee break hero

God lederstil: Bli bedre på medarbeiderutvikling

Hva er din viktigste oppgave som leder? Svaret: Å utvikle dine medarbeidere til å kunne løse morgendagens oppgaver så godt som mulig.

Den tiden og verdenen vi lever i er ekstraordinær, nettopp fordi forandringene skjer så hurtig og med så stor kraft. For en leder betyr det konkret at de ferdighetene som er nødvendig for å løse en oppgave i dag, ikke nødvendigvis er de samme om et års tid. Evnen til å utvikle medarbeiderne er derfor en avgjørende del av din lederrolle.

Medarbeiderutvikling handler ikke kun om den enkelte medarbeideren. Du skal også være i stand til å utvikle hele teamet og styrke samarbeidet mellom kollegaer, og du må fokusere på effekten av teambuilding. Hvilken form for teambuilding skaper reelle resultater og styrker samarbeidet innad i teamet? Eller var teambuildingen bare en morsom aktivitet som blir glemt igjen om en uke uten at den egentlig endret noe?

Guide til medarbeiderutvikling

Nominee for Europes Leading Ferry Operator 2023

#BakHverReise 

Vi er stolte over å være nominert som Europas ledende fergeoperatør 2023 av World Travel Awards.

I år vil vi gjerne benytte anledningen til å feire og anerkjenne grunnene til at vi fortsetter å bli nominert – og vinne denne prisen – år etter år … nemlig de fantastiske menneskene bak hver reise.

Prisen er avhengig av ledig kapasitet, og det tas forbehold om utsolgte avganger. Administrasjonstillegg på kr 150,- per bestilling per telefon. Våre reisebestemmelser er gjeldende.